Co se komu líbí

15. července 2016 v 16:24 | Misantrop

Vysvětli mi, co mi žádný filozof nedokáže vysvětlit: komu se líbí a komu prospívá ten neblahý život celého vesmíru, udržovaný jen bolestí a smrtí všeho, co k němu patří?
(Leopardi: Islanďan)


Ti vaši voliči! Co ti vědí o tom, co je to vláda! Kopaná, box a válka, to se jim líbí.
(Shaw: Na úskalí)


Toť to, co se davu líbí; žádá si tvrzení a nikoli důkazy. Důkazy jej matou a uvádějí v rozpaky. Je prostý a chápe toliko prostotu. Netřeba mu říkat ani kterak ani jak, nýbrž pouze ano nebo ne.


Každý nový reformátor a revolucionář, každý nastupující osvoboditel a pokrokář, každý spasitel a protektor jen volně pokračuje v díle svého tyranského předchůdce, využívaje lstivě již zavedených otrockých návyků lidu, jež neničí a neodstraňuje, nýbrž dále prohlubuje. Je to čím dál horší, ale všem se to líbí.


Je to fašismus, povídám, spiknutí chorých mozků - a všem se to tak zřejmě líbí, to je to nejhorší. Až jim budou vpalovat do těch jejich chorých mozků čipy na dálkové ovládání, také se to všem bude líbit a také budou všichni říkat, že je to pro jejich pochybné "dobro".


Nejsem žádný nácek a žít ve fašistickém režimu by se mi určitě nelíbilo, už jsem zažil komunismus, a to je v podstatě totéž, takže díky, nechci, ale pro lidi je totalitní systém zcela přirozený. Nejenom, že si nic jiného ani nezasluhují, ono se jim to i líbí.


Kdo je silný za libovolné vlády? Ten, kdo se líbí despotům a jejich nohsledům. Jejich přízeň je mocí. Aby jí dosáhli, ničeho se lidé neštítí. Lze jí dosíci podlostí, lží a nespravedlností? Jsou tedy podlí, prolhaní a nespravedliví. Kdyby se v takové vládě octl člověk upřímný a poctivý, byl by nabodnut na kůl dříve než se rok s rokem sejde.


Často se nám líbí dílo, ale jeho tvůrcem pohrdáme. Tak například těšíme se z vonných mastí a nachových látek, ale mastičkáře a barvíře pokládáme za lidi nedůstojné a nízké.


ALIENA NOBIS, NOSTRA PLUS ALIIS PLACENT
Nám víc se cizí líbí, naše jinému


Přítomná věc je ve cti a silně se líbí,
pokud jsme neměli dřív něco příjemnějšího.


Pouze tvrdá skutečnost musí určovat cestu k cíli, ať se nám to líbí nebo ne. Vyhýbat se nepříjemným cestám znamená na tomto světě minout se cíle.


Jak se mi líbí Thérámenés! Jak vznešený je jeho duch! I když se nám při čtení o jeho osudu oči zalévají slzami, přece smrt tohoto výtečného člověka nevyvolává lítost. Byl uvržen do vězení z rozkazu třiceti tyranů, vypil pohár s jedem, jako by měl žízeň, a zbytek, který nedopil, vylil, že to zašplouchalo, při tom zvuku se usmál a zvolal: "Na zdraví krásného Kritia!" - a to byl ten, který na něho byl nejošklivější. Je nutno říci, že Řekové mají při hostinách ve zvyku jmenovat toho, komu chtějí pohár podat. Tak ještě v poslední chvíli života ten skvělý muž žertoval, když už mu smrt seděla v útrobách, a nezmýlil se, když předpověděl smrt tomu, komu připíjel jedem - nedala na sebe dlouho čekat.


Nejsi nic než majetek tohohle státu, který tě živí
Mrdej a zploď vojáky a dělníky, to se mu líbí


Obalamucením si žena vydobyla volnost dělat si po devět měsíců, co se jí líbí. Má prý polehávat na pohovce, číst pokojné knihy, které ji nerozčílí (tedy ani Nordaua, ani Schopenhauera), jíst co nejlépe, vozit se v kočáře; a muž jí nesmí odporovat, protože by to mohlo uškodit dítěti.


Knihařina se mi líbí. Mám ráda knihy. Z knih také mám víc než od lidí...


Jistým znamením dobré knihy je, když se nám tím víc líbí, čím jsme starší.


Jsem rád, že jsem překonal dřívější nedůvěru k Váchalovi a seznámil se s jeho literární tvorbou a tedy i s jeho názory blíže. Líbí se mi jeho "pekelnictví", jeho názory a jeho nezávislost. Média nám z jeho literární tvorby vnucují ponejvíce neškodné a pro mne nezajímavé věci, jako je například Krvavý román, což je mírně řečeno jen taková příliš nadhodnocená jeho blbá vedlejší odbočka, kdyžtě první a nejzávažnější, co by měl čtenář znát - možná i ten školou povinný -, by měla být právě jeho korespondence, v níž bez obalu a upřímně odhaluje svou mysl a svůj světový názor. Mně se jeho názory líbí a shoduji se s mnohými z nich.


Každému se nejvíc líbí jeho vlastní díla, která jsou mu naprosto stejnorodá.


Někteří indičtí filosofové říkají, že "člověk", jenž umíraje dobrovolně hlady myslí soustředěně na nějaké zvíře, znovuzrodí se po své smrti, až opustí lidské tělo, v těle zvířete, na něž před smrtí myslel. Je to samozřejmě příliš krásné na to, aby to byla pravda, ale přesto se mi ta idea líbí. I to dobrovolné vyhladovění k smrti se mi líbí.


Líbí se mně, je-li muž statečný a energický.


Mně se líbí lidé, kteří dovedou nenávidět.


Láska k lidem, jež se tolik líbí verbeži a jež je společným znakem takyfilozofií, zakaluje rovněž všechno průzračně čisté myšlení.


Nejvíc se mi líbí zpěv v deathmetalu. Ty hrdelní zvuky se totiž nejmíň podobají lidským.


Co se líbí lidem, nelíbí se mně. Co se líbí mně, nelíbí se lidem. I kdyby se stalo, že se něco zalíbí mně i lidem, ihned by mi toto vědomí, že sdílím s verbeží stejnou zálibu, tu věc zošklivilo. Jenže aby se něco líbilo mně a lidstvu zároveň, k tomu může dojít jedině tehdy, když se Já a lidstvo díváme na tutéž věc jinýma očima a představujeme si pod ní odlišné věci.


Napadl sníh a sněží dál. Někomu se to líbí, mně ne. Někdo z toho má dokonce radost, Já nemám. A zvířata koneckonců také ne. "Někdo" má aspoň důvod odhrabávat sníh před barákem pitomým a o důvod navíc tam otravovat a tropit kravál.


Líbí se mi, jak voní lesní půda ohřátá sluncem; líbí se mi žlutá sluníčka kvítků jestřábníků, jež dekorují les; líbí se mi má volnost uprostřed toho všeho.


Vezměte kterékoli divoké nebo krotké zvíře, ba i zvíře domácí, a postavte je v otevřené přepravní kleci na kraj lesa. Všechna se neomylně rozeběhnou k lesu a víckrát se k vám nevrátí. A mne se ptáte, co se mi v tom lese pořád tak líbí?


Jsem úplný noční tvor. Líbí se mi to. Kdyby mě tak tady potmě někdo viděl! Co by si asi pomyslel? Asi že jsem zloděj nebo vrah. Naštěstí je téměř nemožné potkat zde v tuto hodinu nenadále jediného človíčka. Proto se mi ty noční rozjímavé procházky tak líbí.


Čím víc se od nich odtahuji, tím víc se mi to líbí.


Přišlo k němu osamění a on zjišťuje, že se mu samota líbí víc než trapné mlčení uprostřed přátel, od nynějška už jen bývalých, kteří mu nemohou nic nabídnout.


Najdu si místo, kde mi bude dobře. A v hlavním proudu v té společnosti mi dobře není. Proto mě tam neuvidíš. Žít mezi nimi, stěžovat si na ně... Utekl jsem! Zdrhnul! Tam, kde se mi líbí.


Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.


A věcí všech libý
zřím soulad a znám,
tak vše se mi líbí,
i sobě já sám.


Ó, tenhle druh zvěře já znám! Ovšemže se sobě líbí víc, když si vykračuje "jako bůh" na dvou nohou, - ale když padne zpět na své čtyři tlapy, líbí se víc zase mně; působí pak nesrovnatelně přirozeněji!


Jak krásné je být malířem! Jdu si, kam se mi zachce! Dělám si, co se mi líbí. Do úřadu nechodím, půdu orat nemusím. Nikdo mi neporoučí, před nikým nemusím ohýbat hřbet. Jsem svým pánem.
(Čechov: Talent)


Od dětství jsem žil sám a zvykl si myslit, že jsem si pro sebe vším... že je mně lhostejno, jaké místo zaujímám v řadách lidí druhých, čert je všechny vem, když jsem syt a vesel!... A proto se mám rád a vím, čeho mně třeba... dělám pouze to, co se mně líbí.
(Arcybašev: Stíny jitra)


Necítím žádnou potřebu potlačovat své sklony, které se mi líbí. Dala mi je příroda a já bych ji proti sobě popudil, kdybych se jim snažil odolávat.


Skoro se lekám toho podivína.
Žasnu až nad tou drzou ctností.
Líbí se mi
ten vzdorný pohled, pružný krok!
Jen slupka může hořká být, však jádro -
to jistě ne.
(Lessing: Moudrý Nathan)


Objevil jsem náhodou jeden indický výraz, který se mi líbí: džívanmukta, "osvobozený zaživa". Tímto pojmem se označuje ten, kdo dosáhl osvobozujícího poznání. Takový dokonalý jedinec žije bez tužeb, bez lpění na hmotných statcích a jeho duši už nezatěžují následky jeho skutků. Džívanmukta - to jsem přesně Já.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm