My němí

30. června 2016 v 10:56 | Misantrop

My němí neúnavní poutníci po výšinách, v nichž nevidíme výšiny, nýbrž své roviny, své jistoty!


Jen si pomyslete, že my jsme se přece zapletli s těmito lidmi, že mají celý náš život v rukou, že můžeme dýchat pouze pod tou podmínkou, že budeme úplně němí, že sami jsme přijali tento stav, že ani na chvíli se nemůžeme zbavit jeho tíže!


U nás na sídlišti zase porážejí další stromy. Staré mohutné modříny už holt narostly do nebezpečné výše - přerostly takříkajíc lidákům přes hlavu. Je zajímavé, že mně ani ostatním zvířatům tito ušlechtilí a němí velikáni tvorstva v ničem nepřekáželi - jen zvrhlé povaze zlověka...


Člověče, dokud jsi nepromluvil, byl jsi pravdivý jako příroda. U lidí však jsou prolhaní i němí.


Ti, kdo jsou na stráži, jsou slepí, nikdo z nich nic neví; všichni jsou to němí psi, nedovedou ani štěkat; jen mluví ze sna, když ulehnou, rádi podřimují.


Že se zdá, že ostatní zvířata nemluví, je omyl. Staří Čechové přece také pojmenovali ty, kteří přicházeli ze západu do Čech v kožených kalhotách, podle toho, že nemluvili česky, Němci. A přece Němci nejsou němí jen proto, že nemluví česky, stejně jako zvířata nejsou němá jen proto, že nemluví žádnou lidskou řečí.


TESTES MUTI
Němí svědkové
Tak se v římském právu nazývaly věcné důkazy spáchaného činu. Ve významu "věcné důkazy" se užívá dodnes, a to i bez souvislosti se soudním jednáním, např. o archeologických nálezech apod. → CORPUS DELICTI


Jen tím se liší od němých zvířat, že zvířata jsou krotká vůči těm, kteří je krmí, kdežto vzteklost lidí požírá ty, kteří je živili.
(Seneca: O hněvu)


LIBRI MUTI MAGISTRI SUNT
Knihy jsou němí učitelé


Moje představa pekla: duše tam naříkají, ale jejich bolestí zkřivená ústa se otvírají naprázdno v němých výkřicích, podobny laboratorním zvířatům, jimž vivisektoři vyřízli hlasivky, aby je v jejich "vědecké práci" neobtěžoval "hluk".


Koho nenávist a závist připravila o věhlas zaživa, ten zůstane ve stínu, odsouzen k zapomenutí i jako mrtvý, a málokdy se stane, že by se jeho sláva zrodila či vynořila z nehybných a němých papírů v době, kdy už se na nich usadil prach.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Parsons byl jako Winston zaměstnán na Ministerstvu pravdy. Byl to tlustý, ale čilý člověk, nebetyčně hloupý, ztělesnění debilního nadšení - jeden z těch oddaných němých otroků, na nichž záviselo pevné postavení Strany víc než na Ideopolicii.


Přiznávám, že mám silný předsudek proti všem slepým, jednookým, hluchým, němým, beznohým, bezrukým, hrbatým a podobným lidem. Všiml jsem si, že je vždy nějaký zvláštní vztah mezi zevnějškem člověka a jeho duší. Jako by se ztrátou údu ztratila duše nějaký cit.


Co prospěje tesaná modla, modla litá, učitel lži? Ať si v ni doufá její tvůrce, zhotovuje pouze němé bůžky.


Všude jsem sice míjel němé neživé výstrahy toho, co by mě bývalo čekalo za peklo, kdybych se dnes byť jen o hodinku o dvě opozdil, to znamená všude zaparkovaná auta chalupářů, chatařů a zahrádkářů, ale unikl jsem tomu zdárně.


ZKUSILA TEHDY ZEMĚ i nejednu zrůdu
stvořit, podivné tváře a podivných údů,
cvikéře, napůl muže a zpolovic ženu;
beznohé tvory a podobně bezruké trupy,
ba němé bez úst.


Všude na svých toulkách míjím němé svědky pomýlené minulosti. Všude se tyčí, jakoby pro výstrahu, popravčí kříže. "Na kolena, neznabozi! Ježíš zemřel za vaše hříchy! Svoboda je otroctví, příroda je krutá, zvíře v nás je zlé! Čiňte pokání!"


Mne nezajímají němé mrtvoly. Nemám v sobě dost lidskosti, jsem dravá nelidská stvůra, kráčející přes bezvládná těla třicetiletých starců. Nevnímám jejich ohlušující pokřikování. Nevnímám jejich výčitky: "Ty nelidská stvůro, takhle jít za svým přes mrtvoly!"


V eseji "Němé tváře" se Komárek odkopal jako naprostý debil, když píše: "Podle některých zlomyslníků je vegetarián ten, kdo neslyší rajčata křičet."


Kdo má snést i jen moji vážnost, moji vášeň, musí být ve věcech ducha poctivý až do tvrdosti. Záliba síly v otázkách, k nimž dnes nikdo nemá odvahy; nové svědomí pro pravdy dosud němé.


Při pohledu na zabíjené a z kůže sedřené zvíře máme pocit nelibosti a kdo spatřil raněnou srnu a její oči plné slz s výrazem skutečného zoufalství, výčitek a němé prosby, v tom se ozve soucit a výčitky svědomí za hroznou křivdu, spáchanou na bezbranném zvířátku.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Cožpak skutečně není možné, aby navzdory tomu, že génius je obvykle nezbytně ctižádostivý, byli nejvyšší duchové povzneseni nad všechno, co bychom mohli ctižádostí nazvat? A nemohlo se tudíž stát, že mnohé daleko větší osobnosti než Milton zůstaly záměrně "němé a v neokázalém zapomnění"?
(Poe: Arnheimské panství)


Němé masy obvykle označované jako "proléti" tvoří asi 85 procent obyvatelstva. Podle naší dřívější klasifikace jsou proléti Ti dole; otrocké obyvatelstvo, které neustále přechází od jednoho přemožitele k druhému, není ani stálou, ani nutnou součástí struktury.


MUTIS PISCIBUS SONUM
Němým rybám (dát) hlas
Podle Horatia (Ódy 4,3,19-20): O mutis quoque piscibus (donatura cygni, si libeat, sonum - také rybám, ač němé jsou, kdykoli můžeš dát zpěvný hlas labutí. Horatius tuto schopnost přisuzuje Múze.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm