Nevychází jiný výsledek

5. září 2016 v 6:48 | Misantrop

Jestliže nemoc znamená smrt a jestliže zdraví znamená život, nevychází jiný výsledek, než že obecný průměr je nemocný, zatímco blázen, který nenávidí civilizaci, nechce s ní mít nic společného a ani si nekoupí auto, protože by se i touhle malinkou měrou podílel na ničení, smrti a zániku, je tedy zdravý! Je to totiž tak, že nemocný považuje zdravého za blázna jen proto, že se jeho způsoby neshodují se způsoby většiny, kterou tento člen nemocné většiny považuje automaticky a naprosto mylně za zdravou a na tomto tvrzení zůstává, aniž pátrá proč tomu tak je a aniž se stará, proč tomu tak není. Já jsem nicméně pátral a staral se a zde je výsledek.


Terezka kráčela ke dveřím jako proti nepříteli. Má výborná hospodyně se stala velmi nepohostinnou. Cizí člověk je jí podezřelý. Podle jejího výkladu vznikla tahle její vlastnost z dlouhé zkušenosti s lidmi. Neměl jsem čas uvažovat, zda by tatáž zkušenost učiněná nějakým jiným výzkumníkem měla týž výsledek.
(France: Zločin Silvestra Bonnarda)


Nedostatek zdrojů vede k hromadnému vraždění, čemuž se říká válka, ale výsledek je pouze dočasný. Vedle toho, že je zabíjení lidí nepraktické, je i nemorální. Nikdy by se to nemělo stát způsobem ke zlepšení života na Zemi.


Každé lidské robě je vposled popřením nejen přírodních, ale i matematických zákonů. Neboť s příchodem třetího do páru rázem dostáváme podivuhodný výsledek, že 1+1=3, 4, 5 atd. anebo ještě lépe, že 1+1=0, případně výsledek zdaleka vůbec nejhorší, nicméně nevyhnutelný, totiž že 1+1=miliardy přemnoženého lidstva.


Prospěch, který se tu staví na odiv jako přímý výsledek práce, je prospěch zdánlivý, je to klam, který slouží pouze k tomu, aby byli zlákáni nevědomí nebo prostomyslní lidé.


Nechtějte se utěšovat předstíráním, že ta špinavá mechanická práce je něco ušlechtilého. Není; a jestli si to budete říkat a uvěříte tomu, bude to mít jen jediný výsledek, že svou lidskost snížíte na úroveň té špinavé práce.


No jo, svět vůbec není horskou bystřinou
Ani úsměvem, jenž se mihne na tváři ženy
Žádná báseň básníků oslepených
Je to věčná válka, jako výsledek lidských povah


Ač chápu, nesmířím se. Výsledek: totální kverulace vedoucí k sebespálení. Jen toto je naděje.


Chorý lidský mozek škodí zdravému zvířecímu tělu. Nikoli tedy zlepšení, nýbrž sebe-uvržení do zmatku, endogenní choroba mysli. A toto je výsledek, jejž Já bez lítosti odhazuji v dál.


Civilizace je rodu ženského nejen podle jména. Je to výsledek věčného fňukání ukňouraných frflen.


Blbci, travička sotva povyrostlá a už to zase mydlí dohola, až na půdu! Výsledek je nevzhledné nic, co není ani bujnou džunglí, jak bych to rád viděl a měl Já, ani vzorný učesaný anglický trávník, nýbrž utrápená holina jako po polití defoliantem. Motýli marně poletují nad tou pustinou, hledajíce včerejší kakost. Odletí jinam a krásu a radost vezmou s sebou.


Svoboda a volnost, pravá volnost divokého zvířete, se nikdy v dějinách lidského společenství nezjevila. Nikdy jako hromadný fenomén, nikdy jako něco chtěného a podporovaného, vždycky jen jako trestuhodný nezdar a nevítané opomenutí, jako "nepořádek" - a to ještě jen u jednotlivců a jako výsledek nehody, morové nákazy, přírodní katastrofy nebo dlouhé, vyčerpávající války, která přinesla celkový zmatek, prudký pokles populace a dočasné bezvládí. Jakmile se politické poměry stabilizovaly, přinesly s sebou opět konsolidaci nesvobody.


K čemu je potom taková moudrost, láska a tolerance, jejíž výsledek je stejný jako u hlouposti, nevzdělanosti a krátkozrakosti?


Je to vždy ta stejná starost, která vede k vytvoření nového programu nebo k upravení toho stávajícího: obava o příští volební výsledek.


Průmyslová revoluce měla rušit bídu, učinit každého šťastným atd. Skutečný výsledek byl poněkud jiný.


Není divu, že se tak rozmohl kult otroctví: zbožnění kolektivismu, vynášení lásky mezi lidmi a budování států. A jako výsledek i příčina zároveň, je naprosté pohrdání člověkem, jeho kreativními silami a jeho vůlí a pudem sobeckosti.


Ten virus, který zeslabuje každou lidskou společnost, se totiž jmenuje Svoboda. Tu je třeba opatrně odstranit, ale tak opatrně a jemně, aby pacient nezemřel. Tato plastická operace na těle lidstva stále probíhá. Pokud se zdaří, výsledek se mi v žádném případě nebude líbit.


Člověk se nám tedy ve své domýšlivosti snaží namluvit, že on je nejinteligentnějším tvorem a ostatní zvířata jsou hloupá. A jak na to přišel? Kromě výše uvedeného, také na základě jakéhosi testu inteligence, jehož výsledek dává záhadný "inteligenční kvocient" (IQ). Ale že má někdo nejvyšší IQ neznamená, že je nejinteligentnější - nebo alespoň ne to, že on je chytrý a ostatní jsou hloupí. Znamená to pouze, že umí dělat test inteligence nejlépe, což není totéž. A to ještě nic nedokazuje.


Od loňska se ti chlíváci dobytčí zase nějak rozmnožili, rozprcali se v chlévském hekání žen až mrdka stříkala všude kolem po zdech jejich chlívků. A výsledek? Mrdka nestekla po špinavých tlustých nebo vyzáblých stehnech jejich děvek, jak měla, nýbrž zahnízdila se v tom nečistém chlévě uvnitř jejich omakaných vulev. A výsledek? Letos se hemží pod mými zoufale, avšak marně utěsňovanými okny nějak moc parchantů.


Na počátku žili lidé jako divá zvěř. Bil se každý s každým, protože každý jednotlivec měl jiný názor (- jiná kritéria pro posuzování věcí, jak skutečně hezky filosoficky říká Mo Ti). Výsledek - žádný pokrok, hlad a bída, egoismus, nemilovali se navzájem, zkrátka chyběl jim stát.


Každý, kdo se probudil z prvních mladických snů, kdo věnuje pozornost vlastní a cizí zkušenosti, kdo se porozhlédl v životě, v dějinách minulosti a ve vlastním věku, konečně v dílech velkých básníků, jistě uzná výsledek, jestliže neochromuje jeho soudnost nějaký nesmazatelně vtištěný předsudek, že tento lidský svět je říší náhody a omylů, které v něm nemilosrdně vládnou ve velkých i v malých věcech, vedle nich však ještě práská bičem pošetilost a zloba.


Opakoval jsem pokus s dalšími anakondami. Výsledek byl vždycky stejný. Potvrdila se skutečnost, že rozdíl mezi lordem a anakondou je v tom, že lord je krutý, kdežto anakonda ne; že lord svévolně zahubí to, co jinak nepotřebuje, kdežto anakonda nikoli.
(Twain: Nejnižší živočich)


Žena chce jít třeba na sever a muž na jih; výsledek je, že oba dva jdou na východ, přestože je jim východní vítr nepříjemný.
(Shaw: Pygmalion)


Technicky by bylo zcela jednoduché zkrátit pracovní dobu u nižších kast na tři až čtyři hodiny denně. Ale byli by pak šťastnější? Ne, nebyli. Před více než sto padesáti lety se takový pokus udělal. Celé Irsko přešlo na čtyřhodinový pracovní den. A jaký byl výsledek? Neklid a prudký vzestup spotřeby sómy. To bylo vše. Ty tři a půl hodiny delšího volna se staly zdrojem štěstí tak málo, že lidé byli nuceni si od nich brát dovolenou.


Zničení přírodního světa není výsledkem globálního kapitalismu, industrializace, "západní civilizace" nebo nějaké závady v lidských institucích, je to výsledek vývojového úspěchu výjimečně dravého primáta.


Upadám v zoufalství - a výsledek: útěky.


Celý život sloužíme, plahočíme se a nikde nevidět smysl a výsledek.


Konečný výsledek výroby celého podniku leží na nekvalifikovaných silách, všechno. Tudíž také všechno odneseme - za ně, za ty "nahoře".


Jako výsledek zdokonalení: Poslední a konečná revoluce myslí, odvěká matka pořádku a spravedlnosti - Anarchie!


Numerologie, tedy jakási tajemná nauka o číselných systémech, jež ovládají náš život, je nesmysl, neboť něco takového, jako jsou čísla, vlastně v přírodě neexistuje. Nu ano, máme jedno tělo a dvě ruce a dvě nohy, máme deset prstů, pět švestek a čtyři jablka a skoro šest a půl miliardy debilů, ale toto všechno jsou jen množiny určitých věcí, které sice můžeme spočítat, když chceme, avšak výsledek není nijak magický.


Ta nová partaj odvedle, to je taky pěkná verbež. Jsou tady noví, ale už v sobě našli tu drzost, že na naší společné chodbě vyvěsili ceduli oznamující nám neurčitými zájmeny, že se máme obouvat na své straně a nešpinit jim tu jejich. Rodiče z toho byli mírně v šoku, a tak jsem začal na chodbě křičet, že jejich botník přesahuje na naši polovinu a že jejich boty a odpadky se kolikrát válejí až u našich dveří. Je to pravda. A krom toho jsem ještě vykřikoval, že na tu ceduli připíšu, aby nás drazí sousedé laskavě neobtěžovali neustálým hlukem, práskáním dveřmi a hlavně cigaretovým dýmem, který vniká od nich do našeho bytu větrací šachtou a lodžií. Výsledek se dostavil za několik málo minut: s ostudou a potají cedule zmizela - a je klid.


Čin, který nepřinese výsledek, se stává bezvýznamným.


Historie lidské duše, i když docela mělké duše, je snad ještě zajímavější a užitečnější než historie celého národa, zvlášť když je to výsledek bádání zralého rozumu o sobě samém a když je napsán bez ctižádostivého přání vzbudit účast nebo obdiv.


Konečný výsledek jakéhokoli výkonu lidského ducha je vždycky nějakým způsobem aspoň implicitně obsažen v tom, co do něho bylo již uloženo.
(Boulle: Dokonalý robot)


Hlavně že se na tom podepsala (a dostala zaplaceno) odpovědná redaktorka a promovaný biolog, ale výsledek je horší než od zaostalého žáka pomocné školy. Študuje to dvacet let a více, ba intelektuální obor je doslova jejich denní chléb, ale výsledek podle toho přesto nevypadá. Jsou to prostě blbci - málo platné.


Vážil jsem a porovnával. Srovnávání to dalo mi ten výsledek, že vše, cokoli v tlumu trhovců těší se poptávkám, objevilo se býti nevážným jako prach a marnost; všecko pak, co jevilo váhu a cenu zlata, nachází se velmi daleko tržní té vřavy.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm