Po zbrani zbraň

23. října 2016 v 11:44 | Misantrop

Nejstarší zbraň byly ruce, zuby a nehty,
kameny, jakož i klacky, jež urvali v lese,
a plameny, jakmile na oheň pračlověk přišel.
Po zbrani zbraň tak plodil neblahý nesvár,
postrach pro lidské plémě, když propukne vojna,
a válečné hrůzy se stupňovaly den ze dne.


Řinčící zbraň má v krvavých rukou a prudce jí mává.
Žije se z loupeže teď: tchán před zetěm, před hostitelem
host už není si jist; i bratrská láska je vzácná.


Každý den má bůh proč vzplanout hněvem.
Což si znovu člověk nebrousí svůj meč? Napíná svůj luk a míří,
smrtonosnou zbraň si chystá, šípy ohnivé si připravuje.


Křesťanstvím se započala válka nejen proti přírodě samé, ale také proti veškeré přirozenosti. Onen věčný strach člověka z přírody a ze zvířat tak konečně dostal do ruky rafinovanou zbraň a dobré svědomí, jež bylo, je a teprve ještě bude zdrojem nevýslovného utrpení pro vše živé.


Křesťanství ukovalo si z resentimentu mas hlavní zbraň proti nám, proti všemu vznešenému, radostnému, velkodušnému na této zemi, proti našemu štěstí na zemi.


Tupost je tupcova ostrá zbraň.
(Uzbecké přísloví)


Tvůrce dal kšatrijům zbraň, aby chránili slabé a hubili jejich nepřátele.


Poněvadž viděl, jak četné jsou války, otužoval své tělo jakožto zbraň danou člověku od přírody.


U nás jsou ustavičně války, buď útočíme na druhé, nebo ustupujeme před útočníky, nebo bojujeme o pastviny či o kořist. Při tom je nejvíc třeba mít dobré přátele. Proto také uzavíráme přátelství co nejpevnější, neboť je považujeme za jedinou zbraň, která je nepřemožitelná a která odolá každé válce.
(Lúkiános: Toxaris neboli Přátelství)


Nenazývejte mě bratrem, dokud neodhodíte zbraň a nerozsekáte ji na kousky.


Nikdy se nestane, abych přísahal, že budu zabíjet člověka, nikdy mne nedonutíte, abych vzal zbraň do ruky. Jak je ta zbraň ošklivá a odporná!


Britské včelky, nač zbraň kout,
nač plést provaz vlastních pout -
aby z vaší dřiny tyl
trubec, jenž sám líný byl?
(Shelley: Mužům Anglie)


"Chceš-li bojovat, nesmíš být měkkým. V boji zhusta ne pravda a právo zvítězí, ale vytrvalost, houževnatost. To oni dobře vědí a v tom také kus jejich síly a moci."
"Ano, brachu milý, nejen to, ale též zbraň, prostředky. Ty víš, že protivník má zbraň..."


Takovou zbraň v ruce nemáte,
aby pod ní pravda klesla.


Dobře jsem cítil, ale neuměl vyjádřit, že lež je jediná zbraň otroků.


Voltaire píše, že opravdu zlých lidí je na světě tak žalostně málo, že nemá smysl považovat člověka obecně za zlou bytost. Vždyť nám prý neustále nehrozí nebezpečí, že budeme zavražděni. - To je sice částečně pravda, tedy pokud nejste právě ve válce, ale Voltaire zapomíná na to, že "zlému" člověku, který nás chce vyloženě fyzicky zlikvidovat, se můžeme razantním způsobem ubránit, ale proti "dobrému" člověku neexistuje v podstatě jediná účinná zbraň.


Před zvěří tě ochrání puška nebo nějaká jiná zbraň, ale před zlým člověkem tě neochrání nic. To se ví! Na zvíře můžeš střelit, ale střel na zločince a budeš pykat, sám poputuješ na Sibiř. Vždyť jsou to čerti suroví.
(Čechov: Neklidný host)


Zřejmě měli ze mne nahnáno a mysleli si, že mám zbraň, jsem nebezpečný a že se budu vzpírat a bránit.
"Máte zbraň?" ptá se opatrně a mírně ten policajt.
"Ne, nemám zbraň. Pouze svůj zdravý rozum a zdravé instinkty."


Kinematografie je skvělá a nebezpečná zbraň, jestliže je v rukou svobodného ducha. Pohrdám pouze těmi, kteří dělají z terorismu politickou zbraň ve jménu určité věci, jako například zabíjejí a zraňují Madriďany, aby upoutali světovou pozornost k problémům Arménie.


Ženy učinily ze sebe takovou zbraň působící na smyslnost, že mladý člověk, ba ani starý - nemůže se klidně se ženou stýkati.


Myslivci jsou samí nebezpeční psychopati, jimž by správně žádná zbraň neměla patřit vůbec do ruky, kdežto ti, kteří jsou natolik duševně na výši, aby mohli vlastnit zbrojní pas, nenávidí zabíjení.


Fatahčand byl sice kancelářský úředník, ale přece jen to byl i člověk. Kdyby měl sílu, kdyby měl nějakou zbraň... Ale v jeho postavení mu bylo osudem určeno snášet rány.


Skutečným problémem není, zda se společnost stará o bezpečnost dobře nebo špatně; potíž je v tom, že lidé jsou závislí na systému kvůli své bezpečnosti, než by ji raději vzali do svých rukou. Toto je mimochodem částečný důvod, proč lidi rozčiluje právo nosit zbraň; vlastnictví zbraně vkládá tento aspekt bezpečnosti do jejich rukou.


A čím totalitnější fašismus, tím víc proto není legální vlastnit a používat zbraň.


Proti zuřivosti ctnost
zvedne zbraň a brzy pokoří ji zcela.
Vždyť dávných reků zmužilost
v italských srdcích dosud nezemřela.
(Petrarca: Moje Itálie)


ERIPERE TELUM, NON DARE IRATO DECET
Zbraň je třeba zuřivci vzít a ne mu ji do rukou dát


Nebojí se ničeho, leda sám sebe. Ve svých nadpřirozených bojích bude s převahou útočit na člověka i Stvořitele, jako když mečoun vrazí svou zbraň velrybě do břicha.


Stačí přece protivníka o zbraň požádat a nemusíme hned vyzvonit, že ho s ní chceme zabít. Na to je vždycky čas, až ji máme pevně v ruce.


Nesneseš nad sebou autoritu; díváš se křivě na každého, kdo má nadřízené postavení; pokládáš ho za osobního nepřítele - a hned je ti jedna útočná zbraň stejně dobrá jako jiná.


Ale jako že žádný bůh není nade mnou, pomstím se! Použiji proti nim svou nejmocnější zbraň: nezdolnou vytrvalost.


Moje výzbroj je vědecky obracené ostří ukázněné myšlenky: toť jediná moje zbraň, prostá, ale tak mocná, že mi není třeba lesklých brnění. Tak jest zbraň ta mocná, že vůbec celý svět stojí bezbranný před námi, pionýry myšlenky.


Má jen jednu zbraň, jednu jedinou, vždy touž: prchá před překážkou, prchá, aniž se vrátí. Zahladí kontakt očí i ducha. Zatímco jeho vnitřní život je neustálé tažení dobyvatelské, je jeho život mezi lidmi stálý ústup. Vzdálí se a mlčí.
(Rolland: Goethe)


Žurnalistika je opravdu hrozná zbraň ve vynalézavosti prostředků, jak překroutit fakta. Neleká se ani toho, že žádných fakt třebas nemá.
(Hašek: Poznámky)


Ach, rezem ať zajde má zbraň v svém skrytu - a mně ať, jenž toužím
po míru, neškodí nikdo! Však kdo mě vyruší z klidu
(lépe je nesahat na mne, jak vybízím!), ten ale potom
zpláče a mou písní se pověstným stane.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm