Zase jen faleš

18. října 2016 v 13:09 | Misantrop

Co je člověk? Ač nevěří v šalebnost, bude jí sveden, výměnou sklidí zase jen faleš.


Bůh tě chraň, světe! Neboť ze zlatého kalichu, jejž držíš v ruce, dáváš nám pít hořkost a faleš.


U největší části lidí zříme jen zbabělost a její sestru chytrost, pak špinavost, podlost, faleš.
(Klíma: Soud Boží)


Když vás vidím na ulicích, jeden každý z vás hraje nějaké divadlo, nějakou komedii, tragédii, melodram; vidím tu přetvářku, tu faleš ve vašich tvářích!


Nenávidím lidi. Ta absence jakýchkoli vznešenějších citů; ta celková faleš v mluvě i v počínání...


Jak těžkomyslně se ubírá ten dlouhý a pomalý pohřební průvod! Řada kočárů nemá konce. Ale jen se do nich podívejte: jsou všechny prázdné a zesnulého vlastně k hrobu doprovázejí jen všichni kočí z celého města. Výmluvný obraz přátelství a úcty tohoto světa! To je ta faleš, prázdná nadutost a pokrytectví lidského snažení.


Člověk je nešlechetný, chodí shrbený a ve smutku, ale jeho nitro je plné falše.


Já neumím, když mluvím s lidmi, lhát,
a kdo je neschopen, co myslí, zakrývat,
ten se v tom domově, kde jenom faleš sídlí,
na tuze dlouhý čas, jak známo, neusídlí.
(Molière: Misantrop)


Vždyť všude narážím jen na zradu a lež,
na lest a protekci, na zášť a na faleš.


Do té míry je v povaze velmi mnohých zakořeněna faleš jako důsledek dlouhotrvající poroby.
(Cicero: Dopis bratrovi Quintovi)


A nejhorší je, že lidé každé zlepšení svého života dobývají jako dřív krví, revolucí, anarchií a přitom za základ svého života považují humánnost a lásku k bližnímu... Vychází z toho hloupá tragédie, faleš a klam...
(Arcybašev: Sanin)


Faleš létá a pravda za ní pokulhává, takže lidé prohlédnou, až když už bývá pozdě, komedie je dohrána a povídačka stačila vykonat své - připomíná to člověka, který přišel na vhodnou repliku, až když se začalo mluvit o něčem jiném nebo se společnost už rozešla, anebo lékaře, který nalezl zaručenou medicínu poté, co pacient zemřel.


Faleš se často nazývá rozvahou a pravda hloupostí.


A teď, po dvou letech potulování, přišlo konečné a největší dobrodružství. Vrcholná bitva, jež má zabít faleš uvnitř tebe a vítězně uzavřít duchovní pouť.


Mně byly vánoce protivné i jako dítěti a nenáviděl jsem je posléze, když jsem poznal jejich pravou povahu, jejich citovou prázdnotu, umělost a faleš.


To na ženách obdivuji stále,
že lžou, jak dýchají, vše vsadí na lež,
až sama pravda vyhlíží jak faleš.
(Byron: Don Juan)


Základní vada ženské povahy je nespravedlivost. Z vytčené základní vady a jejích přídavků vyvěrá však faleš. Proto jsou jejich nejčastější neřesti nespravedlivost a faleš.


Mužský. Nikdo nevytuší, jaká nedozírná hloubka prolhanosti a falše se skrývá pod kluzkým povrchem krásných jeho řečí.


Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše.
*
Odvracej svá ústa od falše.
(Bible: Přísloví)


Kdykoli si lež zbuduje trůn, nechť je bez lítosti a žalu energicky napadána, neboť pod vládou falše se nemůže nikomu dobře dařit.


Máloco působí tak rušivě na duševní stav jako rozprávky s lidmi ze společnosti, hlučná místa, podívaná na prázdnou nádheru, na lehkomyslnost, na všudypřítomnou faleš.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Popsat nějaké dokonalé přebývání vyžaduje velikou fantazii a veliké vymýšlení, často to vyžaduje i mnoho lží a falší.


Vaše neřest zlá,
ta by nanesla
zloby do mých lích
a mne ve zpěvích
falší pomátla.


Koeficient všech prvků v přírodě je konstantní. Konstantní je, Bohu žel, i míra-přemíra vrozené podlosti a falše.


Paní Filosofie kráčí nahá... Mahávíra chodil Indií zcela nahý. Pro pouhý nástin toho, jak jsme dnes pokročili daleko směrem do falše a nesvobody, stačí jen pokusit se představit si, jaké pozdvižení by asi vypuklo, kdyby tady a teď nějaký filosof chodil úplně nahý jako kdysi Mahávíra.


Uznávám, že je se co bát nejen přirozenosti, nýbrž mnohem více falše.


Mám riskovat
poctivou řečí bez falše,
nebo si zpříjemnit život
tím, že se přizpůsobím?


Že v srdci poklad je bez falše, bez kazu, neuvědomili jsme si dosud
A stále jak slepý osel jdem, kam nohy nás nesou, nepoučeni


Velice jsme se zklamali, poznali jsme lidskou faleš. "Bidpajovy bajky" dodají nám sílu a ukáží cestu, kudy máme se brát my, abychom zvítězili. -
(Valečka: Doslov k Bajkám Bidpajovým)


Až nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší.


Falší slov lpící na rtech nevinných
jak do okvětí ukápnutý jed,
předsudky, které od kolébky v nich
až k hrobu budou do lží halit svět.
(Shelley: Lordu kancléři)


Už nebude žádná protestní hudba. Už nebude géniů, už nebude velikánů. Je po všem. Bude to jenom jedna faleš za druhou.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm