Pomoc!

31. října 2016 v 15:59 | Misantrop

"Pomoc! Pomoc! Prosím, pomoc!"
"Pohleď na ty ubohé, nešťastné, hladové, nechtěné děti! Zdá se, že jich je na světě prostě plno! To je hrozný globální problém! Přál bych si, abychom s tím mohli něco udělat... Už vím! Uděláme si další dítě! Alespoň naše dítě bude chtěné!
"Pomoc! Prosím! - Jestli se dožiju dospělosti, tak je zabiju."


No, jakáž pomoc, když tady naše škvrňata už jsou, budou muset koukat, jak se z toho dostat.


Pomoc, kategorie pomoci, nezištná pomoc poskytnutá, ale ještě zajímavěji prosba o pomoc, pronesená bez lízání knuty, s důstojností, rovně, přímo, nebojácně a přitom něžně - jedině snad, že nezahynul tento rod - žadatel o pomoc, a někdo, kdo vstane a bez rozesírání, klidně, věcně, nesentimentálně, okamžitě, bez mučivých, pokořlivých vyptávání jde a pomůže.


Souvisí to i se změnami životního stylu, kdy lidé už nemohli spoléhat v horších časech na pomoc úzkého kruhu rodiny. První s tím přišla na konci 19. století vláda v Německu, která využila strachu ze sociálních nejistot k tomu, aby se udržela u moci a jako první použila namísto hrozeb jakýsi "úplatek" ve smyslu sociální pomoci. Dnes již na celém světě vlády hlásají, že úkolem státu je tato pomoc.


"V socialismu nám jde tolik o pomoc člověku, že i když nebude chtít, za vlasy ho vytáhneme ze šlamastyky." (Rudé Právo; recenze filmu Člověk není sám)


Zavaž mu oči, zatímco budeš drásat jeho chvějící se tělo, a až se dlouhé hodiny naposloucháš jeho rozkošného křiku, podobného pronikavému chroptění, jež v bitvě vydávají hrdla umírajících raněných, rychle se vzdálíš jako lavina, ale pak se přiřítíš ze sousedního pokoje a budeš se stavět, žes mu přišel na pomoc.


Koho si, do prdele, zavoláte na pomoc? Nemáte koho si zavolat, copak nevidíte, že jste už před lety měli být smeteni z ulic a spáleni spolu s ostatním odpadem?


Ale vždyť když oknem leze zloděj a pán domu ho vidí, křičí: "Pomoc!" - Pročpak nekřičel? Proč neudělal poplach, nevzbudil sousedy, nepostavil se na odpor násilí? Nebyl přesvědčen, že podobné jednání z jeho strany bude zbytečné? Ano, byl o tom přesvědčen.


"Pokud jsem hledala pomoc, tak jsem ji nenašla. Tím mám na mysli zejména psychiatrii, která pro mne pomoc neměla a vlastně ani nemohla mít, protože jsem člověk jako každý jiný, tedy víceméně normální... Jen můj život byl značně jiný než život jiných..."
Nepodobá se to náhodou volání o pomoc? Nevyslyšenému volání?


Nevěděl komu, nevěděl ani, co vlastně napíše, zdálo se mu jen, že někomu musí všechno požalovat, svým utrpením a zoufalstvím někoho ohromit, vyrazit ze sebe takový zoufalý výkřik, jako volání o pomoc v noci.


Rci, kde je jaká pomoc?
Kdo z lidí ti přispěje?
Což nepoznal jsi,
jak malátná jest jich mdloba,
rovná snu, jíž lidstva slepý
jest poután veškeren rod?
(Aischylos: Upoutaný Prométheus)


Budou volat o pomoc, a nespasí je nikdo, volat k Hospodinu, ale neodpoví.


Člověk je báječná kuriozita. Modlí se o pomoc, o přízeň, o ochranu každý den a dělá to s nadějí a důvěrou, i když na žádnou ze svých modliteb nikdy nedostal žádnou odpověď.
(Twain: Satanův dopis z planety Země)


Stejně jako se satanista nemodlí k Bohu o pomoc, nesnaží se vymodlit si odpuštění za své špatné činy.


Přijďme svému "bohu" na pomoc se všemi svými "ďábly"!


Teď prosíš o pomoc toho, koho jsi ignoroval
Byli to lidi jako ty, kdo Hitlera podporoval


Humanisti celého světa se spojili a už do "postižené" oblasti lifrují pomoc (pepřové spreje s sebou!).


Ano, zvířata se při krmení také perou a pošťuchují, ale je to něco úplně jiného, než když vidíme tlačenici a tahanici o humanitární pomoc!


Kdo pomáhá lidem, ten bude potřebovat pomoc.


To ale neznamená, že vyzývám k lhostejnosti vůči trpícím, kteří potřebují pomoc. Solidarita a soucit s těmi, kteří jej potřebují, však nesmí být zneužíván línými slabochy nebo vypočítavci, kteří pro své pohodlí buzerují svoje okolí, i když sami nejlépe vědí, jak vyřešit své problémy, ale nehnou ani prstem. A tak komu není rady, tomu není ani pomoci!


Kdo hledá pomoc u druhých, dokud rámě
má ještě pevné, ten je zbabělec.


Můj malý Julián naopak jedná nejraději sám. Nikdy tomu výjimečnému tvoru nenapadne, aby hledal přispění a pomoc u jiných.


Lékaři, sám si pomoz: tak pomůžeš i svému nemocnému. To budiž jeho nejlepší pomoc, aby na své oči zřel toho, kdo vyhojí se sám.


Poskytnout od rána do oběda skutečnou pomoc čtyřiceti nemocným je fyzicky nemožné, a tak se to všechno bezděky mění v podvod.
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Vím, že ten, kdo zastání žádá od přátel, když v společném shromáždění opačného názoru byl, aneb kdo v nemoci lékaře a ve při advokáta o pomoc prosí, nejen marně se namáhá, nýbrž svoji věc ještě poškozuje.


Má věda dává mi jen jednu pomoc,
já mohu volat mrtvé, jich se ptáti,
co je to, před čímž tak se bojíme!
(Byron: Manfred)


Jen vášně přilétají na pomoc význačným mužům a dovedou jim vnuknout to, co je nejlepší říkat i dělat.


Pomoc! To jsou ony, opice! Obkličují nás. Vedou je ohromné gorily. Vzaly si naše trubky, bubny a uniformy, a samozřejmě naše zbraně... Ne, nemají zbraně. Ach, to je kruté ponížení, nejvyšší urážka! Blíží se jejich armáda a napřahují - biče!


Bůh si přeje, abychom pomáhali zvířatům, jestliže potřebují pomoc.
(František z Assisi)


Silný misantrop nepotřebuje ničí pomoc.


V životě má každý na výběr: buď být svobodný, ale bez pomoci, anebo být zajištěn a pojištěn - a být otrokem. Ale pro nás, se svobodným srdcem, je lepší být raději bez pomoci, zato svobodní. A radši chceme patřit smrti, než náležet k otrokům! Takzvaná "lhostejnost k osudu bližního", jež je trnem v oku všem otrokům, je právě se probouzejícím pudem ke svobodě. Kdo se o sebe neumí postarat, o toho se nestarejme. Kdo si sám nedovede pomoct, tomu není pomoci. "Nepřijal bys tedy v nouzi pomoc?" Možná, že i přijal, a rád - nikdo neví, čeho je schopen v ohrožení života - ale faktem je jedno: dostane-li se nám cizí pomoci, ztrácíme tím i jakoby kus duše.


Každá pomoc, jíž by si člověk rád zpříjemnil život, přináší jen nová a větší soužení než ta životu původně vlastní.


Pro pravého jógina je jóga ovšem jen prostředek k dosažení spásy. Jóga stejně jako sánkhja při tom nepřipouští žádnou boží pomoc.


Jen sami, odkázáni pouze na vlastní usilování, bez pomoci, kromě znalosti Buddhova učení (a hínajánové filosofie!), postupujeme vpřed a dosahujeme cíle. Pro hínajánového buddhistu také skutečně dosažením (eventuálním dosažením) buddhovství vše končí. Nemá žádné další vazby k tomuto světu, o němž ví, že je založen na nevědomosti, kterou musí prohlédnout a potlačit každý sám, nikdo to nemůže udělat za druhého, ba ani mu v praxi nějak pomoci. Není ke komu se obrátit o pomoc (kromě k hínajánovému filosofovi) ani na tomto světě, a tím méně nad tímto světem, kde sice existují panteony bohů, ale ti jsou na tom stejně jako my a žádnou moc pomoci nemají. Buddha není žádnou transcendentní veličinou, byl prostým člověkem, bódhisattva je jen člověk, postupující vytrvale na cestě k poznání a stará se jen o sebe sama, protože principiálně není možnost pomoci nikomu druhému.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm