Vrah jako vy

14. října 2016 v 10:23 | Misantrop

Vrah budil u všech, kdo ho uviděli, nevysvětlitelně hrůzný dojem jakési zrůdy.


HAERET IN VULTU TRUCIS IMAGO FACTI
Tkví v tváři vraha obraz jeho činu


Vraha odsuzujeme a trestáme! Poněvadž však nemůžeme žít bez ukájení přirozeného mocného pudu zabíjet, ulevujeme si čas od času válkami, při nichž jeden národ vraždí některý druhý národ.


1. VRAH
Mne kopance a rány osudu tak zmohly, že udělám cokoli, abych se světu pomstil.
2. VRAH
Na mne si Štěstěna taky zasedla, a rád se chopím všeho, co mě udělá, nebo mě oddělá.


Když ten španělský hrdlořez spadl z koně a když k němu přiklekli a zeptali se ho, kde ho nejvíce bolí, a on odpověděl En mía anima, tak to byl sice vrah, ale přesto někdo. Přemítám, zda není lepší vrah a někdo, než nevrah a přitom nikdo. Vždyť tento nikdo je přece vrah potenciální, když mu dáte do ruky klacek a řeknete mu: Kadle, zab tamhletoho, tak půjde a zabije ho, ale nadto nadosmrti zůstane nikým.


Voják a vrah je jedno a totéž.
(Klíma: Soud Boží)


Kriminolog: "Odsuzovat Dinsdala Piraňu je velice snadné. Nakonec nedělal nic jiného, než o čem my sami jen sníme. Koneckonců není vrah nic jiného než sebevrah-extrovert. Dinsdale byl blázen, ale byl to šťastný blázen. - Klikař sviňácká...!"


"Kopýtka" teď nejsou skoro vůbec vidět; také se bojí. Zato kopyt je tu dost a dost! Ve dne to je samý houbař, večer zase samý vrah na číhané.


Stal by se ze mne hromadný vrah, kdybych byl někdy nucen žít ještě mezi lidmi.


Jsem úplný noční tvor. Líbí se mi to. Kdyby mě tak tady potmě někdo viděl! Co by si asi pomyslel? Asi že jsem zloděj nebo vrah. Kdoví jak dlouho bych žil, kdybych neměl své misantropické ústraní. Nejspíš by byl ze mne masový vrah. Jinak bych nevyšel ze stálých konfliktů, až bych získal neoprávněnou pověst kverulanta, rabiáta a recidivisty, anebo bych posléze jako hromadný vrah skončil za mřížemi.


Ó prosím, naše bohoslužby jsou velmi slavné, bez těch by to ani nešlo. Máme u nás zpěváky, že nám je druhé věznice závidějí, ano, ano. Je zde jeden trojnásobný vrah, a jak ten zpěvem chválí Hospodina...


Stal by se ze mne masový vrah, kdybych měl poslouchat svůj instinkt sebezáchovy a kdybych vůbec dovedl zabíjet a neměl ze zabíjení takovou hrůzu.


Nejen úkladný vrah, ale i hlasatel pravdy za sebou zanechávají hromady lidských mrtvol.


Pokud jsem vůbec vrah - právnicky ano -, nejsem vrah aberantní, je pouze nutné, abych tak figurovala. Nutné pro veřejné mínění. Jinak - SPRAVEDLIVÝ MSTITEL, těší mě.


Já jsem blázen a vrah a nenávidím celé lidské pokolení. Proto také házím hroudy a kameny po těch, kteří mi šlápnou na pole.
(Claudius Aelianus: Dopisy vesničanů)


Někdy je tak těžké nestat se mezi lidmi - jejich vrahem.


Lidáci jsou schopni tolerovat i vraha mezi sebou, jen když umí každého uctivě pozdravit.


Nic a nikdo již nevzkřísí dávno mrtvého ducha té nádherné antiky. A kdyby se o to zase někdo pokoušel, opět nějaký velký muž a velký státník, jako byl Hitler nebo Solón nebo Sparťan Lýkúrgos, nikdo by to nechtěl a všichni by kvičeli jako čuňata na jatkách: "Diktátor! Nelida! Ďábel! Masový vrah!"


Zabiješ pár lidí a jsi vrah. Pobiješ jich milióny a jsi dobyvatel. Přeber si to.


Kdo sto nevinných zabil, za vítěze se vyhlašuje,
a kdo jednoho třeba lotra ubil, jako vrah se odsuzuje.


Mocný v strachu, trýzni žije,
zda vrah ho pro moc nezabije.


Ve svém vlastním zájmu vyplením
tu ohavnost! Vždyť vrah by vbrzku snad
i na mne vztáhl ruku zločinnou!
(Sofoklés: Král Oidipús)


Básníci právo ať mají a svolení zhynout. Kdo chtěl by
chránit je proti vůli, jak vrah by si počínal.


Jen nebuď líný, pohodlí je vrah,
k slávě na polštáři
nedojdeš nikdy, ani v peřinách,
kdo o ni nedbá, celý život zmaří.


Odvaha je nejlepší vrah - odvaha, která útočí: usmrtí samu smrt, neb dí tato slova: "To že byl život? Nuže vzhůru! Ještě jednou!"


Odsuzujeme vrahy, násilníky a zloděje. Ale vrah, násilník a zloděj je v podstatě každý člověk.


(Ředitel školy zastřelí čápa)
učitel Robert: "Vrahu."
Ředitel: "Já a vrah? Blázínku."


Řezník vešel do kulturního povědomí jako vrah, a jakožto vrah tam natrvalo i zůstane; nikdo mu neodpáře jeho výložky se zkříženými hnáty na jeho kárované sutaně služebníka smrti. Řezník a jatka jsou už sami metaforou pro vraha a pro vraždění.


Když vrah páchá vraždu, je to způsob, jakým se věci dějí - způsob, jakým v tom člověku funguje příroda, jak skrze něj páchá vraždu. Až tento člověk jednoho dne dosáhne konečného vědomí, bude se smát. Řekne: "Nikdy jsem to neudělal. Pouze situace, přírodní síly všechno vykonaly."


Sleduji hříchy i pak, když jsou už spáchány, a vždy se nakonec přesvědčím, že mají za následek smrt - v mých očích hezká dívka, která s tak neodolatelným půvabem zkříží matčiny plány, třeba když jde o nějaký ples, má ruce neméně očividně potřísněné lidskou krví než takový vrah jako vy.


A vraždí-li už někdo, je přece jedno, je-li to zvíře nebo člověk - vrahem zůstává tak jako tak.


A pak jsem to udělal jako vrah, opravdový vrah. Člověk může opravdu užít života, když se v tom vyzná!


Vždyť jsem nakonec stejný jako mí bližní, říkal jsem si, a musel jsem se usmívat, když jsem se porovnával s jinými lidmi a s jejich nedbalou, lenivou krutostí. A najednou ze mne byl mrzký štvanec uprostřed lidstva, pronásledovaný, bez domova, známý vrah, zralý pro šibenici.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm