Vítěz - ten musí jednou přijít!

19. října 2016 v 11:51 | Misantrop
Arno Breker: Vítěz (1939)


Antikrist a Antinihilista, tento vítěz nad bohem a nicotou - ten musí jednou přijít...


BIS VINCIT, QUI SE VINCIT IN VICTORIA
Je dvakrát vítěz, kdo i sebe přemůže


Marcius byl vždycky přímočarý a zatvrzelý, domníval se, že být vítězem a mít vrch nade vším je venkoncem věc mužnosti.


Vítěz boje, který první probodne svého milence a zároveň i soka, se stává otcem, poražený matkou.


VICTOREM A VICTO SUPERARI SAEPE VIDEMUS
Vidíme často, že vítěz je přemožen tím, koho přemohl


Jelen, zdatnější v boji, se snažil z pospolné pastvy
zahánět koně, až ten, když podléhal v zápase dlouhém,
člověka o pomoc žádal a za to se podřídil uzdě.
Ale když potom jak vítěz se zpupně z bojiště vzdálil,
nikdy už nepozbyl uzdy a se hřbetu neshodil jezdce.


Jakýsi Sparťan pozdravil olympijského vítěze Diagoru, který viděl na stupních olympijských vítězů stát i své syny, vnuky a zetě: "Zemři, Diagoro, na Olymp nemůžeš vystoupit."


Sókratés prohlásil, že myslí, že by zasloužil stejně jako vítěz her olympijských, aby žil v budoucnu na státní útraty.


Héráklés se vrátil do Théb jako slavný vítěz. Lidé se divili jeho síle a statečnosti a přinášeli mu dary. Ale ani bohové nezapomněli vyznamenat udatného bojovníka: Héráklés dostal od Apollóna luk a šípy, Héfaistos mu dal zlatý toulec a Hermés skvělý meč.


V železných poutech Osudu skrývala se jakási Prozřetelnost, která nechtěla, abych utonul ve společné pěně lidstva; a ze zkoušky ohněm vyšel jsem jako vítěz. Můžeš-li chápat moje triumfy? Uvěříš-li mi? Ach, ty nevíš, co se může státi v jediné hodině s vítězem nad horami, válčícím neústrašně na větru, temnotách i slunci!


Chci to, chci vše, protože Chci. - Já Vítěz Věčný.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Vítězem je ten, kdo je svrchovaným pánem, a svrchovaným pánem není ten, kdo o něco žádá, protože svrchovaný pán si to může sám vzít.


Jsem svobodný, divoký a svobodný. Jsem pán, a vítěz na živé jsem zemi!


Cítil se vítězem a věděl, že může náležet světu jenom jako svobodný muž.
(Wagner: Beethoven)


Hannibal zvolal: "Na mou věru, ten člověk ani jako vítěz nedá pokoj."


Vítěz vždy plenil poraženého.


A kdo všechno dnes není vítězem 2. světové války! Pěkná verbež, když se tak rozhlédnu!


CUM VICTOR ARMA POSUIT ET VICTUM DECET DEPONERE ODIA
(Seneca Mladší, Šílící Herkules 409)
Když vítěz odložil zbraně, ať poražený též zanechá hněvu


Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.


Vyžeň vrozený sklon i násilím, přece se stále
vrací a potají zdolá jak vítěz tvůj neblahý odpor.


Já mnohého měl soka,
z nich žádný vítěz, mnohý dříve pad. -
(Byron: Manfred)


Kdo sto nevinných zabil, za vítěze se vyhlašuje,
a kdo jednoho třeba lotra ubil, jako vrah se odsuzuje.


Já už nejsem malé dítě
Co nerozezná dobro od zla
Chtěl bych být příštích dnů vítěz
Však násilná smrt je hrozná


Když už jsem jednou tady, tak beru svoje bytí jako výzvu na souboj utkat se se životem, dokud mě baví zápasit a dokud se mi daří držet skóre mezi utrpením a rozkoší ve prospěch rozkoší. To je pravý život pro vítěze nad přírodou a nad životem! Zabil bych se, kdyby mi pohled na okolní živé automaty z krve a spermatu, při srovnání se mnou, nedával iluzi, že jsem vítěz. Avšak pravý vítěz je ten, kdo vůbec nemusí bojovat. Ne ten, kdo se vzdá. Ne ten, kdo už začal bojovat. Vítězství nad životem má zajištěno jen ten, kdo se vůbec nenarodí. Každý rodič se s takovým dítětem právem pyšní. Tím, že jsem v sobě zabil krev a sperma, zplodil jsem vítěze. Jeho jméno je Nenarozený.


A pouze tvor takový, jenž nezrodil se nikdy z lůna ženy,
může sobě blahopřáti, zvát se vítězem, nebýt poražený;
nu, a právě takového neporaženého vítěze Já zplodil,
jenž s životem se utkat nemusí, ani užít sebevraždy.


Kain.
Ty duchu zpyšnělý!
Ty mluvíš hrdě - však ty sám, ač hrd,
máš kohos nad sebou.

Lucifer.
Ne!
Ne! - vítěze mám, ne mne vyššího!
(Byron: Kain)


Můj vítěz opravdu probuzený ze sna života, by se od veškerého utrpení osvobodil a dlel by ve věčné blaženosti až do konce života - svobodný, osamělý, bezdětný, nenásilný, nehumánní. Probuzený Vítěz.
A prvním příkazem Probuzeného Vítěze, tohoto arahanta, který zničil karmu, je tento:
Neplodit a nezabíjet!
Z toho vyplývá další vznešený příkaz:
Nestat se příčinou plození ani zabíjení!
Z čehož plyne další vznešený příkaz:
Mít soucit se zplozenými i nezplozenými a nestat se příčinou jejich utrpení!
Jednoduchá Tři vznešená přikázání Probuzeného Vítěze. Všechny tyto Tři vznešené příkazy Probuzeného Vítěze mohou změnit tento svět násilí a hrůz.


Vardhamána Mahávíra se narodil kolem roku 540 př. n. l. a jako příslušník kšatrijského rodu byl předurčen k vladařské dráze. Ve věku třiceti let, když už byl ženatým mužem a otcem dcery, však náhle opustil pohodlí domova a stal se potulným asketou. Přidal se ke skupině nirgranthů ("nespoutaných") a dvanáct let chodil bez jediného kusu oděvu na těle po Indii, živil se jen tím, co dostal almužnou, a mučil své tělo odříkavým životem askety. Potom konečně poznal Mahávíra pravdu o tajemstvích života a stal se Džinou, tj. Vítězem.


Epikúros co vítěz nám přinesl pravdu: co může
se stát, co ne, jak má každá věc svoje meze
a každá možnost svůj mezník hluboko tkvící.
Oplátkou proto teď deptáme pověru sami,
šlapeme po ní a nebi jsme vítězstvím rovni.


Jeroným:
Na prsou měj pravdy štít;
tak vyjdeš jako vítěz z tuhých půtek -
a kněz římský bude nosit smutek!

Hus:
"Jako vítěz z tuhých půtek!"
Ano - touto svůdnou písní zotavuje se má duše
z náporů zbloudilého světa.
Dosud žije ve mně víra,
že jsem se nedal nadarmo v nebezpečný zápas,
a že chci-li zvítězit, jen musím vytrvat!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm