Pryč!

1. srpna 2016 v 11:24 | Misantrop

Pryč! Odporná skvrno! Ztrať se! Zmiz! Pořád páchnou krví. Ani všechny parfémy z Arábie by mé ruce už nenavoněly. Ó, ó, ó!


Dotknu-li se náhodou člověka nebo něčeho lidského, vzápětí si drhnu ruce jako královna Macbeth: "Pryč prokletá skvrno, proč nemizíš? Ani všechny parfémy Arábie nenavoní více tuto ručku..."


Zahrozil jim pěstmi a řekl jim, že chce ze Země pryč; každý, kdo má aspoň špetku rozumu, chce ze Země pryč. Na Zemi tak do dvou let vypukne obrovská atomová válka a jemu se tady nechce být, až to začne. On a tisíce takových, jako je on, by se sebrali - kdyby měli aspoň špetku rozumu - a letěli by na Mars. O co, že by to udělali! Mít z krku války, cenzuru, státní zřízení, odvody, státní kontrolu všeho možného, umění a vědy! Tu vaši Zem si můžete nechat! Nenechávejte mě v tomhle hrozném světě, musím se dostat pryč!


Pryč! Co mi po vás? Pěvec vřelý
svých dum vám nedá na pospas!


Když jdou masy na vojnu, ať jdou s myšlenkou, že při nejbližší příležitosti složí zbraň. Pryč s vraždou hájenou zákony! Pryč s vojskem!


Těhuli kopnu do břicha,
a pak ať je radši zticha
a odpustí si hlaholy -
pryč, těhulek vy mozoly!


Průšvih sexuality je prostý: tkví v nároku. Jakmile se dotkneš nesvého těla a ona tvého nesvého, jakmile se spojíte, a dopadne to šťastně, ihned, vzápětí se vaše situace podstatně mění, tj. z procítění a adorování je možnost kořistění a vykořisťování... Potencialita posvátného mění se v realitu infámního - nakonec v peníze, v cokoli... Propadavým můstkem této ďábelské lsti je rozkoš, deset vteřin..., to je něco příšerného, jak je to ustrojeno..., a nikdo nikdy to nepochopí..., dochází k nejtrapnějším kolenolezeckým scénám..., pryč od toho hnusného kšeftu.


Kam se to řítím? Ó, pryč, vy hříšné plameny lásky!


Cíl? Pryč s ním! Nejmenuj mi cíl, i když oň zápasím - ten pojem buď proklet: každý cíl je vlastně smrt. - Ať žije ten, kdo věčně usiluje, kdo umí věčně hladovět!
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Ó lůno Země, nač jsi zrodilo, co nejhnusnější je na světě - rod lidský?! Nuž rychle pryč už s ním!


Pryč s prací, kterou musíme dělat, abychom si vydělávali na živobytí! Taková práce nás nectí, jak říkají, ale slouží jen k tomu, aby naplňovala prasečí panděro těch, kdo nás vykořisťují.


Je s podivem, že myšlenky jiných lidí tak mocně někdy účinkují na naši mysl. - Pryč s tím! Toť cizí krůpěj v mé krvi! - Dobrá přírodo! Ty ji opět vyvrhneš.


Jdi mi z očí, ty lidská zrůdo, skládko lží, nečistá schránko úskoků, jámo přechovávající podvod a klam, strůjce všelijakých ničemností, hlasateli podlých nesmyslů a především: úhlavní nepříteli povinné úcty, jaká náleží osobám královským! Hned ať jsi pryč, už ať tě nevidím, jinak tě stihne zasloužený trest!


Milosrdná Země možná s jistou dávkou nechuti přijme do sebe ostatky posledního mrtvého člověka, fatálně zde zbloudivšího, ale nikomu, vůbec nikomu nebude na celičkém světě chybět. Země i zvířata na ní se zaradují, že je konečně pryč.


Každý by si měl v nitru pomyslet: "Pryč z tohoto neslušného otroctví, jen už pryč z této líhně zatrpklosti, jedovatosti a spiklenectví!"


Stéphane Mallarmé:
Pryč odsud! Utéct! Tam, kde ptáky, jsem si tím jist,
kouř pěn a nebes žár až k závrati zpíjí!


Pryč s otroctvím! Já volnost dávám všem!


Pryč se zabijáky dokonalosti! Pryč od vrahů vůle! Bůh je jen dokončenost, jen výplod lidiček, rovnajících se zvířatům.


Pryč od boha i od bohů mě odlákala tato vůle; co by bylo ještě tvořiti, kdyby bohové - byli!


Pryč, zbabělý lumpe! Ustup, umažeš schody; neboť hlavní schodiště do panteonu dějin není pro pokrytce, nýbrž pro hrdiny!


V lásce bývá často lest a klam.
Pryč s láskou!
(Plautus: Hra o skříňce)


Lidská smečka se zlobí. Hází po mně kamením a žvaní hlouposti. Mám zkrvavená ústa. Pryč odtud.


Pryč s pány, žeňte je, a budou-li se vzpírat, zakruťte jim krk!


Nepročítat nikdy napsané! Pryč s tím, jak jsem to napsal! V redakcích, milý pane, nemáme kdy přemýšlet o tom, co a jak napíšeme, když venkovský vlak čeká na naše stohy papíru.


Restaurace je teď plná lidí a vrážejí do mne nákupními taškami. Nasadil jsem si sluchátka a jsem odsud pryč.


Spíš zahynou světy, spíš žula popluje jako kormorán po hladině vod, než já přijmu bezectnou ruku lidské bytosti. Pryč... pryč s tou rukou...!


Jak se bránit vědě? To se bohu nadlouho stalo hlavním problémem. Odpověď: pryč z ráje s člověkem!


Utrápil bych se, žít dál v tom světě, pane!
Pryč z toho pralesa, z té stepi na číhané!
(Molière: Misantrop)


Toužil pryč, ven, hodně daleko, na světlo a do čistoty. Snil svůj starý sen o klášteru, kde by ho zdi chránily před pokušením a špínou světa, kde by mohl zapomenout a být zapomenut.


Jednou použitý čaj už není k ničemu, pryč s ním!


Výřad bych nakupil z těch otroků, že oštěp by vrchu nedosáh. Mor je zadav! Pryč! Jděte domů, splašky!
(Shakespeare: Koriolanus)


Pryč, ušlechtilejší, vyšší plány! Bez konce naše usilování, všemu učiní konec sprostota.


Musíš od nich pryč. Musíš se od nich dostat tak daleko, jak jen můžeš, jinak tě svými životy zabijou.


Uvázaný, sešlý kmet,
připomíná míliusy,
svatoušky a ctnostné husy,
pryč z našeho ráje hned!
Zviřme veškerý prach z ulic,
chorým do nosu a do plic,
pryč s tou líhní nemocí!


Jak, trpělivost! Pryč! - to slovo jest
pro dobytek a ne pro dravé ptactvo.
(Byron: Manfred)


Pozdě v noci mě muzika odnese pryč od zaslepených cizích tváří na ulici a všechno se dostane na své místo.


- "Pryč, prokletá skvrno! Pryč, povídám! Jedna, dvě! Tak, teď je čas to vykonat!" - No, tak proč to říká lady Macbeth? Třeba... třeba ty, Jerry! No, Jerry! No tak, proč říká lady Macbeth ze spaní: "Pryč, prokletá skvrno, pryč!" No?
- Asi se jí zdálo, že má na šatech fleky a myslela si, že to musí dát do čistírny.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm