Jako sůl

6. října 2016 v 14:27 | Misantrop

SALE NIHIL UTILIUS
Nic není prospěšnějšího než sůl
Srov.: Sůl nad zlato; Potřeboval to už jako sůl. → SOLE ET SALE NIHIL UTILIUS


Události poslední doby a hlavně můj duševní stav mě přiměly zabývat se vážně tou možností, že podám v práci výpověď a udělám si roční prázdniny. Potřebuju to už jako sůl.


Život bez přemýšlení je jako rýže bez soli.


Kde já jsem, holečku, nebýval? S kým jsem chléb a sůl nejídal? Je však třeba mnoho síly, aby si i při tom všem člověk zachoval krásu duše.


Židé, zralí pro každý blázinec, obrátili hodnoty podle sebe, jako by teprve "křesťan" byl smyslem, solí...


Lehčím břemenem je písek, sůl i kus železa než člověk bez rozumu.


Čarodějnic netřeba hledati za sedmi horami a sedmi řekami ve větrných údolích, nýbrž ty zlé možno potkati na pastvinách, jak sypou do tří dobytčích stop soli, aby zbavily krávy mléka.


Myslivci by měli správně hlídat les, aby tam nikdo nedělal bordel, a měli by hnát solí nabitou brokovnicí šupem z lesa na volno puštěné láje čoklů, i s jejich nezodpovědnými majiteli, kteří je nechají se potulovat mezi stromy a honit zvěř. To by zase spustili humanisti povyk!


Chci pomstu! A pak tu zbědovanou, všemožným mučením, týráním a ponižováním, dobytku podobnou bytost, živořící ve vlastních výkalech, nemilosrdně, ale pomalu zabiju. Třeba ji nechám vykrvácet, rány pomazávaje solí.


Přísnost na chudý lidi musí bejt, kdyby na sůl nebylo!


HABET SALEM
Má sůl
Smysl: má vtip, je vtipný. Srov. přibližně: Snědl vtipnou kaši. → Cum grano salis.[1]


Jsou prvky, jež za hladké pokládat nelze,
aniž na nich jsou háčky a ohnuté ostny,
ale jen hrbolky maličko vyčnívající;
takové dovedou smysly spíš dráždit než drásat;
takovou chuť má vinná sůl nebo oman.


Voltairovi - tomuto úhlavnímu nepříteli metafyziky, fanatismu, lži a zrůdných názorů - musely být pochopitelně všechny legendy a legendičky o Panně solí v očích.
(Doslov k: Voltaire: Panna)


O tom, čemu se obyčejně říká "pravda", je známo, že nenávidí se nejvíc, ba přemnohým je solí v očích.


Ty okusíš, jakou to chutná solí
chléb z cizí ruky, prosit, hrbit hřbet,
a všude, všude poznáš, jak to bolí.


Člověk si své kulinářské zážitky zpestřuje a umocňuje těmi nejohavnějšími druhy koření: totiž bezmeznými krutostmi k jakémukoli živočichovi. Bez této nelítostné soli v očích veškerenstva by mu snad nechutnala žádná krmě, ačkoli, slovy Plútarchovými, "mají tolik jiné potravy k obživě, leč sami se zbytečně potřísňují krví nevinných".


O životech našich vlastních si myslíme, že jsou nad všechno zlato světa, ba i nad sůl, a že všechno živé i neživé se tomuto zvláštnímu, ojedinělému životu musí podrobovat a obětovat. Ostatní si myslí totéž. Mýlí se však všichni.


Maso se připravuje s větším množstvím soli, což škodí organismu. Hovězí polévka by nebyla chutná bez přidání koření a soli.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Jedno dítě vydá dvě porce k uctění přátel, a stoluje-li rodina sama bez hostů, přední a zadní čtvrtka vydá na slušné jídlo a ochucena trochou soli a pepře bude velmi dobrá.


Staroindická hospodyňka měla mnoho domácích povinností, jak o tom svědčí moudrý Vátsjájana Mnich ve 4.-5. století n. l.: "A shromažďuje doma tajné zásoby soli."


Protože zvířata vracejí zemi méně, než z ní přijala, a lidé spotřebují množství dřeva a rostlin na oheň a jiné účely, vrstva úrodné země se v obývaných krajích jistě zmenšuje a dopadne to tak jako ve vnitřní Arábii a v tolika jiných provinciích Orientu, jež jsou skutečně nejdéle obývanými končinami. Zde najdeme jen sůl a písek, protože pevná sůl rostlin a zvířat zůstává, zatímco ostatní složky se vypaří.
(Plinius Starší: Přírodověda)


Voda už sladká, když vícekrát prosákne zemí,
až vteče do nádrže a stane se pitnou,
zanechá nahoře tělíska ošklivé soli,
která jsou hrubá a lehko uvíznou v písku.


Jako Slované vítají hosty chlebem a solí, tak Indové podají pohár chladné vody. Významný symbol.


Po našem dvoře se promenuje, sbíraje odpadky, duševně nemocný domovník, kryptonaci, s pohledem upřeným do země; jakmile vyrazí mezi dlaždicemi travička, sype ji žíravou solí. Kolika slovy se vyjadřuje? Sto padesáti? Nikoli! Třiceti pěti!


Slyšeli jste už někdy, že by potulný rytíř platil berně, daň ze soli?


SAL ATTICUS
Attická sůl
Podle řeckého kraje Attiky s hlavním městem Athénami. Těmito slovy Římané označovali řecký důvtip.


"Tady vám vracím tu sůl."
"Ukažte... Je nějak míň slaná!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm