Hesla lidí a dob

14. července 2016 v 14:04 | Misantrop

Šedivá podsaditá budova. Na průčelí heslo Světového státu:
KOMUNITA - IDENTITA - STABILITA.


Z místa, kde stál Winston, se dala na bílém průčelí přečíst ozdobným písmem vyvedená tři hesla Strany:
VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA


Dnes je heslo doby jen mírně poopravené: "Nemějte žádné nebo jen jedno dítě, a zcela určitě se zastavte u dvou."


"Kdo ovládá minulost," znělo heslo Strany, "ovládá budoucnost: kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost."


Já zvolil pravdu za heslo
a postavil se v její šik,
i neopustím ji,
až buďto zvítězí,
anebo já,
co věrný obhájce její,
zahynu!


VITAM IMPENDERE VERO
Zasvětit život pravdě
Tuto část Iuvenalova verše si zvolil za své heslo J. J. Rousseau.


Hesla se změní. Jak by mohlo existovat heslo "Svoboda je otroctví," když pojem svobody bude zrušen?


Západní uctívání superlativů mu připadalo vulgární a heslo "co nejvíc pro nejvyšší cíle" pokládal za méně rozumné a snad banálnější než výzvu "hodně pro vysoké cíle".


Vždycky řvát s davem, to je moje heslo. Jen tak je člověk bezpečný.


Pud po prostřednosti, vše extravagantní perhoreskující, zde vězí: buď si sebehorší, ale nevybočuj z řady! Ale každý silný duch není ničím než vybočením z řady! A jeho heslo je: co dělám, chci dělat radikálně!
(Klíma: Chvála lichocení)


Nekompromisně, bez lítosti, gnadenlos! Radikální řez! To teď bude moje heslo. Nesrat se s ničím a s nikým! Misantrop musí být tvrdý jako žula na tomto světě, jako diamant, co řeže - radikálně řeže!


Komenského slavné heslo "škola hrou" je u někoho, kdo odmítal odložit pro "lepšie chápanie" lískovku a tvrdošíjně lpěl na starém dobrém bití žáků jako na prověřené vyučovací metodě, u takového "dobráka od kosti" je, opakuji, jakékoli spojení školy a hry jen pustým nedorozuměním. Věru pěkně drsná hra!


Viz slavné Komenského heslo "Škola hrou". Proč jsem tedy dostával tak často poznámky do žákovské knížky typu "Hraje si při vyučování"?!


Policii a její sporné a různé pocity navozující heslo pomáhat a chránit, lze rovněž brát v potaz a položit si otázku: Komuže má policie pomáhat a kohože má chránit?, ne-li především pomáhat státu, vládě a většině proti každému vzpurnému jednotlivci a chránit útočníky proti bránícím se napadeným.


Po dobré práci dobrá zábava. Toto totalitní heslo nepřestalo nikdy platit, táhne se jako červená nit napříč všemi politickými systémy.


"Kdo nepracuje, ať nejí." To je sice komunistické heslo, ale první tuto nactiutrhačnou větu vyslovil už Žid jménem Šavel, později přejmenovaný na svatého Pavla.


U sociálních demokratů teď tvoří přímá hrozba dokonce součást agitace v předvolební kampani, jak jsem si povšiml: jejich heslo NEVOLÍŠ - ZAPLATÍŠ není nic jiného, a tuto stranu můžou tudíž volit opravdu jen duševně méněcenní podlidé - takže většina.


Heslem doby bylo po dlouhá nejlepší údobí heslo SPĚCHEJ POMALU, řecky speude bradeós Alexandra Velikého a též císaře Augusta, latinské festina lente Viléma z Rožmberka, české naučné pořekadlo práce kvapná, málo platná, až po další pěknou německou rýmovačku Eile mit Weile! Jak se praví v jednom arabském přísloví, sám čas musel mít strach před každým výtvorem, jenž měl jako pyramidy přetrvat věky!


Otto Reimers - časopis Zeitgeist:
Volání po násilí a samopalech není anarchistickou výzvou! Pro nás, anarchisty, stále platí heslo "Bojujme duchovními zbraněmi, ne výzbrojí barbarů!"


Oživme v téhle souvislosti staré anarchistické heslo "Znič, co tě ničí!"


Přes všechnu zdánlivou krutost šelem je tu však postižitelná jistá kiplingovská sounáležitost všech tvorů pod heslem "Jsme jedné krve, ty i já", která člověku chybí, ale kterou on nepostrádá a nehledá.


Pomlouvali jeden druhého pod heslem "Pravdou k vítězství, jednotou k cíli."
(Hašek: Svěcení praporu katolického spolku)


Hrdina smrtí pohrdá, aby mohl lépe bojovat, vysmívá se jí, kráčí jí směle v ústrety. Každou bolístku, každou nemoc tají jako svou nejhorší, nejhanebnější slabost. Zatajuje ji a bolest ignoruje, snaží se na ni nemyslit. Jeho heslem je motto amerických mariňáků: BOLEST JE SLABOST OPOUŠTĚJÍCÍ TĚLO.


V Chotěboři v hotelu Na poště mají lokál, ozdobený různými hesly, a nade dveřmi skví se nápis: "S pravdou ven!" Proto tam z lokálu vyhazují jen pravdomluvné lidi, což vím z vlastní zkušenosti.
(Hašek: Z potulek po Čechách)


I "zlá a špatná hesla" nebezpečné opozice bývají přehodnocována a objevují se k velikému úžasu jejich původních autorů a šiřitelů jako by nic v duchovní výzbroji starých stran.


"Já za to nemůžu." Tu větu by si měli vepsat do erbu. Řidič způsobí dopravní nehodu s tragickými následky, ale on "za to nemůže". On nejel špatně, to "brzdy selhaly"! Přistihnou ho s alkoholem v krvi, táhne to z něho jako ze sudu, ale zase "za to nemůže". Mazal se prý alpou! Snědl zkaženou ovocnou zavařeninu! Měl k obědu hovězí na víně! Na všechno mají nějakou výmluvu. Nastolí se nacismus nebo komunismus a opět jsou všichni neviňátka: "My jsme to mysleli dobře. My jen plnili rozkazy. My ne, to oni, to On, Hitler, ten ďábel, my nic!" Jeden by se až rozplakal, kdyby nevěděl co jsou zač! I úkladný vrah je schopen o sobě tvrdit, že je nevinný. Zapírat a zapírat. Do poslední chvíle zapírat. To je jejich heslo. A když už dál zapírat nelze, poněvadž byl pachatel chycen přímo při činu nebo protože se nashromáždilo tolik nezvratných důkazů, že už by se z nich nevykroutil ani sám "Šampión Evropy" Stanislav Gross, typický čechobolševik, který "to myslel upřímně" a který se v anketě o největšího českého padoucha umístil hned za Gottwaldem, pak přijde na řadu předstíraná lítost a ono známé: "Já nerad, já nechtěl." Ani svoje vlastní zlo si nedovedou hrdě obhájit!


Za starostování dr. Groše vzrostly dluhy města Prahy na 160 miliónů korun. Jeho heslem bylo: "Nic se nestalo." - Povědomé heslo, vítězně si razící cestu i dnes...
(pozn. Mis. k: Hašek: Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona)


Pořádně si zašukat a zahekat, to je heslo dne.


Heslo průměrných vždy bylo: Si quelqu'un excelle parmi nous, qu'il aille exceller ailleurs (Jestliže někdo mezi námi vyniká, pak je nám ve všem cizí).


"Prevít, který neříká své jméno!" musí znít heslo všech čestných spisovatelů. Heslem musí být: "Řekni své jméno, lumpe, nebo zmlkni!"


Dobrým - čest!
Lotrům - pěst...!
Takové mé heslo jest...!


Naším zákonem je pohrdat zákonem. - radikální heslo Byronovy veselé studentské čtyřky nejvěrnějších přátel v Cambridgi.
(pozn. Mis. k: Byron - citáty)


Ve všem, co kolem sebe vidím, je cosi bizarního - ale svět se koneckonců skládá z všelijakých lidí s nejrůznějšími nápady, způsoby myšlení i tradičními zvyklostmi. Také jsem už pěkný kus světa zcestoval, abych se dal něčím jen tak překvapit - nil admirari je moje heslo.
(Poe: Metoda dr. Téra a prof. Péra)


"Tak jest!" - "Tedy dobře!" - toť heslo rozumného tvora pozorujícího podivný ruch a melu tohoto světa.


Lao-c'ovo klíčové heslo je WU-WEJ: to jest nezasahovat do přirozeného stavu a běhu věcí, nevměšovat se a v tom smyslu nic nedělat!


Rčení "můj dům, můj hrad" je nejspíš prastaré a mezinárodní, např. i anglicky zní stejně: "My house is my castle"; tuším, že i čeští cestovatelé Hanzelka a Zikmund si toto heslo kdysi namalovali na své terénní vozidlo. Srov.: Misantrop: Plivanec na rozloučenou 19.5.: "Můj stan - můj hrad!"
(pozn. Mis. k: Horatius: Satiry)


Heslo člověka moci.
Nikdy nepros! Upusť od žebrání!
Ber vše, prosím tebe, na potkání!


Komunisté říkali "Sovětský svaz - náš vzor". Teď je u nás Západ vzor. Já razím heslo: Zvířata - můj vzor!


Nějaké protesty nepomohou, pokud do lidské duše nevnikne opět ono jemné a prastaré cítění národů východních ze starých tisíciletí. A to vítězné heslo nad surovostí zazáří slovy Aristofana: "Odstraňte bolest!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm