Lekejte se meče

11. července 2016 v 4:27 | Misantrop

Zlatý vzešel nejprve věk, kdy nebylo mečů ni přilb:
svůj život trávilo lidstvo bezpečně v lahodném klidu,
a vojska mu nebylo třeba.


Kdyby Spravedlnost použila svůj meč na vasektomii, až by vynesla svůj verdikt, pak bychom se mohli nadít i toho, že si konečně sundá z očí pásku.


Muž, který má svůj hněv a svůj meč a k němuž se rádi přidávají a přirozeně patří slabí, trpící, utlačovaní, i zvířata, zkrátka muž, který je od přírody pán - když má takový muž soucit, nuže! tento soucit má cenu!


Ve společnosti, která je strukturována v právu a řádu, můžete najít nepřítele a utkat se s ním, tj. napřáhnout meč, tnout, načež se ostří meče někoho dotkne, případně někým projede. Ale v této společnosti nenajdete nepřítele, který by byl hmotný.


Na světě jsou jen dvě mocnosti: meč a duch. Duch vždycky zvítězil nad mečem.


Tu nejsou na místě slzy,
nýbrž meč, či máš-li co snad,
čím bylo by možno překonat meč!


Povězte mi přece něco o tom chytrákovi, který nikdy neslyšel, že potulní rytíři jsou navždy a veskrze vyňati z veškeré pravomoci a že je jim zákonem jejich meč, jejich privilejemi chrabré skutky a vlastní vůle jejich svatým právem!


Nejdůležitější je jim být obřezaný, věřit a nečinit nic, co je zlého v očích Hospodinových, jemuž jsou předkládány jako jakási delikatesa předkožky ostřím meče pobitých a vyhlazených "těch, již močí na stěnu" ze všech okolních pronárodů, které neuctívají toho jedině správného boha. Vždyť ani ten všemi křesťany tolik obdivovaný, leč nepodařený spasitel Ježíš nepřinášel světu žádnou olivovou ratolest míru, nýbrž meč.


Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.


Křesťanství se šířilo ohněm a mečem. Nachytat se nakonec nechali i hrdí příslušníci řádu německých rytířů, kteří vyznávali diametrálně jiné hodnoty než křesťanské a jejichž heslem bylo "Naší modlitební knížkou je náš meč!"


Že církev provedla svoji zavile nenávistnou válku proti všemu vznešenému na zemi právě s pomocí německých mečů, německé krve a odvahy!


Lekejte se meče. Mečem na nepravosti je rozhořčení. Toto je úděl člověka, dědictví ukrutníků: Rozmnoží-li se jejich synové, přijde na ně meč.


Jsem z prastarého královského rodu; z toho rodu, který nikdy nevymře po meči, leda snad po přeslici.


Každý den má bůh proč vzplanout hněvem. Což si znovu člověk nebrousí svůj meč? Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče. S lidmi být musím, jejichž jazyk je ostrý meč. Mezi jejich rty jsou meče.


Člověk neproklaje ani jediného nohsleda a přisluhovače svým mečem jako Stendhalův romantický hrdina; nastavuje druhou tvář, místo aby každou ránu vrátil dvakrát, třikrát i s úroky!


Ze rtů ženy sice kape med a její jazyk je hladší než olej, nakonec je však hořká jako pelyněk, ostrá jak dvojsečný meč.
*
Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí.
*
Je pokolení, jehož zuby jsou meče.
(Bible: Přísloví)


Žádný meč tak ostré nerozdává rány,
jako když se z chámů stanou páni.


Můj meč je zpit hněvem. Hle, sestupuje vykonat soud nad lidem, nad nímž jsem vyhlásil klatbu.


Více lidí padne vínem než mečem.


Pošlu na ně meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhubeni.
Ať třeští před mečem, který mezi ně pošlu!
Už nepovstanete před mečem, který mezi vás pošlu.


Pozvolna železný meč ovládl pole.


Uzavřu smlouvu s polní zvěří a s nebeským ptactvem i se zeměplazy. Vymýtím ze země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí.


Odejděte do lesů a meč svůj položte k spánku!


Také vy budete skoleni mým mečem!


Mé péro nikoho z živých
nenapadne již napřed, jen chránit mě bude, jak v pochvě
ukrytý meč - a nač bych se snažil ho tasit, když nejsem
ohrožen lupiči zlými?


Probuď se, meči, proti pastýři. Bij pastýře a ovce se rozprchnou!


Každé prásknutí musí rušit stovky lidí v jejich duševní činnosti, ať je jakkoli nízkého druhu. Pro myslitele v jeho meditacích je však tak bolestivé a zničující jako popravčí meč mezi hlavou a trupem.


Na hoře Chan bývá nahatý hmyz
Na cestách nedbá o úkryt ani šat
Vždy však meč moudrosti při sobě mívá
Se svody a neklidem hotov se do boje dát
(Chan Šan: Na cestě k moudrosti)


Pravá ruka perlu poznání ve dlani svírá
Levá ruka pevně meč moudrosti tiskne
(Š'-te: Moudrost poznání)


Kdykoli roznítí Arés na širé rovině boj:
tehdy žalostné dílo se začne provádět meči.


Král Ágis řekl kterémusi Attičanovi, když se vysmíval lakónským mečům, že jsou krátké, a pravil, že je kejklíři na jevišti snadno polykají: "Ba věru, my právě těmito krátkými meči nejvíce doléháme na nepřítele!"
*
Řečtí zákonodárci ustanovili trest pro toho, kdo zahodí štít, ne však pro toho, kdo ztratí meč nebo kopí, naznačujíce tak, že pro každého a zejména pro toho, kdo stojí v čele obce nebo vojska, je důležitější obrana než útok na nepřítele.
*
Když mu Antigonos dával na srozuměnou, aby s ním mluvil jako se svým nadřízeným, odpověděl Eumenés: "Dokud vládnu mečem, neuznávám nad sebou žádného nadřízeného."
*
Předkem Marca Bruta byl Iunius Brutus, jemuž postavili staří Římané na Capitoliu uprostřed mezi sochami králů kovovou sochu s vytaseným mečem za to, že vypudil navždy Tarquiniovce. Měl od přírody povahu tvrdou jako kalená ocel meče, nezměkčenou vzděláním, takže se dal strhnout svým hněvem proti tyranům až k usmrcení vlastních synů.


Je to všechno o tom meči. Myslím na samurajský meč - jeho skromnou, úspornou krásu.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm