I kat je tu už!

25. července 2016 v 12:09 | Misantrop

Hle: Já nejsem člověk, ani milosrdný bůh; jsem živel nepřátelský člověku! Jsem ztělesněná pomsta vůči člověku. Jsem jeho zhouba. Jsem jeho zlá předtucha, jsem jeho špatné svědomí. Jsem jeho soudce i kat. Mé jméno je Misantrop.


Je spravedlnost za úplatu:
už leckdo by byl vydán katu,
však podplatit se soudci dali
a jeho hříchy neztrestali.
Kat věší dnes, vy makovičky,
ne zloděje, jen zlodějíčky.


Proslulý Psalmanazar, domorodec z ostrova Formosa, řekl, že je-li u nich doma popraven nějaký mladý člověk, kat prodá jeho tělo urozeným osobám jako prvotřídní lahůdku.


Sám křesťanský, milosrdný Bůh, který pozvolna upaluje všechny nepokorné na ohni pekelném - cožpak ten není kat?


Křesťanství je metafyzikou kata.


Já bych vám rád posloužil: takovým žertíkem, jakým odjakživa zlodějům sloužívá kat.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Vepřík větří v úkrytu:
sekera již - necky tu!
Sedlák - děti - čeleď již se trousí!
I kat - řezník - je tu už!
Na vepře si břitký nůž,
ti druzí pak si naň zuby - brousí...!


Kde jedenkrát mzdu vaši dá vám kat,
tam jděte řvát.


Vy, sběř, jež lačně u trůnu se kupí -
každý z vás genia, svobody, slávy kat!
Před vámi ostří zákona se tupí
a soud i pravda musí umlkat!...


Ano, jsem ubohý kat!... Já zabíjím!... Moje ruce jsou zbroceny krví, ale to nezabíjím já! ...Oh, naprosto ne já!... To zabíjí jen lidská hloupost a ukrutnost, jíž nemohu se bránit!... Ty vložily sekeru do mých rukou. A kdykoli padá pod mým úderem hlava jednoho z nich, povídám si vždy v duchu svému srdci: Jen sekej, kate!... Sekej a nelituj těch tupých, zlých, závistivých zvířat! Sami tomu tak chtějí!... - Váží si nejvíce těch, kdož je bijí!... Nechť nesou tedy tíhu své tuposti a divokosti na svých šíjích!... Nejsem katem já; odsuzují se a katanují se přece sami!... Moje ruce jsou zbroceny krví, jsem lidmi proklet, jsem hrůzou a postrachem lidského pokolení!... Jsem jen prostý kat, který snímá hříchy celého světa, který vsává do sebe veškerou tu krev, jíž bylo třeba potřísnit tváře a ruce pyšných dobrodinců, ochránců lidstva a vůdců...
(Arcybašev: Silnější smrti)


Ašóka - z obávaného dobyvatele a nemilosrdného kata nepřátel - z Čandašóky (krutého Ašóky) - se stal náhle rozvážný vladař plný mírnosti a soucitu se všemi živými tvory - Dharmašóka (spravedlivý Ašóka).


Myslivci v souladu s nepsaným zákonem svého vražedného cechu běžně používají sklapovací pasti, kde lapená zvířata umírají strachy nebo vysílena hlady po mnoho dnů i týdnů než je vysvobodí rána "z milosti" jejich konečně se dostavivšího kata.


Jestliže jsem si jednou osobila právo vynést ortel nad lidmi a snížila jsem se k tomu stát se jejich katem - považuji za svou povinnost vysvětlit živým, co mě k tomu vedlo, případně co by mohlo vést další jedince ke stejnému řešení, kterého jsem použila. A jestliže mě budete nazývat antisociálním jedincem, jak budu nazývat já vás? Antihumánními katy-amatéry, protože svou práci jste nedovedli ani dokončit, dokladem čehož je, že jste mě nechali dýchat skoro ¼ století.


Zmínka o Olze Hepnarové pronikla do díla legendárního českého spisovatele Bohumila Hrabala. V knížce Ponorné říčky zaznamenal více či méně imaginární zpověď policejního kata: "Já osobně jsem proti trestu smrti věšením od té doby, co jsem věšel tu krásnou slečnu, která tak dlouho objížděla Štrosmajrák, až tam na nástupišti tramvaje bylo tolik lidí, že si dodala kuráž a napálila do nich dodávku..." Bohumil Hrabal k tomu se zemitou syrovostí sobě vlastní připojil několik nepěkných podrobností o průběhu této popravy, natolik nepěkných, že v jejich důsledku se prý katovi jeho "řemeslo zhnusilo".


Nemám hrůzu z toho, co provedla, ale spíš z představy té její brutální popravy, kdy poblitá, pochcaná a posraná zápasila o holý život s jakýmsi zhovadilým katem, jenž má z toho doživotní trauma, jak to dokládá Bohumil Hrabal, který se o tento nevšední případ také velmi zajímal.


Nevidíme nic než utlačovatele a utlačované, katy a jejich oběti.


Záhy po vydání díla O duchu (1758) bylo toto dílo zakázáno, roztrháno na kousky a spáleno rukou kata u schodiště francouzského parlamentu. Kniha byla odsouzena jako nejnenáviděnější dílo, jež se kdy mohlo objevit. Stejně dopadlo i druhé Helvétiovo významné dílo O člověku (1767), které si autor po předchozích zkušenostech už netroufl vydat a vyšlo teprve dva roky po jeho smrti. I to však bylo odsouzeno k spálení. Dnes už se sice takovéto nepohodlné knihy většinou neupalují, ale pouze bez zájmu tlejí zastrčené ve skladech veřejných knihoven. A teď co je lepší?
(Pozn. Mis. k předchozímu)


A to se podívejme, co je to tu dál!
Z kněží a mnichů slavný tribunál!
Toť inkvizice přece, smečka svatá,
jež k dílům božím přibrala si kata.


Sklonit šíji pod jařmo, anebo položit katu na špalek, to může šlechetné mysli být stejné.


Kolik lidí a jaké muže jste zabili, jedny, když jste je přemohli ve válce, druhé v tom, co vy nazýváte mírem, když jste na ně uvalili vinu! Nevisí mnozí na křížích, nebyli mnozí sťati obecním katem, nebyli jiní z rozhodnutí obce donuceni vypít jed a nebyli zas jiní vpleteni do kola, protože jste usoudili, že jednali proti právu?


Moc se odjakživa snoubí s podezřívavostí. Si Kchang byl i se svým přítelem obviněn z úkladů proti státu a v r. 262 ho popravili. Bylo mu tenkrát všehovšudy třicet devět let a žádost za omilostnění prý podepsalo ne méně než tři tisíce jeho stoupenců, kteří se všichni nabízeli co rukojmí anebo náhrada katovi. Ten ušlechtilý pokus zůstal oslyšen, rozkacená moc nezná slitování s těmi, kdož tak nepatřičně, a tedy nebezpečně dají najevo, že ji nevidí!


- Příroda je naše matka!
- Co je to za matku, která vynakládá veškerou energii na to, aby šířila pohromy, aby nás, své děti, vraždila bez slitování jednoho po druhém! Jenom ji pozorujte, tu svoji hrůznou "matku" a zjistíte, že tvoří jenom proto, aby vzápětí ničila; že dosahuje svých cílů výhradně pomocí vražd a my, její děti, máme být lepší? Takové "matce" chci býti jedině katem!


Obhájce: Celý soudnický systém je nemravný! Od žalářníka až po kata, a proto...
Předseda soudu: Dost! Odnímám vám slovo!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm