Beznaděje přibývá

8. srpna 2016 v 4:34 | Misantrop

Zklamání a beznaděje přibývá. Podle průzkumu byl rok 2009 (zatím) nejtemnějším rokem milénia. Lidé si tento rok spojují s pocity zklamání a bezmoci. Jen procento Čechů bylo šťastných. Zajímalo by mě, kolik procent lidáků však přesto přese všecko zplodilo haranta.


Omezená mysl dává průchod beznaději. A beznaděj slabosti a slabost je zlo.


Hněv je lepší než beznaděj.


DESPERATIO AUT MILITEM FACIT AUT MONACHUM
Beznaděj dělá (z člověka) buď vojáka, nebo mnicha


Zoufalství se nenimrá v podrobnostech, hořká beznaděj vždy zevšeobecňuje.


Kdykoliv se přinutím sednout si ke knize, padne na mne po několika řádcích únava a beznaděj. Deset povídek by mě zabilo. Zemřel bych sklíčen přemírou zbytečného předstírání pravdy pravdoucí.


Lidé, kterým byla vždy společná harmonie přírody, nikdy nehlásali doktríny beznaděje, duchovní či politické tyranie ani poroby.


Těm stromům lepým Já chvalozpěv svůj pěji,
u nich útulek svůj v trudné hledám beznaději.


Z beznaděje, ó, jaká naděje pro vás vyrůstá! Ta beznadějnost tak vysokou jest opět v jiném směru nadějí, že sama ctižádost zrak pozvednout výš o vlas nemůže a pochybuje, zda ještě něco by tam odkryla.


Až tu jednou lidstvo nebude, hodná, avšak hloupá zvířata si možná budou o lidech vyprávět příběhy plné chytrosti a rozumu, odvahy a hrdinství, pověsti o tragickém pokolení, jež stálo proti osudu v beznaději, dojímající svým nešťastným vyústěním - budou si vyprávět o lidstvu, jež si svůj osud přivolalo a zasloužilo.


V "bratrské" jednotě si proto podávají ruce a v beznaději kráčejí do Valhaly na poslední velký ekumenický koncil. "V rmutu soumrak bohů blíží se."

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm