Jsou to slepí blázni!

28. října 2016 v 10:34 | Misantrop

EKOLOGICKÁ KATASTROFA... VÁLKA... HLAD... BÍDA... TO VŠECHNO KVŮLI PŘELIDNĚNÍ! A LIDI SE MNOŽÍ DÁL! ONI TO PROSTĚ NECHÁPOU! JSOU TO SLEPÍ, NEVĚDOMÍ BLÁZNI!! JSEM JEDINÝ, KDO VIDÍ CO SE DĚJE!!


Jako slepí otroci svých instinktů jsme jedné krve
Vyhoň si čuráka u plakátu na volbu Miss, ty zmrde!


Ohmatáváme stěnu jako slepí, hmatáme jako ti, kdo nemají zrak. V poledne klopýtáme, jako když se stmívá.


Jednotlivě jsou slepí a hluší a tupí, ale v celku se chovají jako jeden zdánlivě uvědomělý organismus. Nejsou si však vědomi ničeho.


Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.


Slepí lépe slyší, hluší lépe vidí a blbí lépe mluví.


Nevidí pro samé lidstvo nic jiného než člověka. Pro samé stromy nevidí les, tak říkajíc. Příliš slepí, příliš zahledění sami do sebe, aby něco vyššího pochopili.


Filozofové mají jednu takovou chloubu: Tvrdí, že dovedou poznat celý vesmír, aniž by vytáhli paty ze svých pousteven. Mohou být prý slepí, a přece vidět dál než nejmodernější teleskopy.


Věčnou obžalobu křesťanství napíši na všechny zdi, kde zdi jen jsou - mám písmena, že i slepí prohlédnou.


Ubozí, slepí šílenci!... Barbaři, slepci, blbci!... Zabili Archiméda, otrávili Sókrata!... Nesmyslný - dav!
(Arcybašev: Silnější smrti)


V lásce jsou lidé většinou slepí
a spatřují přednosti tam, kde jich opravdu není.


DUCES CAECI, EXCOLENTES CULICEM, CAMELUM AUTEM GLUTIENTES
(Nový zákon, Matouš 23,24)
Ó, vy vůdcové slepí, pěstujete komára, avšak pojídáte velblouda
Slova Ježíšova k starším židovské obce a farizejům. Srov.: Dělat z komára velblouda.


Nemohu snést pokulhávání
nebo jako slepých po tmě šátrání;
zrovna musí cíl stát přede mnou,
a rychlým krokem veď pak k němu cesta!


Vynaložil jsem mnoho péče, abych byl jasný a srozumitelný, avšak nemohu dělat zázraky. Nemohu otevřít uši hluchým a oči slepým.


Přiznávám, že mám silný předsudek proti všem slepým, jednookým, hluchým, němým, beznohým, bezrukým, hrbatým a podobným lidem. Všiml jsem si, že je vždy nějaký zvláštní vztah mezi zevnějškem člověka a jeho duší. Jako by se ztrátou údu ztratila duše nějaký cit.


ZKUSILA ZEMĚ i nejednu zrůdu
stvořit, slepé bez obličeje;
ti nemohli nikam na krok a nemohli robit
ani uhýbat zlému a brát, co je třeba.
Takové zrůdy a nestvůry tvořila země -
zbytečně: možnost vyrůst jim příroda vzala,
sladkého rozkvětu věku se nemohly dotknout,
ani se s rozkoší snoubit a nalézat pokrm.


Nad smutnou hlavou samotáři
i blesk se často klikatil;
on v bouři však i v slunné záři
v dřímotě bezstarostně snil.
I žil, neuznav slepé síly
úkladné sudby nad sebou.


A tak vládnou oni. Králové to nicméně nejsou. Králové totiž milují svoji zemi, milují v ní všechny živé i "neživé" bytosti; milují každou psárku na louce, milují každého cvrčka, každý kámen; chrání svou božskou mocí zde na zemi pokladnice řek, lesů a hor, svěřených jim do opatrování, protože oni jsou nejlepší z lidí. Nejlepší z nejhorších, jednoocí mezi slepými.


Misantrop obrací tu kartu a zjišťuje, že dostal do ruky trumf, jímž porazí samu přírodu s jejími vrtošivými, slepými, necitelnými a nastraženými pudy, jimiž drží všechno živé ve své milující a strastiplné náruči.


Jediným důvodem k setrvání v samsárové existenci pro Buddhu byl soucit s ostatními bytostmi, hnanými slepými tužbami do stále nových životů, plných utrpení.


Ženy mají všecky krátký rozum. Jak ze sebe některá dokáže vypravit rozumné slovo - to s tím hned nadělá! Mezi slepými je jednooký králem.


Bůh tě chraň, světe! Neboť činíš nás slepými.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm