Všichni bez rozdílu

4. července 2016 v 6:11 | Misantrop
Pieter van der Heyden: Loď bláznů (1559)


Všichni musí slyšet slova pravdivá
a zcela jedno je, zda jsou líbivá.


Máme usmrkané nosy a jeden druhému je utíráme. Všichni bez rozdílu lumpové, všichni potrestaní, naplivejme na sebe a šup do temnice!


"Proč mi všichni ubližují?"
Urážky a křivdy v chlapci ponenáhlu vyvolávaly jakýsi zvláštní pocit uspokojení a čím dál víc v něm uzrávalo přesvědčení, že mu všichni ubližují a křivdí proto, že je jiný a lepší než oni.


Jeden základní předpoklad uznávají všichni: že poměry lidské nepodmiňuje to, co lidé mají za dobré nebo zlé, nýbrž co jest výhodno lidem, kteří jsou ve výhodném postavení.


Všichni lidé se rodí s dosti silnou touhou po panování, bohatství a rozkoších a s velikým sklonem k lenosti; následkem toho by všichni lidé chtěli míti peníze a ženy nebo dcery jiných lidí, býti jejich veliteli, podrobiti je všem svým rozmarům a nic nedělati, nebo aspoň dělati jen samé velmi příjemné věci.


Všichni jsou modloslužebníky: jedni úcty, druzí prospěchu, a všichni rozkoše.


"Kdyby se všichni vězni domluvili, vycházeli spolu v dobrém a spřátelili se..."
"To by pak z kriminálu mohla být třeba jenom sportovní léčebna obezity," zasmál se Eda.


Všichni, koho znám, buď hulákají, nebo skáčou jako diví, nebo se perou. Všímáte si, jak dnes lidi jeden druhému ubližují?


Nikdo mě nelaskal, všichni mě uráželi. Zrodila se ve mně pomstychtivost. Byl jsem smutný, ostatní děti byly veselé a žvatlavé. Cítil jsem se nad ně povýšen, ale všichni mě ponižovali.


DOKTOR STOCKMANN: No, nejsou všichni úředníci.
HOVSTAD: Ne, ale ti, co nejsou úředníci, jsou aspoň přátelé a přívrženci úředníků; jsou to všichni bohatí; ti nás řídí a rozhodují o nás.


My všichni, všichni, mužové i ženy, všichni jsme vychováni v jakémsi zbožném uctívání toho citu, který nazýváme všeobecně láskou. Ale v tom je právě klam.


Úchvatné. Všichni měli názor. Co kdybyste to všichni dělali, když jdete do restaurace a na pohřeb?


Všichni jsou uvězněni v systému, který se skládá z práce, výroby, spotřeby, práce, výroby a spotřeby, ale já mám takovou představu parádní ruksakové revoluce tisíců mladých Američanů, kteří se tu budou toulat s batohy na zádech a všichni to budou blázni zenu.


Všichni jsou jeden hříšnější než druhý, je-li pravda, že je hřích na světě!... Je to snad opravdu špatné, nebo všichni tak padli, že nemohou již vidět ničeho kromě špatnosti... i v nejlepší věci!...
(Arcybašev: Odboj)


Všichni ptáci i zvířata se k sobě navzájem chovají přátelsky a nevedou kvůli ničemu žádné spory. Všichni mluví a mluví i ke mně, ale určitě je to nějaký cizí jazyk, protože z jejich řečí nerozpoznávám ani slovo, ale oni přitom často rozumějí mně, když jim odpovídám.
(Twain: Evin deník)


Jeden je otrokem svého chtíče, jiný lakoty, další ctižádosti, všichni pak otroky strachu.
(Seneca: O vlídném zacházení s otroky)


Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou.


A nakonec po tom všem čekání a občansko-právních řízeních byli všichni fízlové z okresu Los Angeles zastřeleni i s rodinami a od té doby žili všichni šťastně až do smrti.


V Řecku byli hudebníci ve vážnosti, všichni hudbu studovali, a když ji někdo neznal, soudilo se, že jeho vzdělání je neúplné.


Skoro všichni propracují větší část dne, aby mohli žít; a ta troška svobody, která jim zbývá, je tolik znepokojuje, že dělají co mohou, aby se jí zbyli.


Nesrat se se životem. Všichni lidé serou se s ním.


Všichni tajtrlíci v lokále se div nepotentočkujou radostí. Kdybyste tam zůstali sedět dost dlouho a poslouchali, jak všichni ti šašci tleskají, začli byste nenávidět všechny lidi na světě, na mou duši, že byste začli.


Jen on měl pravdu a všichni ostatní v hrdlo lhali. A dokud každý, kdo má zdravé pěsti, nepůjde za ním do hor, a dokud nebudou pobiti všichni ti četníci, notáři, fořti a bohatí Židé, konec nebude.


Největším protimluvem je zřejmě věta: "Všichni jsme výjimeční." Neboť jsou-li výjimeční všichni, není výjimečný vlastně nikdo. Ale zřejmé je z toho také to, že ten, kdo říká, že nikdo není výjimečný, sám je zřejmě výjimečný; kdežto ten, kdo tvrdí, že výjimeční jsou všichni, sám zřejmě výjimečný není vůbec v ničem.


Šílená pakáž, sprostí dobrodruzi,
všichni se proti tobě postaví.


Že si všichni navlékají stejné masky a převlékají se stejným způsobem, takže nikdo druhého nesplete a všichni vědí, kdo je kdo, to mi připadá jako hotové dětinství.
(Leopardi: Timandros a Eleandros)


Všichni jsme spjati s osudem, někdo řetězem zlatým a volným, jiný těsným a nevzhledným, ale co na tom záleží? Všichni lidé jsou pod týmž dozorem, připoutáni jsou i ti, kteří připoutali.


Copak neexistuje vyhlídka na návrat starých zlatých časů, kdy jsme v dobrých i zlých dobách byli všichni bratry? Všichni se chceme radovat z boží přírody, ať Němci nebo Češi - vždyť Šumava patří nám všem a když přijde Francouz nebo kdokoliv jiný, ať se taky raduje.


Pokud se budeme všichni motat v tomto začarovaném kruhu, ve snaze dát to druhým sežrat, sežereme si to všichni.


"V karlínskejch kasárnách bejval obrlajtnant Holub," vypravoval po cestě Švejk, "a ten byl tak učenej, že ho všichni u kumpanie považovali za blba, poněvadž se kvůli své učenosti nenaučil nadávat na vojáky a vo všem rozjímal z vědeckýho stanoviska."


Všichni musí do pekla, všichni se ženou do stejné psychologicky slepé uličky a do sociální pohromy, která je výsledkem psychologického zhroucení. Protože nás všichni chtějí dopravit do pekla. Všichni bez výjimky. Lenin i Mussolini, MacDonald i Baldwin. Všichni jsou stejně nedočkaví, aby nás dostali do pekla, a hádají se jen o způsob, jak nás tam dostat. Všichni věří v industrializaci v té či oné vládní formě, všichni věří v amerikanizaci. Všichni mají stejně naspěch.


Všichni lidé jsou jankovití blázni.


Jak by se k zločinu spikli! Nuž všichni, všichni ať dojdou
zaslouženého trestu, a hned: toť pevná má vůle!


Ne všichni lidé jsou bezpochyby jedinci vhodnými pro civilizaci a to, že většina je, stejně jako psi a ovce, krotká z vrozené dispozice, není důvodem k tomu, aby se i ostatní nechali podmanit a snížili se tím na stejnou úroveň.
(Thoreau: Chůze)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm