Vím o tvém úsilí

4. srpna 2016 v 7:02 | Misantrop

Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a shledal jsi, že jsou lháři.


Bez vlastního úsilí či vyvinutí vůle, která musí být obnovována a uplatňována ze dne na den, ba od okamžiku k okamžiku, cíl osvobození nemůže být dosažen.


Jestliže kdokoli z nás uvažuje o současné situaci dost dlouho a vyvine úsilí dostat se přes společností dosazené bloky k jasnému myšlení, dostaneme se prakticky k témuž závěru: měli bychom dobrovolně sami sebe postupně zlikvidovat pro dobro lidstva i planety.


Dejme tomu, že to, čeho člověk za cenu neuvěřitelného úsilí dosáhl dnes, se už včera, již před zrozením na svět, ukázalo lichým - tak co z toho?


"Nirvána" nečekala podle materialistů člověka teprve po vysilujícím úsilí táhnoucím se přes sta a tisíce inkarnací, ale hned po individuální smrti.


Národy se vzmáhají nikoli v moudrosti, ale v hrubých vášních a v ničivých úsilích.


Po nějaké době dojdeš k poznání, jakým druhem myšlení by se měla ta tvoje specificky uzpůsobená mysl obírat. Jednak ti to ušetří spoustu času, poněvadž se nebudeš zabývat myšlenkami, které ti nekonvenujou, které ti nevyhovujou. Začneš poznávat skutečné hranice svých možností a přizpůsobíš jim svoje duševní úsilí.


Blázni mě nějak přitahují. Nemusí vynaložit žádné úsilí, aby zvítězili nad nějakými událostmi, překonali odpor, zdolali překážky. Stačí jenom jeden rozmar jejich klamné vůle a jsou z nich hned princové, císařové nebo bozi, vlastní všechna bohatství světa, užívají všech příjemností života, opájejí se všemi slastmi, jsou stále silní, stále krásní, stále mladí, stále milovaní.
(Maupassant: Paní Hermetová)


Doufejme, nikoli v lidstvo, které přes vznešená úsilí nezničilo zlo na tomto světě, doufejme v ony nepochopitelné bytosti, které jednoho dne vyjdou z člověka, jako člověk vzešel ze zvířete.


Nenávidím tohle město. A dostat se z něho pryč bude v příštích letech převládající myšlenkou, k níž upnu veškeré své úsilí pracovní i mimopracovní. To už se nedá vydržet.


K smíchu to neutuchající úsilí o zalidnění, vedoucí k dobytí a rozšíření veliké říše lidí na Zemi i ve vesmíru!


Kdyby lidé vynaložili tolik úsilí na to, aby se naučili žít sami, kolik ho věnují na to, aby se naučili žít pohromadě, ušetřili by hodně času i trápení.


Kdybychom vynaložili tolik úsilí na to, abychom se skryli, kolik ho obyčejně vynakládáme na to, abychom se ukázali, vyhnuli bychom se mnohým trampotám.
(France: Zub)


Oni nakonec tento svět zničí. Je naprosto marné snažit se tomu vzdorovat, jakkoli takový defétismus neschvaluji. Pouze se tomuto marnému úsilí, ať o záchranu nebo o šetření Země, cynicky směji.


Proklamované úsilí politiků není upřímné. Je to hra. Když ji porovnáte s činy, vidíte, že ty směřují úplně jinam.
(Miroslav Dolejší)


Každé ráno se zástupce lidu vydává do budovy parlamentu, když ne přímo do zasedací síně, tak alespoň do předmístnosti, kde leží prezenční listiny. Ve jménu služby lidu tam zanese své jméno a přijímá svůj vysoce zasloužený plat jako malé odškodnění za toto nepřetržité a namáhavé úsilí.


Chtěl jsem patřit sám sobě alespoň v sebezničujícím úsilí - omyl! Neboť právě tehdy je administrativně stanoveno, že má svoboda neexistuje...
(Jamek: Traktát o chatrných divech)


Mnoho lidí vkládá do své práce daleko více úsilí, než je zapotřebí k získání peněz či postavení, které chtějí, a toto nadměrné úsilí vytváří náhradní činnost. Toto nadměrné úsilí spolu s emocionální investicí, která je provází, je jednou z nejmocnějších sil působících na permanentní vývoj a zdokonalování systému, s negativními následky pro svobodu jednotlivce.


A tak přebíjejí svou endogenní nudu nadměrně dlouhou, minimálně devítihodinovou galejničinou. Proč? Žít se dá přece i s vynaložením menšího úsilí - a lépe!


Za to odporné slovo víra bych spíš dosadil úsilí nebo boj. Ano, víra je pasivní čekání, lhostejnost a vlečící se pomalost, zatímco úsilí a boj dují za okny, osvětlenými bledými plamínky hromniček, jako nepřemožitelný vítr změny, který nepřestává lomcovat mřížemi temných otroctví.


Za největší dobrodince lidstva jsou považováni ti, kteří je učí žít v zajetí a pod kontrolou, místo na svobodě a v utajení. Vezměte si takového Konfucia nebo Ježíše Krista, kteří jsou oba zakladateli, vůdci a svůdci a führery, nedotknutelnými ikonami té nejzhoubnější myšlenky, že být otrokem a sloužit Bohu a lidu je něčím, co je hodno úcty, následování a úsilí.


Ochudit řeč o nějaké slovo znamená ochudit myšlení národa o nějaký pojem. K tomu však směřuje spojené úsilí téměř všech našich pisatelů knih.


Úsilí, vynaložené na každou činnost má být úměrné její skutečné ceně; neboť si ušetříš roztrpčení, jestliže se nebudeš obírat věcmi méněcennými.


Jeho vlasy dlouhé jsou a divoké, stejně jako jest i on;
lidí úsilí je krátit bujný růst - to však není jeho sklon.


Kam napíná váš duch své úsilí,
jste larvy, jež se nikdy neprobudí,
pro něž proměny hmyzu skončily!


Všechna náboženství, téměř veškeré filozofie, a dokonce i část vědy svědčí o neúnavném, hrdinském úsilí lidstva zapírat svou nahodilost.
(Jacques Monod)


Výchova je úsilí jednoho člověka učinit druhého takovým, jakým je on sám.


Sabotovat se to musí, jinak všichni skončíme jako otroci. Tedy, abych to upřesnil, Já tak nechci skončit - ostatní už otroci jsou. Sabotovat se to jejich humanizační úsilí musí.


Albert Dryden z anglického města Consettu zastřelil jednoho úředníka místní správy a dalšího spolu s reportérem BBC zranil. Střelbou reagoval na pokus úřadů násilím zahájit demolici domu postaveného bez povolení. Lze si jen těžko představit nesmírné zoufalství člověka, který si buduje řadu měsíců střechu nad hlavou, aby vzápětí po šťastném dostavení přišli nějací byrokrati a chtěli zbourat plod jeho úsilí a námahy.


Z pozitiv je třeba uvést úsilí o dobrý školní prospěch, výrazný zájem o literaturu.
(Posouzení osobnosti Olgy Hepnarové)


Proč si myslíte, že staré příběhy vyprávějí o mužích, kteří se vydali na daleké cesty, aby oslnili bohy? Protože pokoušet se oslnit lidi nestojí ani za ten čas, ani za to úsilí.


Cesta je svízelná
Mysl je smutná, roztrpčená a plná pochyb
Sám tu jen, ach, skromně a oddaně ve svém úsilí vytrvávám
(Chan Šan: Chvíle pochyb)


Svrchovanost nemůže být očekávaným výsledkem jakéhokoli úsilí. Toho, co je svrchované, se může člověku dostat pouze na základě jisté svévole, jako určitá šance.


Moc, třeba s velkým úsilím získaná, nepřináší štěstí, ale záhubu. Strom úsilí nosívá plody, jen když zdravý kořen je stále zaléván vodou vědění do jímek moudrosti.


V jednom šíleném pokusu se vědátoři pokoušeli geneticky pozměnit šatní moly tak, aby ze všech byli teplouši a nemohli se tudíž dál množit. Říkám: "Nechte je. Ať jen rozežerou všechny šaty světa! Upněte raději stejné úsilí na vlastní druh, tam by to bylo mnohem užitečnější."


Všechno vykonával s úsilím i v maličkostech a poučoval, že přehlížení a nedbalost by byla pro stát nebezpečná. Nikdo totiž hned ze začátku neotřese státním zřízením skrze nějaké veliké zcela nezákonné jednání, ale ti, kteří opomíjejí důkladnost v maličkostech, porušují tím obvykle i starostlivost o věci větší.


Válečné úsilí se plánuje vždy tak, aby pohltilo každý přebytek, který by mohl vzniknout po uspokojení základních potřeb obyvatelstva.


Kmitá se mi před očima cosi jako rozepjatá křídla, jež se vzpínají k letu v šeré mlze, hledajíce vysvobození… I vzniká ve mně touha dopomoci těm ubohým křídlům k světlu, přispěti jim v úsilí, jímž se osvobozují ze staré, šedé pavučiny, jež je oplétá.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm