Ať pokrm jde ti k duhu

2. června 2016 v 14:36 | Misantrop

Žij tělesně i duševně
v comožná omezeném kruhu,
ať nesmíšený pokrm jde ti k duhu.


Do všech tepen se rozplývá pokrm a živí
a množí tkáň až na konci údů, i nehty.


Hýřivě dává země jak bohatství, tak také pokrm
lahodný, dává co jísti, a bez vraždy, prolití krve.


Což není život víc než pokrm?


I ten nejchutnější pokrm se zkazí, jestliže bylo nutné kvůli němu pracovat.


Zvířecí maso, ten pokrm hanebný.


Bůh řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu."


Moderní doba zná dokonce takové absurdní termíny, jako "odpírat si maso", "trpět nedostatkem živočišných bílkovin", a stvořila nový druh askety, jehož tzv. "postní pokrm" (contradictio in adiecto?) se skládá "pouze" z ryb.


Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Za pokrm ti dají rostliny jako dobytku a nechají tě skrápět nebeskou rosou.


Jen tomu, kdo vskutku hladoví, je třeba podat pokrm!


Silný člověk, mocný v instinktech silného zdraví, zažívá své činy jako zažívá svůj pokrm; neporušený a přísný instinkt ho vede, že nečiní nic, co je mu odporné, tak jako nejí nic, co mu nechutná.


Cheirón nepotřeboval pokrm nákladnější, než se dává psům. Ať se spokojím s jídlem, které se pořídí nejlehčím způsobem!
(Lúkiános: Kynik)


Ten kravál, který vypukne jen při obyčejné jejich večeři, nenadělají snad ani cikáni po výplatě sociálních dávek! I vyhladovělá lví smečka je spořádanější a klidnější při své líté hostině než tenhle hnus! Já bych se u takového nemožného přiožralého řvaní rozhodně pořádně nenajedl. Ani bych nevěděl, co vlastně jím, jestli chutný, voňavý, barevný a lehký zeleninový pokrm, nebo prasečí pomeje a lidskou žluč. K dobrému jídlu patří ticho nebo nanejvýš komorní koncert, a ne hulákání lidského pahnusu či skřehotání a duc-ducání SuperStar.


Jen v samotném Braniborsku kdysi lidé vyhubili všechny bahenní želvy a bobry, požívavše jejich maso coby "postní pokrm"; a protože želvy a bobři žijí ve vodě, jsou to prý tedy ryby a tím pádem je dobrý pánbůh povolil mordovat a žrát při bujarých postních žranicích na jeho počest. Vyhubeni "postícími se" křesťany! To by byl epitaf! Může být něco absurdnějšího? Sousloví "postní pokrm" je vůbec zřejmé contradictio in adjecto: neboť půst znamená hladovku, a tudíž nemůže být ani řeči o nějakém pokrmu v době půstu!


Vegetariáni praví, že maso je pokrmem, který vzbuzuje negativní, agresivní instinkty, přičiňuje se k nepřátelství a nenávisti jak mezi lidmi, tak i mezi národy. Dává rovněž i sklon k alkoholu, kouření a jiným nešvarům.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Nebeská píce je krmě nebeská. A jestliže Světec dostává pokrm od nebes, nepotřebuje lidi.


Pastýřova dcera Méka ze vzdálené vesnice dostala vnuknutí, aby vzala misku rýžového nákypu s máslem ghí a odnesla ji kajícníkovi, jenž leží na břehu řeky Nairaňdžany. Když došla k řece, usedla ke Gautamovi a podala mu pokrm. Gautama pojedl a jeho tělo nabývalo ztracených sil.


Moudrý člověk stejně jako si nevybírá pokrm, kterého je nejvíce, ale ten, který je nejchutnější, tak plodně využívá ne toho času, který je nejdelší, ale toho, který přináší největší potěšení.


Vskutku, čím může přispět ke štěstí člověka jeho tabule více či méně velkolepá? Nestačí mu čekat, až bude mít hlad, nemůže přizpůsobit svá cvičení nebo délku procházek špatnému vkusu svého kuchaře, aby se mu zdál rozkošným každý pokrm, jen když není hnusný? Ostatně zdalipak střídmost a cvičení nepůsobí, že unikne všem chorobám, jež zaviňuje labužnictví, povzbuzované dobrou stravou? Štěstí nezávisí na výtečnosti jídla.


Proto se přijímá pokrm, že podepře údy,
vstřebán obnoví síly a v údech a žilách
všudy přítomnou touhu se nasytit ztiší.


Jelen se rodí uprostřed lesů
Vodu jen pije, travou se živí
Složí běhy, pod stromem spává
Líbezný, bezelstný, důvěřivý
Svázaný octne se v hodovní síni
Pokrm z něj šťavnatý, tučný je
Odmítám třeba jen okusit
Tvář hořký zármutek mi stahuje
(Chan Šan: Hostina)


Kdo přijde do skrytého údolí okusit pokrm nesmrtelných?
(Š'-te: Nepočítám jara)


Všecko má obnovovat a zmlazovat jídlo,
výživa naživu držet a podpírat pokrm.


Alexandros byl velmi zdrženlivý v jídle a v pití. Pravil, že kuchaře a pekaře vůbec nepotřebuje: má prý lepší kuchaře - pro snídani noční pochod a pro večeři skrovný pokrm.


Bohyně Závist seděla na zemi a pojídala zmijí maso, pokrm zlé zloby.


Nenič kvůli pokrmu Boží dílo!
(Bible: Římanům)


Eskymáci jsou zvyklí jíst i shnilé maso ryb a Číňané shnilá vejce. Není na tom nic divného. Vždyť i v našem evropském způsobu vysokobílkovinné potravy se procesy hniloby projevují v mase a lidé je požívají. Chuť a pach shnilého pokrmu, to je otázka návyku - vytvoření si patřičného chuťového a stravovacího stereotypu.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Příčina "altruismu". - Vcelku vzato lidé dosud o lásce mluvili proto tak emfaticky a tak ji vynášeli do nebe, že jí měli málo a nikdy se tohoto pokrmu nesměli nasytit: tak se jim stala "pokrmem bohů".


Sladkým mlékem se rodičce naplní ňadra,
an veškerý pokrmu příliv se obrací do nich.


Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm