Pro každý případ jiný důvod

9. srpna 2016 v 12:52 | Misantrop

Pro každý příkaz má zákon džungle nějaký důvod. Požírat člověka šelmám zakazuje. Zabít ho smějí jenom tehdy, když učí mláďata zabíjení, a to ještě musí lovit mimo loviště své smečky nebo svého houfu. Hlavní důvod je ten, že po zabití nějakého člověka co nevidět přitrhnou na slonech bílí muži s puškami a stovky hnědých mužů s gongy, raketami a loučemi. Celá džungle to pak odpyká! Šelmy samy uvádějí někdy jiný důvod: Kdo požírá člověka, ten prý dostane prašivinu a vypadají mu zuby.


"Petrklíče a krajina mají jednu velkou chybu: jsou zadarmo. Láska k přírodě nezaměstnává žádnou továrnu. Proto bylo rozhodnuto, že se láska k přírodě odstraní, alespoň u nižších kast; že se odstraní láska k přírodě, nikoli však sklon používat dopravních prostředků. Bylo totiž přirozeně nezbytné, aby jezdili do přírody i nadále, přestože se jim protiví. Problémem bylo, jak najít ekonomicky pádnější důvod pro používání dopravních prostředků, než jakým bylo pouhé zalíbení v petrklíčích a krajině. Ten důvod byl promptně nalezen. Predestinujeme masy k odporu vůči přírodě," uzavřel ředitel, "avšak zároveň je uzpůsobíme tak, aby našly zalíbení ve všech sportech v přírodě. Přitom dbáme, aby každý takový sport nutně vyžadoval složité nářadí. Takže teď nejen používají dopravních prostředků, ale jsou také spotřebiteli průmyslového zboží."


Dopis, nalezený na stole jednoho z těch "bezdůvodných sebevrahů", napsaný v poslední noci u nabité pistole, se nám dostal do rukou. Myslíme, že je zajímavý. Neodhaluje žádnou z těch velkých katastrof, jaké se vždycky hledají za takovým zoufalým činem; ukazuje však pomalý řetěz drobných životních nepříjemností, osudný rozklad osamělého života, jehož sny zmizely, udává důvod těch tragických konců, které pochopí jen nervózní a přecitlivělí lidé.
Tady je:
"Význam věcí se mi objevil v surové realitě; pravý důvod lásky mi dokonce znechutil i její něžnou poetičnost."


Po řádu přírody všecky věci se dějí,
a jaký mají důvod a původ, je vidět.


Jako kdyby celá naše industrializovaná civilizace byla jeden velký sebevražedný kult. Důkazy vidíme všude kolem sebe. Proháníme se nebezpečnou rychlostí v křehkých kovových krabicích, aniž bychom k tomu měli vážný důvod.


Já jimi věru nepohrdám, a to z toho jednoduchého důvodu, že jsem je nikdy nečetl.


Zasmušilí kapouni čichem cítí, že někde kolem nich je důvod ke skandálu, a když jej očichali, projevují příkladnou masožravost.


Toto je společnost zdrogovaných, vypráškovaných srabů; každé bolení hlavy je důvod omluvit se a odejít domů; každé nachlazení důvod volat svého lékaře, dostat recepis, jít ho proměnit, polykat prášky.


Ženy nemají skutečného a pravého smyslu ani pochopení ani pro hudbu ani básnictví ani výtvarné umění, nýbrž je to jen opičení, podporující jejich touhu líbit se, když takové vlastnosti uměle předstírají a navenek horlivě projevují. To činí, že nejsou schopny čistě věcného účastenství vůbec v ničem. A důvod toho je, jak myslím, tento: Muž se snaží, ať jde o cokoli, ovládnout to přímo, buď tím, že to pochopí, nebo že si to podrobí. Ale žena je vždy a všude odkázána jen na panství nepřímé, totiž prostřednictvím muže, kterého jedině má ovládnout přímo. Proto je v ženské povaze užívati všeho jen jako nástroje k získání muže, a její účast v čemkoli jiném je vždy jen předstírání, jen oklika, t. j. míří ke koketství a opičení.


Což nebudou mít všichni vždy jeden a týž důvod k činům - svou náklonnost k sobě?
(Epiktétos: Rozpravy)


Původ a důvod germánského zvěrného stylu v umění, jímž se tak Germáni proslavili, se v knize vysvětluje velmi sporně, jako že prý bylo nebezpečné zobrazovat člověka kvůli moci, kterou by tím získal, nebo co. To je však velice nepravděpodobné. Nesmysl. A zobrazovat zvíře nebylo nebezpečné? Zvíře by tím nezískalo moc nad člověkem? Právě zvíře a právě nad člověkem? Ne. Blíž pravdě bude asi holý fakt, že Germáni prostě zvířata obdivovali, jako je obdivuji Já, pro jejich krásu a sílu a pro jejich ušlechtilost, zkrátka pro to vše krásné na nich, co člověku chybí.


Každý rodič vystavuje samotným aktem plození své dítě utrpení a smrti. To je jednoduchý fakt, pro který je důvod za to rodiče nenávidět.


Důvod vzniku lidových pověr nebývá většinou tak půvabný jako pověra sama.


Nahý člověk je nejohyzdnější zvíře, co znám. Hlavní nedostatek nahého lidského těla - a možná též hlavní důvod, proč se odívání ujalo i v horku a dokonce jako morální povinnost - spatřuji v nestejnoměrném ochlupení a v celkové tělesné ochablosti civilizovaného člověka.


Samota lidstva je samotou tyrana, jehož se musejí všichni obávat. Ono samo je příčinou i důvodem, dokonce i příznakem své samoty, jíž se jen a jen užírá a užírat se bude, až do dne, kdy se v jeho mase červi rozlezou, osiřelí psi budou trhat jeho tělo na kusy a hyeny a supi se budou rvát o jeho kosti.


To je ten pravý důvod, proč jakoby hledají, ale nenacházejí... Nikdy totiž nenajdou, co by se jim líbilo.


Politici a plenky mají leccos společného. Mají se měnit pravidelně a ze stejného důvodu.
*
Není snad hlavním důvodem našeho strachu z neznámého fakt, že dobře známe sami sebe?
*
Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí.


Kdo rozvažuje,
ten hledá důvod, aby nesměl.
(Lessing: Moudrý Nathan)


Vyčerpání zdrojů ropy povede k úbytku obyvatelstva a k jednoduššímu životu. Pro ně to je "drsné varování", pro mne důvod k naději.


Už jen těsný a přeplněný prostor nevede k příznivým vztahům. Hádky vznikají často už jen z tohoto důvodu. Neboť lidé tu nežijí spolu, nýbrž namačkáni na sobě.


Skutečným problémem není, zda se společnost stará o bezpečnost dobře nebo špatně; potíž je v tom, že lidé jsou závislí na systému kvůli své bezpečnosti, než by ji raději vzali do svých rukou. Toto je mimochodem částečný důvod, proč lidi rozčiluje právo nosit zbraň; vlastnictví zbraně vkládá tento aspekt bezpečnosti do jejich rukou.


Proto má vyslanec civilizace rád dobrodružné mise. Ze stejného důvodu vítá i každou válku. Je to pro něj vytržení ze stereotypu, vyvlečení se z pout, jež mu civilizace nasazuje v rámci zachování pořádku.


Aby bylo blaho všech lidí zajištěno v úplnosti, nikdo už neměl mít vlastní názor. Vlastní názory - to byl přece ten důvod, proč se lidé ve zvířecím stavu nemilovali všeobjímající láskou.


Autorita zákona je odůvodněna tezemi: bůh jej dal, předkové jej žili. - Vyšší důvod takovéto procedury spočívá v úmyslu, aby vědomí bylo krok za krokem zatlačeno od života, jenž byl uznán správným (to jest, jenž byl dokázán nesmírnou a ostře prosívanou zkušeností).


Mravní vývoj člověka! Jen další důvod pro ospravedlnění falešného primátu člověka nad ostatními zvířaty. Jen další výmluva, aby jeden nemusel nenávidět - nenávidět lidstvo!


Moje uši jsou vycvičeny, slyší pouze to, co chtějí slyšet. Moje oči jsou natrénované, vidí pouze to, co chtějí vidět. Je to z jednoho prostého důvodu: Chci žít tak, jak se mi zlíbí.


Odpor geniálních individuí k tomu, směrovat pozornost na obsah věty o důvodu, se ukazuje nejprve v ohledu na důvod bytí, jako odpor k matematice, jež sleduje jen všeobecné formy jevu, prostor a čas, a proto je přímo protikladem zkoumání, jež sleduje právě jen obsah jevu. Z téhož důvodu se vysvětluje právě tak známý fakt, že opačně, vynikající matematici mají málo citlivosti pro díla krásného umění, což se zvlášť naivně vyjadřuje ve známé anekdotě o onom francouzském matematikovi, který se po pročtení Racinovy Ifigenie s pokrčením rameny zeptal: Qu'est-ce que cela prouve? (Co to dokazuje?)


Já dím, že na té znělce je znát spár génia,
a důvod vidím v tom, že autorem jsem já.
(Molière: Učené ženy)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm