Sláva? Co s tím!

19. července 2016 v 5:37 | Misantrop

Sláva? Co s tím!


Přílišná sláva je trudná.
Štěstí chválím si závisti prosté.
(Aischylos: Oresteia)


Viděl jsem, že ani sláva, ani štěstí na vědění nezávisí, protože nejšťastnější lidé jsou hlupáci a sláva je náhodná, a když jí chce někdo dosáhnout, stačí, aby byl obratný.


Nepatrná je i sebedelší posmrtná sláva, šířená pouhou posloupností lidiček, kteří co nevidět také zemřou a kteří neznají ani sebe samé, natož někoho dávno a dávno zemřelého.


CHVÁLA EPIKÚRA
Z jeho úst kdysi vyšla veškerá pravda
a za jeho božskou vědu, ač zemřel, už dávno
po celém světě sláva až k nebi se nese.


GLORIA QUANTALIBET QUID ERIT, SI GLORIA TANTUM EST
Čím bude sláva, jakkoli velká, když zůstane pouze slávou?


Nový Zákon říká: "Zdaliž i sama příroda vás neučí, že má-li muž dlouhé vlasy, pak hanba jemu? Ale má-li dlouhé vlasy žena, pak sláva jí: neboť její vlasy jí byly dány proto, aby ji zakrývaly."


"Ach, to bude sláva!" Sláva to bude - totiž to, čemu pařížský měšťák Patissot říká sláva: jedna ze strašlivých tlačenic.
(Maupassant: Neděle pařížského měšťáka)


Sláva pondělí! Lidáci táhli do práce a Já jsem opět u rybníčku Khalídž sám.


Malíři, sochaři mažou obrazy a dělají loutky. Spojují s těmito směšnostmi představy slávy. To dokazuje jejich šílenství. Neboť ze všech iluzí, které mohou se zrodit v nemocném mozku, je sláva věru nejsměšnější a nejžalostnější.


Na řadě filmů je příliš zjevně znát, že podnětem k jejich natočení nebyl geniální nápad, tvůrčí přebytek sil ani snaha vyjádřit nějakou myšlenku uměleckou formou, nýbrž prostě nutnost něco dělat, mít co na práci, mít z čeho žít, vydělat snadno a rychle kupu peněz anebo poskytnout hereckým celebritám možnost získat si slávu, blýskat se a uchvacovat zraky davů méněcenných lidských bytostí. Herecké rádoby "hvězdy" mě nijak neohromují, spíš je naopak nesnáším. Herecká sláva je ta nejfalešnější mýdlová bublina na světě.


Shakespearovu slávu ovšem určila okamžitá masová použitelnost na prknech, jež znamenají svět. Nebyla televize, nebyl film. Dnes by to měl těžší. Jen jako básník sonetů by se těžko prosazoval v každé době, zejména v dnešní. Jeho nesmírná popularita je založena více na dlouhotrvající tradici a snadné hratelnosti jeho her než na opětovném objevování jeho výjimečného talentu.


LAUS NOVA NISI ORITUR, ETIAM VETUS AMITTITUR
I stará sláva zajde, kde nová nevzchází


Dosyta se najíš pohany, ne slávy. I na tebe dojde zlořečení na tvou slávu.


Ani psaní, ani sláva není mou prioritou. Psaní je pouze jedním z mnoha mých koníčků, jen odpadní produkt, jen můj exkrement.


Klesla římská sláva a čest, vždyť Řím, tak zkažené město,
sám si byl prodejným zbožím i kořistí.


Co se má vlastně rozumět pod slovem sláva nebo proslulost? Co o tom, prosím, soudíte vy? Puškin říkal, že sláva je pestrá záplata na ošuntělých šatech.
(Čechov: Cestující první třídy)


Dobrá sláva odpočívá, špatná daleko běží.
(Hašek: Čžen-si, nejvyšší pravda)


J. S. Bach patří k těm slavným lidem, jejichž sláva se zrodila až "posthumně", jak říká Nietzsche. Náleží tedy v podstatě k těm světovým géniům, kteří byli za svého života nedoceňováni a za to, že jsou dnes slavní, mohou vděčit jen někomu jinému, kdo je později objevil a vynesl na světlo (připomínám známou skutečnost, že Bach byl ve své době oceňován pouze jako schopný hráč, nikoli jako komponista).


Třikrát sláva hudbě a jejím veleknězům!


Takto se dostalo úcty a slávy božským těm pěvcům,
jakož i básním.
A proto se nestyď
za Apollóna s lyrou ni za Múzu znalou té lyry.


Peníze, ženy, sex, láska, sláva, přátelé, nic z toho mě nezaujalo. Myslím, že je to všechno na hovno. Musíte tolik lhát, než se něco z toho vůbec uskuteční.


A proto sláva lhářům a všem lžím!
(Byron: Don Juan)


Sláva a vavřín shání dneska perně
spisovatele mého ražení.


Sláva. - Když vděčnost mnohých vůči jednomu odhodí veškerý stud, pak vzniká sláva.


Sláva, jež se má stát posmrtnou, je jako dub, který vyrůstá ze svého semínka velmi pomalu.


Koho nenávist a závist připravila o věhlas zaživa, ten zůstane ve stínu, odsouzen k zapomenutí i jako mrtvý, a málokdy se stane, že by se jeho sláva zrodila či vynořila z nehybných a němých papírů v době, kdy už se na nich usadil prach.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Ó slávo, pověsti - ó zdání! Stům a stům
nicotných lidí život pyšně vzduly se!
(Eurípidés: Andromaché)


Ten, kdo pohrdá slávou, stojí výše než ten, kdo ji dobývá lichotnými slovy.
(France: "Nepiš")


Tomu sláva a čest, kdo statné mysli jest.


Důkladně vytříbený a dokonale řádný muž by ovšem vůbec ani slávy nepotřeboval.


Zemřela čest a sláva. Víno života je dopito a na dně sklenky zůstal jenom kal.


Dostával od svých návštěvníků tolik čokolády a bonbónů, že těžce ochuravěl žaludečním a střevním katarem. Oddělení mloků muselo být konečně zavřeno, ale bylo už pozdě; Andrias Scheuchzeri, řečený Andy, zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.


Lidé umírali, protože se nechtěli vzdát své pravé víry. Přirozeně všechna sláva pak připadla oběti a hanba padla na inkvizitora, který ji dal upálit.


Když se zaváděla poprvé elektřina, to bylo slávy! Tehdy se tvrdilo, že postupem času bude elektrický proud víc a víc lacinější. Realita je ale taková, že elektráren je kupa, některé i životu nebezpečné, avšak elektřina tím lacinější nejenže není, nýbrž je čím dál dražší!


To je jisté, že tohle musí jednou všechno prasknout a že to nemůže trvat věčně. Zkuste pumpovat slávu do prasete, tak vám nakonec přece jen vybouchne.


Po celý život jsem vídal lidi s úzkými rameny, nevyjímaje ani jednoho, konat četné pošetilé skutky, ohlupovat své bližní a všemi prostředky kazit duše. Pohnutce svého jednání říkají sláva.


Vždy budou lidé, jimž nedá spát sláva... Na státní lodi bude každý chtít být u kormidla, neboť se to velmi dobře platí. Copak na ní nikdy nebude místečko pro obyčejného cestujícího?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm