Ateista se o Boha nestará

25. srpna 2016 v 4:37 | Misantrop

Ateista se o Boha nestará, protože se jednou provždy rozhodl, že neexistuje.


Pro nacisty byl Žid jako Žid, ať ortodoxní, ať konvertovaný katolík, ať to byl ateista, nebo komunista (tím hůř pro něj!), nebo ať to byl třeba i jen poloviční míšenec - všichni byli sakumprásk odsouzeni k vyhlazení jakožto národ, nikoli jakožto sekta.


Jeden nese své dítě ke křesťanskému křtu, ač je ateista, a druhý slouží ve válce jako všichni, třebaže nenávist mezi národy horlivě odsuzuje, zatímco třetí běhá s manželkou do kostela, protože ona má zbožné příbuzenstvo, a skládá slib před knězem, aniž se za to stydí.


Mnoho lidí dnes nedokáže racionálně přijímat křesťanství se všemi jeho rozpory tak, jak bylo praktikováno v minulosti. Začínají pochybovat o existenci Boha v křesťanském pojetí. Začali si proto říkat "křesťanští ateisté". Křesťanská bible je skutečně plná rozporů; co však může být rozpornější než pojem "křesťanský ateista"?


Dokonce i přesvědčený ateista se nevědomě chová podle jemu skrytých starodávných náboženských atavismů!


Nevěřím v Boha, ale nejsem ani ateista. Neboť ateismus je rovněž náboženství. Ještě spíš se sám cítím být bohem.


Hloupost zřejmě musí být zachována děj se co děj, navzdory sebepokročilejšímu pokroku ve vědách a technologiích; jen na toho jejich pánbíčka ať jim nikdo nesahá, toho se nehodlají zbýt, i kdyby měli každého ateistu zbít nebo i zabít.


Já jsem něco jako teleologický existenciální ateista. Věřím, že vesmír ovládá nějaká inteligence, ovšem s výjimkou jistých částí New Jersey...


- Ať mě Bůh srazí, jestli lžu.
- Harry, ale ty jsi přece ateista!
- A můžu snad i za to, že jsme ve vesmíru sami?


Jsem bezvýhradným atheistou; až se bojím, že mne za to pánbůh potrestá.


Svůj úsudek jsem kdysi shrnul do této věty: "Jsem ateistou díky Bohu." Ta věta si protiřečí jen zdánlivě.

Jak říká klasik: "Jsem ateista - díky Bohu."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm