Je-li někdo nešťasten

4. října 2016 v 10:37 | Misantrop

Pokud jste nikdy nebyl nešťastný onou slabostí silných duší, pokud nemáte proti vší přirozenosti ve zvyku myslet při čtení, pak vás tato kniha naladí proti autorovi.


Nikdo nechce být nešťastný. Všimli jste si, kolik lidí je nešťastných? Kolik škaredých obličejů se na nás dívá?


Je-li někdo nešťasten, měj na paměti, že je nešťasten svou vlastní vinou!
(Epiktétos: Rozpravy)


Prohlédni illusi a nebudeš nešťasten!
(Klíma: Bílá svině)


Duše je pevný hrad, neboť člověk nemá trvalejší záštitu, k níž by se utíkal, aby byl nezdolný. Kdo to neví, je nevědomý; kdo to ví, ale neutíká se k ní, je nešťasten.


Julián byl méně nešťasten, poněvadž začal jednat.


Nesnadno lze najít člověka, který by byl nešťasten proto, že si nevšímá, co se děje v duši někoho jiného; kdo však nesleduje každé hnutí své vlastní duše, je nešťasten v každém případě.


Antonius měl tu přirozenou vlastnost, že tenkrát, kdy se mu vedlo bídně, překonával sám sebe, a jsa nešťasten, byl zcela podoben člověku dobrému.


"Příteli, řekni mi," pravil neznámý, "proč se cítíš tak nešťasten? Jsi přece učený člověk. Štěstí vzniká z dobrého činu, neštěstí ze špatného, ne jinak."


Diogenés ze Sinópy, když se s ním poprvé setkal, pravil: "Jaký to máš nezasloužený život, Dionýsie!" Tu se oslovený zastavil a odpověděl: "Je to správné, Diogene, že máš soucit se mnou nešťastným." "Copak," Diogenés na to, "ty si myslíš, že tě lituji? Nikoli. Jen mě velmi zlobí, že ty, takový otrok, jenž by si zasloužil, aby jako tvůj otec zestárl a zemřel ve vladařském paláci, si tu mezi námi žiješ v žertech a radostech."


Já jsem celý nešťastný z toho, že se ze mne pomalu, ale jistě, stává otrok jako oni, kdežto jim jejich nevolnictví nijak nevadí a přijímají ho, jak je vidět, jako normální část života, jinak by se nemuckovali, nechtěli by se rozmnožovat, ani z ničeho radovat.


Dionýsios, třebaže byl všemocným pánem, byl vpravdě ubohý a nešťastný. Stále se musel něčeho bát a hlavně se musel strachovat o svou vládu a o svůj život. Jednoho dne se naskytla příležitost, aby tento tyran sám podal důkaz o tom, jak je šťasten nebo nešťasten. Mezi jeho pochlebníky byl muž jménem Damoklés...


Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.
(Seneca: O krátkosti života)


Na tomto světě mi již nezbývá nic, v co bych doufal nebo čeho bych se bál, jsem tu teď klidný na dně propasti, ubohý nešťastný smrtelník, avšak bezcitný jako samotný Bůh. Když mě lidé odsoudili k životu v samotě, uvědomil jsem si, že tím, že mě odloučili, aby mě učinili nešťastným, udělali pro mé štěstí více, než jsem toho dokázal udělat já sám.


Když se snažím okoukat od zvířat, jak se vyrovnávají s každodenními potížemi, a pokouším se jejich chování napodobit, nejsem už tak nešťastný, ba velice často jsem dokonce velmi šťastný.


Pusťte mě přece k Řehořovi, vždyť je to můj nešťastný syn. Copak nechápete, že musím k němu?


nešťastnej člověk, jaký je ten svět špatný, jak člověka pronásledujou!
(Hašek: Historie starosty Tomáška)


Jakápak hrdost, copak má nějaký smysl, když je člověk už fyziologicky nevalně zařízen, když je ve zdrcující většině případů hrubý, hloupý a hluboce nešťastný?
(Čechov: Višňový sad)


Staří definovali člověka jako zvíře společenské. Jestli se nemýlím, poněvadž už jsem zapomněl velice mnoho z řečtiny, říkalo se takovému nešťastnému člověku "zoon politikon".
(Hašek: Osudy společenského člověka)


Na okraji lesa stojí houbařské auto - slyšel jsem odtud lidské hlasy už dlouho dopředu. Někde vysoko nad nimi se vznáší nešťastný černý čáp a bezradně krouží, zjevně vyrušený z hnízda. Úplně mu rozumím; s tímto lidáckým sezónním přívalem mám také své neblahé zkušenosti.


Kdybys nenáviděl některého svého druha, nebyl bys nešťastný, že máš neustále před očima jeho myšlenku?


Nešťastný Henry Thoreaue, vzbuď se z mrákot, jimiž tě smrt obestřela, a vrať se znovu na zem, neboť hle: tady v Čechách právě udělali z tvého díla prodejnou děvku dostupnou jen tomu, kdo zaplatí!


Nejšťastnější okamžik šťastného je jeho spánek, jako nejnešťastnější nešťastného jeho probuzení.


Tvůj los, Oidipe, nešťastný,
vida před sebou, příklad tvůj,
tvoji bídu, nemohu nic
šťastným na světě zváti!
(Sofoklés: Král Oidipús)


Byl bych raději nešťastný, než abych měl žít v takové falešné, prolhané blaženosti, jakou zde máte.


Jestli jsem někdy v něčí tváři uzřel znamení Satanovo, je to v obličeji tvého nového přítele, nešťastný Henry Jekylle!


Tady mě netrápí můj nešťastný sluch. Je to, jako by každý strom na venkově ke mně hovořil: Heilig, heilig!


Kramář je nešťastný člověk: neumí se ani dost málo milovat... obklopuje svůj život nejnepřirozenějšími podmínkami, celý život se plazí, bojí se, nevidí pro starosti jak žít jako všichni, ani slunce, ani radosti styku s přírodou... nechápaje nic ušlechtilého, krásného; plní svůj život nejohyzdnějšími, špinavými, hrubými činy... On sám toho nevidí, dokonce si myslí, že se miluje; ale celý život jeho je samá trýzeň, i smrt jeho je neuspokojená, hloupá... Neumí se milovat... stejně jako vy... Tak!
(Arcybašev: Stíny jitra)


Jednoho dne, když před Alkibiadem vychvalovali hodnotu Sparťanů, Alkibiadés řekl: "Čemupak se divíte? V tom nešťastném životě, jaký vedou, nemůže být pro ně nic naléhavějšího než smrt."


Nešťastný život, tedy bytí v neštěstí, je zlo. A jelikož je v přirozené povaze věcí, přinejmenším lidských věcí, že život a neštěstí jsou nerozlučně spojeny, můžeš říci sám, co z toho vyplývá.
(Leopardi: Fyzik a metafyzik)


Nešťastný dějinný pokus utvořit ze všech lidí jakés takés lidstvo definitivně a tragicky ztroskotal.


Praví se v přísloví: "Nakloň se k nepříteli trochu, abys dosáhl svého cíle, ale nepřibližuj se k němu úplně, neboť by se na tebe vrhl a byl bys nešťastný."


Ó nešťastný Simplicie! Kam tě přivádí tvá nevděčnost? Hleď! Pročpak ses i nadále neživil bukvicemi a boby a nevytrval?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm