Lhář, lhář - kdopak dnes není lhář?

11. října 2016 v 14:30 | Misantrop

Abú Raihán al-Bírúní, učenec a cestovatel z Chórezmu (zemřel r. 1048), který strávil v Indii téměř čtyřicet let a věnoval se za sultána Mahmúda z Ghazny studiu indické filosofie a náboženství, si ve svém arabském díle trpce stěžuje na hinduistickou uzavřenost: "Všechen jejich fanatismus je namířen proti těm, kteří k nim nepatří, proti všem cizincům. Říkají jim mléččhové, to jest nečistí, a zakazují mít s nimi jakékoliv styky, ať už je to smíšený sňatek a jiný druh příbuzenského vztahu nebo sezení, jídlo a pití s nimi, protože si myslí, že by se tím poskvrnili... Věří, že žádná jiná země není jako jejich, žádný národ jako jejich, žádní králové jako jejich, žádná věda jako jejich. Jejich nadutost je taková, že když jim vyprávíš o nějaké vědě nebo učenci v Chorásánu nebo Persii, myslí si, že jsi hlupák a lhář."


MENDACEM MEMOREM ESSE OPORTET
(Quintilianus, Výchova řečníka 4,2,91)
Lhář musí mít dobrou paměť
Srov.: Lhář má s pamětí lháti.


Lhář - Chrýsippos prý napsal (žel nezachované) šestidílné pojednání o oblíbeném sofismatu, který byl sestaven tak, že odpovídající, ať dal kladnou či zápornou odpověď, musil chybit. Otázka například zněla: Říká-li někdo "Já lžu", lže či mluví pravdu? Rozřešení: Jestliže lže, mluví pravdu; pakli říká pravdu, lže.
(Pozn. vyd. & Mis. k: Epiktétos: Rozpravy)


MENDACI HOMINI NE VERUM QUIDEM DICENTI CREDERE SOLEMUS
(Cicero, O věštění 2,71,146)
Lháři obvykle nevěříme, ani když mluví pravdu


Slované, kteří se nedovedou bránit "tatarským" nájezdníkům (čti "Hunům", to jest Němcům), žijí odnepaměti v otroctví, nicméně - jaký div! - žijí všude po světě, vynalézají písmo a intelektuálně jsou tak na výši, že přesto ovlivňují ze svého otrockého postavení všechny vyspělé kultury a národy. Ale nikdo o těchto geniálních, leč utlačených Praslovanech nic neví, protože se všechny ostatní národy proti nim spikly a úmyslně jejich existenci, včetně vynálezu písma, zamlčují před celým světem.
Ať se na mne pan Horák nezlobí, ale to je zkrátka za vlasy přitažený nesmysl všech nesmyslů! Buďto je pan Horák úplně vylízaný senilní dement, nebo si vymýšlí, a pak je to chorobný lhář.
Pouze dodám k autorově osobě, že pan Antonín Horák ztělesňuje přesně ten typ lidí, kvůli nimž odmítám mluvit s lidmi a mít s nimi cokoliv společného. Je to totiž chorobný, zakomplexovaný, hloupý falešník, podvodník a lhář.


MENDAX EST FURAX
Lhář - zloděj
Srov.: Kdo lže, ten krade; Zloděj u lháře rád hospodou stává.


Každý člověk je lhář.


TE PRODET FACIES, TURPITER SI FACIES
Zradí tě tvoje tvář, pokud jsi hanebný lhář


Mezinárodní křesťanstvo "obohatilo" náš bukolický svět maximálně tak o nepříjemnou postavičku mimořádně zakomplexovaného fundamentalisty, zakyslého škarohlída, notorického lháře.


QUI MULTUM FATUR, MENDAX FORE SAEPE PROBATUR
Často najevo vyjde, že lhář je, kdo mnoho mluví


"To je pěkný ptáček", říká se o někom, kdo je šejdíř, lotr a lhář. "Ptáček" je příklad mnoha podivných příjmení tzv. duchovních.


Descartovo nelehko smazatelné dědictví, jež se drží lidského nazírání na přírodu jako klíště - a stejně tak mu pije i krev - je i onen nesmysl o tom, že jen člověk si uvědomuje sám sebe a přemýšlí o sobě; že jen člověk má vědomí. Když pak tímto zřejmým nesmyslem oblbnutý přírodozpytec vidí např. slona, jenž ohmatává za podivného ticha kosti svého zemřelého soukmenovce a když ještě ke všemu - ó hrůzo hrůz! - vidí toho slona, kterak se mu řinou slzy z očí, pak je celý vědecký svět zmaten, řka: "Skoro to vypadá, jako bychom měli před sebou tvora, jenž si možná uvědomuje sám sebe, svoji smrtelnost a asi pociťuje i cosi jako žal." - Jaké "skoro", jaké "možná", jaké "asi", jaké "cosi jako"! Co jsou to za nesmysly! Takto podivovat se může jen naprostý blbec nebo velmi velký pokrytecký lhář.


Člověk, který říká, že je smutný kvůli tomu, že jeho známý už nemůže prožívat život, je pokrytec a lhář, protože ve skutečnosti utrpěla jeho sobecká potřeba vídat se s ním.


Nejlepší lhář je ten, kdo lže sám sobě.


Není se co divit, že tolik umělců věří v boha. Vždyť je samé živí lež. Spisovatel, vymýšlející příběhy, je vlastně lhář.


Ta věc je dobrá - on je filozof, a ne už jenom lhář.
(Plautus: Zajatci)


Nebyl lhář, přiznával pravdu a říkal, že je krutý. Slyšeli jste, lidé? Troufá si to tímto chvějícím se perem opakovat!


Stane se ze mne notorický lhář. Ode dneška budu ve všem lhát a zapírat, všechno jejich snažení sabotovat nebo budu němý. Jako ve válce. Takové situace zvládám dobře, protože jsem dobrý lhář.


Nemají odvahu říct to nahlas ze strachu, že by byli politicky nekorektní. Bojí se, aby jim nějaký lhář neřekl, že jsou necitliví a blbí.


Co z takového předčasně zmoudřelého dítěte může vyrůst? Buď se přizpůsobí svému okolí a stane se z něj také takový falešník a lhář, anebo se zvedne proti celému světu, proti celému lidstvu, a stane se z něj nepohoršitelný odbojník a misantrop.


Ohavný je hřích, jenž sobě samému se protiví; lhář totiž nanejvýš nenávidí lži.


Svědomí: "Jsi lhář."
Ríša: "Lhář - lhář - - - třebas lhář, ale dobrý člověk. Kdopak dnes není lhář?"


Říká se, že se člověk nemá spoléhat na černý mrak, který se v létě ukáže, na přátelství špatného člověka, na ženskou lásku a na zprávu, kterou lhář přinese.


Nejtěžší boj musela prasata svádět s báchorkami, které šířil ochočený havran Mojžíš, Jonesův oblíbenec a lhář. Tvrdil, že existuje záhadná země, která se jmenuje Cukrová hora, a do ní prý všechna zvířata po smrti odcházejí. Měla být někde nahoře na nebi, nad mraky, neděle tam byla celý týden a jetel kvetl celý rok. Zvířata Mojžíše neměla ráda, protože vyprávěl pohádky a nepracoval, ale některá věřila Mojžíšovi na slovo a prasata je musela těžce přemlouvat, že nic takového jako Cukrová hora neexistuje.


Co mnozí jmenují pravdou, bývá arcilež. Ví to každý, že je to lež, ale do očí neřekne jeden druhému: "Ty jsi lhář!"


Semelé si povzdechla: "Ach, kéž by ten krásný mladý muž byl opravdu sám Zeus, jak o sobě říká! Já se však bojím. Už nejeden muž se vydával za boha, aby si získal důvěru nezkušené dívky, a nakonec se ukázalo, že to je lhář a podvodník."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm