Mezi našimi vlky

9. října 2016 v 10:54 | Misantrop

Mezi našimi vlky se nenajde ani jeden, abych mu nebyl vytáhl trn z tlapy. Vždyť jsou to mí bratří!


Jsou věci na zemi,
že tichost beránčí se vlčí zuřivostí oděje!


Lidstvo je jak vlčí smečka
Slabý zřídka dlouho přečká


Zdá se, že lidé přírodu nějak pokazili. Tak například se stali vlky, třebaže se vlky nenarodili.


Ti, jejichžto duch jest surový, divý a krutý,
jakož i vlci - ti z krvavých těší se hodů.


Člověk člověku člověkem. (ponechme vlka vlkům)


Nemilosrdně vybíjel vlky. Setonův vztah k vlkům byl velmi nevyrovnaný a neurovnaný. Na jednu stranu je obdivoval, na druhou stranu je nenáviděl. Měl to v krvi po předcích. Krev se ohlásila. Střílel po všem, co se hnulo - do své sbírky.


Velmožové jsou jako vlci, kteří trhají kořist, prolévají krev a hubí duše, neboť chamtivě shánějí zisk.


Mnozí lidé jsou žravější než vlci.


Soudcové jsou jak vlci za večera, do jitra nenechají nic neohryzaného.


V lidské společnosti je misantrop v pozici bezbranného zelenáče v obklíčení vlčí smečkou, která se na něho chystá zaútočit.


Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.


Zapamatuj si jedno a nikdy na to nezapomeň: vlci a jehňata se na sebe nedívají zamilovaně.


Muž davu je člověkem ve své nejvlastnější podstatě. Všimněte si ho, zaměřte na něj svou pozornost, oddělte ho od stáda, jako to dělají vlci na lovu kořisti, a máte člověka v celé jeho nahotě.


Jestliže si myslíte, že jste zrozeni právě pro takovou potravu, jakou se teď chystáte sníst, zabíjejte sami zvířata, která chcete jíst. Dělejte to ale sami, bez pomoci tesáku, kyje nebo sekery - tak, jak to dělají vlci, kteří zabíjejí a hned také snědí.


Žijete opravdu jak vlci vespolek -
- a já, já jsem se vás, vy zrádci, navždy zřek'.
(Molière: Misantrop)


Vlci a psi vyjí. Psům nelze se divit, neboť staletým stykem s lidmi stali se již příliš nervosními.


Stopy, které vlci zanechali jako označení svého teritoria, nejsou jazykem o nic méně než lidské písně. Schopnost řeči není tím, co by bylo specificky lidské.


Já pohrdal vždy jíti se stádem
a s vlky - třeba byl bych náčelníkem.
(Byron: Manfred)


Spoléhám se na biomechanismy a naučené chování. Jsem biomechanický člověk. Seru na instinkt. Instinkt znají jen zločinci, váleční veteráni a vlci.


Když se zadívám do krajiny pod sebou, na lidská sídla hluboko pode mnou, představím si vždy, jak asi tento kraj vyhlížel před tisíci lety, než do něj pronikl člověk s pilami, sekerami, zemědělstvím a posléze s průmyslem. Hluboké bukojedlové hvozdy se táhly do nedozírna, krajem se neslo melodické vytí vlků a noha lidská se sem bála vkročit. To musel být ráj.


Nelze než s lidmi lidsky býti, a s vlky vlcky výti.


Na mnohých místech konají obřad zvaný periskylakismos. Obětování psa má svůj důvod také tehdy, koná-li se tato slavnost jako děkovná oběť vlčici v odměnu za vychování a zachránění Romulovo, neboť pes je nepřítelem vlků.


Když byla půlnoc, Boňak vstal, odjel opodál a počal výt jako vlk, a vlk mu vytím odpověděl; pak bylo slyšet výt mnoho vlků. Když se Boňak vrátil, řekl Davidovi: "Zítra nad Uhry zvítězíme."


Jak vlci žijete, podobni jejich smečkám;
to raději v samotě a bez vás život přečkám.


Odysseus zakotvil u břehu, nechal mužstvo na lodi a sám se ubíral s Diomédem k paláci, jako když se za mrazivé zimní noci plíží dva vlci k lidskému obydlí.


Nežli mine padesát let, přijde nová morová rána a tak zlá, že i po horách lidé vymrou a vlci budou choditi do vsí a do oken po chalupách se dívat a výt, jako by již nebylo ani živé duše.


HAC LUPI, HAC CANES (URGENT) (Plautus, Casina 810)
Z jedné strany (dotírající) vlci, z druhé psi
Podobně i Horatius, Satiry 2,2,64. Smysl: stát mezi dvěma ohni, ležet mezi kladivem a kovadlinou, tj. být v obtížné nebo bezvýchodné situaci.


Psů je jako psů, vlků je méně - jsou proto vzácnější. A každá fena by se ráda pářila s vlkem samotářem!


Přijde hodina vlků a zlomených štítů. A mít v tu dobu něco společného s lidmi, s nositeli zemské rakoviny, nebude žádnou výhodou.


Způsob života budiž samotářský jako u vlků a jediným přítelem budiž Tímón!
(Lúkiános: Tímón neboli Nepřítel lidí)


Dole, v úzkých údolích řek, ve vesnicích, které jsou zelené kukuřičnými poli a žluté květy slunečnic, žijí vlkodlaci, kteří překulivše se večer po soumraku přes kládu, se mění z mužů ve vlky a k ránu opět z vlků v muže.


Já se nebojím ani vlků, ani medvědů, ani všelijaké zvěře, ale člověka se bojím. Před zvěří tě ochrání puška nebo nějaká jiná zbraň, ale před zlým člověkem tě neochrání nic. To se ví! Na zvíře můžeš střelit, ale střel na zločince a budeš pykat, sám poputuješ na Sibiř. Vždyť jsou to čerti suroví…
(Čechov: Neklidný host)


Co se týče masa z vlků, zákon je nedovoluje pojídat. Kdokoli takové maso jí, vystavuje se veřejné ostudě a všichni jím pohrdají. Takový člověk je pak nucen žít za městem a jen zřídkakdy se smí ukázat mezi lidmi.


Ten, kdo se neztotožňuje s pyramidou státní moci, nemá jinou možnost, než se podrobit, popřípadě pokusit se o reformu, anebo v lepším případě, a o tom chci mluvit, tuto smečku vlků jednoduše opustit, protože... Chceš-li s vlky být, musíš s nimi výt.


Ale jest ještě ono právo… Nepojmenoval jsi je, bratranče, jménem - i vím, proč. Jest to právo snahy po nasycení a ukojení, po sytosti a radosti života.
Vím o něm.
Jest to právo, jehož nejvýznačnější a nejhrubší výraz pudí tlupu vlků, svítících očima jak hromnicemi nad sněhem, když naplňují vytím vzteklého hladu noci hromničné! Jest to právo užívání a sobectví, v něž zapřahá šíji takové množství sluhů, že nač ještě verbovat nové?
I bez toho šlapou si tam na nohy, tlačí se, až si rozmačkávají hrudníky navzájem. Tam, bratranče, pozoruj si lůzu, černou masu, která své hrubé instinkty parfémuje, načesává, přiobléká a vypouští do světa jako tlupy vlků, oblečených v hedváb a blýskajících rukavičkami.

E. S. Grasset: Tři ženy a tři vlci
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm