Vládce tohoto světa

25. října 2016 v 12:38 | Misantrop

Ten, kdo je s to svým myšlením předvídat, je svou přirozeností vládce.
(Aristotelés: Politika)


Každý úspěšný podnikatel, majitel firmy, jakmile zbohatne a zvětší své jmění, chce hned také zvětšit svůj politický vliv a moc. Je to pochopitelné. Neboť tento vládce malého firemního impéria už nechce být nadále jen tím, koho všichni obírají a odírají o naspořený kapitál, ale nyní chce sám druhé obírat a odírat.


Skutečně není na světě lidu bez vládce.


Stát je teď naprosto totalitní, nad byrokracií sedí absolutní vládce pro blaho lidu.


Damián: "Můj příchod znamená konec začátku a začátek konce! Můj otec, vládce temnot, se chopí vlády!"


Tak často to slyšel kolem sebe, že tomu nakonec uvěřil
Proč by tomu taky nevěřil?
Jak krásně zní ta věta
Vždyť on je fakt vládcem světa!
Stal se vládcem všech živých a neživých
Mohl poroučet, vraždit, trápit, neohlížet se na jiný


Jako kdyby se někdy nějaký vládce či stát ptal nějakého svobodného muže, natož otroka či poddaného, jestli chce jít dobrovolně do války!


Žádný člen Vnitřní strany ani na okamžik nezakolísá ve své mystické víře, že válka je skutečná a že musí skončit vítězstvím Oceánie jako nesporného vládce celého světa.


Kdo ovládá a vyvolává strach lidu, ten je neomezeným vládcem nad jejich životy.


Moc vládce, tolik bezdůvodně chválená,
se zvnějšku leskne, uvnitř ale sídlí strach.
(Eurípidés: Ión)


Davy milují více vládce než prosebníka.


Spravedlivý. Po takovém příjmení nezatoužil žádný král ani vládce. Ti dávali přednost slávě síly a moci před slávou ctnosti a raději přijímali oslovení Poliorkétés (= Dobyvatel), Keraunos (= Blesk), Níkátór (= Vítěz), někteří Aetos (= Orel), Hierax (= Jestřáb).


Ach, vládce, viděl jsem
tě stoupat prudce k moci.
Minaret nad městem
a hvězda v hlavě noci


Král bez úcty, stár, slep a šílený,
rod jeho tupý, všemi pohrdán -
kal napájený v kalném zřídle tmy,
bezcitný vládce, omezený pán,
pijavka vlasti, lačně přisát k ní.
(Shelley: Anglie r. 1819)


Obezřetný vládce nemůže a ani nesmí držet slovo, jestliže se věrnost obrací proti němu a jestliže pominuly příčiny, proč slovo dával.


Volte vojvodu, moudře a opatrně, neboť snadno je vládce dosadit, ale těžko dosazeného ssaditi.


Hleďte, aby se vám nestalo totéž co kdysi žábám, které si čápa zvolily za vládce.


NON EST PRINCEPS SUPRA LEGES, SED LEGES SUPRA PRINCIPEM
(Plinius Mladší, Chvalořeč na Traiana 65)
Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem


"Člověk, to je vládce!" Vládce přírody, který nikdy nevládne: pořád totiž trpí a bojí se vlastního stínu!
(Arcybašev: Sanin)


Zvířata páří se jenom tenkrát, kdy mohou zploditi potomstvo, ale hanebný vládce přírody - stále, jen když je to příjemné. A málo toho, povznáší ještě toto opičí zaměstnání na perlu stvoření, na lásku.


Tohle že má být ten "vládce planety", ten "nejúspěšnější živočišný druh"? Příroda se musela zbláznit, že něco tak ohyzdného trpí.


Jenže hlupáci si o sobě myslí, že bdí, že oni to prokoukli, že vědí! Ten je Vládce! Ten je pasák!


Freud učinil z jeho úchylného nevědomí vládce nad jeho povýšeneckým "Já".


Lidský imperialismus, který postavil člověka do úlohy vládce nad přírodou, je příčinou zákonitého protitlaku, jenž člověka z jeho trůnu taky svrhne.


Přirozená slabost je dána samotnou přírodou, a vládce rozum (die Herrscherin Vernunft) se má snažit řídit ji a zmírňovat svou silou.


Pocit, že trpí nevinně, ještě víc ho posiloval ve vzdoru. Cožpak nemám právo, ujišťoval se, vzepřít se tyranskému Diovi, i když je nejvyšším pánem na nebi a vládne všem bohům i lidem?
A tak Prométheus začal pohrdat všemi dobráky, kteří ho přemlouvali k pokoře, začal nenávidět Moc a Sílu, ty surové pochopy svrchovaného vládce.


A vyzýval jsem všemocného vládce vesmíru, aby byl svědkem mé zbožné, posvátné přísahy.


Vládce tohoto světa proti mně nic nezmůže.
Vládce tohoto světa je již odsouzen.


Diogenés jen o to prosil Alexandra krátce:
"Nuž tedy ze slunce poodstup mi, vládce!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm