Utíkejte před modlářstvím

15. září 2016 v 10:17 | Misantrop

Modlářských pokrytců tu není vchod,
ni plesnivot a chuděr nadutých,
ni krutihlavů blbých
taškářských slot a svatých v pantoflích,
lůz licoměrných, kněží chamtivých,
břich nafouklých a shromažděčů běd;
táhnětež jinam neřest nabízet.


Bible je "Svatým Písmem" opravdu zaslouženě a právem si ji křesťané zvolili za svou knihu knih; nikomu jinému než této hloupé, zběsilé modlářské verbeži s vadnou, otrockou mentalitou opravdu snad ani do pazour nepatří.


Papežství není v očích rozumného člověka nic jiného než pouhé modloslužebnictví.


Kdo se veřejně nevzdal "modlářství" a "čarodějnictví", což neznamenalo nic jiného než vzdát se povinně všech projevů lásky k přírodě, ten byl bez milosti upálen, sťat nebo dokonce ukřižován na jeho oblíbeném stromě, jejž sám tento "tvrdohlavý pohanský beran" s láskou vysadil, aby rostl společně s jeho dětmi, jimž měl být druhem, přítelem, ochráncem či druhým otcem.


Skutky lidské zlovůle jsou zřejmé: modlářství a podobné věci.


Co se týče života buddhistů, pochybuji, zda právě toto sektářství měl Siddhártha Gautama na mysli, neboť on sám - jako Já - byl samouk a také různě nejprve sám se sebou experimentoval než zformuloval svou zcela vlastní a původní filosofii; ale buddhismus jako církev, jako banda modlářů a modloslužebníků, vychovávající někoho, školící své poslušné žáčky a pasoucí svůj věřící dobytek, duchovní nauka jako chlívek pro stádo těch, kdož nedovedou myslet sami - takový buddhismus je mi z duše protivný.


Člověk je předmětem takového falešného modlářství a jsou mu připisovány takové nadpřirozené vlastnosti, které ani v náznacích nemá, že pláčeme nad každým zmařeným lidským životem, nad každým vyškrábnutým potratem a nad každou neoplozenou kmenovou buňkou, byť by to všechno bylo sebebezvýznamnější, sebeškodlivější a sebepitomější.


Odstupte od modlářství lidí přebytečných!


Abych té tvé trapné tretě
přec jen poctu vzdal, mi radíš?
Nu, proč ne? Vždyť nejsi sama,
k modlářství-li chotě svádíš.
(Goethe: Z pozůstalosti)


Umění vládnout je umění organizovat modlářství.


Je to lid nerozumný, padne. Propadl modlářským pitkám, smilní a smilní, jsou posedlí hanebnou láskou, ta je jim štítem. Ze svého stříbra a zlata si udělali modlářské stvůry ke své vlastní zkáze. Lítost bude mým očím skryta. Co je mi do nějakých modlářských stvůr?


Je to zdánlivě podivné společenství jakýchsi bezcitných bytostí, které znají jen násilí, sex, mocenský boj a uctívání svinské modly. Ale vlastně se až tak příliš tato ohavná pakáž neliší od jakéhokoli běžného společenství lidí: to přece také nezná žádné jiné hodnoty, žádnou jinou duchovní kulturu, než právě jen takovou, která opět podporuje jen toto násilí, sex, mocenský boj a modlářství.
(Misantrop: Komentář k filmu Masseba)


Po všech tvých zločinech se stalo, běda, běda tobě, že sis vybudovala modlářskou svatyňku na kdejakém prostranství.


Je přesmutná věc, že svatá upřímnost nemůže z modlářských oltářů svrhnout ohavnou saň lež.


Vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána.
(Bible: Zacharjáš)


Modlářů má bohyně Nenávist mnoho, skutečných věřících málo. Hněvá se pro to na ně? Ne - pro to ne. Hněvá se na ně normálně. Jak by nemohla! Vyžaduje snad od nich dary a vrhání se před ní v prach? Ne - to ona je před nimi v podřízeném postavení.


Všichni jsou modloslužebníky: jedni úcty, druzí prospěchu, a všichni rozkoše.


Zlovolné vynálezy pokolení prospěchářů a modloslužebníků peněz - potomků Baala a uctívačů mamonu, utilitaristů, kteří ve snaze šetřit myšlenkou a ekonomicky hospodařit s fantazií napřed se sobě vlastní krutostí vynalezli kaleidoskop a potom založili akciové společnosti, aby jím s chutí otáčeli.
(Poe: Filosofie nábytku)


Svatouškové, pámbíčkáři, modloslužebníci prolezlí vztekem a lží! Pověrčivost, závist a zášť, to je vaše víra, naděje a láska!


Utíkejte před modlářstvím.
(Bible: 1. Korintským)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm