Zrodil se stud

27. října 2016 v 12:25 | Misantrop

Zrodil se stud a někteří lidé si jej od té doby cení, i když by je jistě přivedlo do rozpaků, kdyby měli vysvětlit proč.
Adam a Eva přišli na svět nazí a nestydatí - nazí a nezkažení, a žádný z jejich potomků nikdy nepřišel na svět jiný. Všichni se narodili nazí, nestydatí a s čistým svědomím. Narodili se beze studu. Stud a špinavé myšlenky si museli osvojit, jinak to nešlo. První povinností křesťanské matky je pošpinit mysl svého dítěte, a ona tuto povinnost nezanedbává. Její klouček vyroste, stane se misionářem a vydá se k nevinným divochům a civilizovaným Japoncům, a špiní zase jejich mysli. Načež oni si přivlastní stud, zakryjí si těla a přestanou se společně koupat nazí.


Nemám se zač stydět. Jsem zdravý, štíhlý, dobře rostlý, a tělo mám stále mladé a krásné jako dvacetiletý mladík, ač je mi už padesát let. Inu, je-li mladý a krásný duch, je mladé a krásné i tělo. Zde není na místě stud, nýbrž spíše hrdost. Ať se raději stydí ti oblečení, kteří zřejmě pod šaty skrývají nějakou tělesnou vadu, tak jako kazatelé morálky skrývají za svou upjatou morálkou vady charakterové. Proč bych se měl stydět zrovna Já, tedy ten, kdo toho má ze všech lidí nejméně zapotřebí? A když se neostýchám odhalit se duševně, neměl bych skrývat ani své tělo.
Před dosud nezkaženým dítětem se matka neostýchá ukázat prsa; ale před lidmi, kteří jsou už zkažení morálkou, bude se stydět za své nahé tělo, aby ji neoznačili za děvku. To tedy znamená, že bychom pravděpodobně žádný stud neznali, kdyby nám nebyl stále a všude vnucován pod hrozbou zákonného trestu nebo všeobecného zesměšnění.


Stud je jen prázdným slovem. A není snad čistota, s níž vycházíme z lůna přírody, tím nejlepším důkazem, že za oním falešným pocitem stojí daleko spíše vzdělání a výchova než naše přirozenost?


Jedná-li se o důležitější věci, musí malicherné hříčky mravnosti ustoupit přirozené prostotě. Před lékařem například ani stud beze škody se neobejde.


Hoď stud na sud.


Poslyš dále, že stud je pošetilost.
(Epiktétos: Rozpravy)


Právě ten nemístný stud a pokrytecké červenání se zavinily přetvářku nynější a vychovaly odpornou species "cudných necudů"!
Vím a očekávám - že ta, ona jedovatá zmije zasyčí s pokryteckým studem: "toť banální!" - a že bude hleděti nepříjemného rušitele jedovatým uštknutím rázem se sprostiti!


Ano, tenkrát ještě chodily nevinné a krásné pastýřky přes hory a doly s hlavou nepokrytou a s vlasy rozpuštěnými, oděné jen potud, aby se cudně zakrylo, co vždycky velel a doposud káže zastírat stud.


Kde se vzalo, tu se vzalo,
vedle něho Hoře stálo,
bosé, nahé, nezná studu,
jenom kousek lýka zpředu.


Ihned vtrhl v ten věk, jenž z nejhorší rudy byl stvořen,
veškeren hřích, a stud a pravda i poctivost prchla.


A stud, spravedlnost a pravda prchly
"kams na Olymp z širého světa..."


Ale ten, kdo se dopouští bezpráví, nezná studu.


Čela ani studu nemá.


Nezná meze studu, je nepřístupný domluvám, tím méně citu.


Stud se ztratí, i víra v rukoudání;
ten horší muž bude lepšímu škodit.


Takto dí poznávající: Stud, stud, stud - to jsou dějiny lidstva!


Zchřadne sedminásobná rodička, vypustí duši.
Ještě za dne jí zajde slunce. Bude se stydět, rdít studem.
Pohleď: potřísnila jsi zemi svým smilstvem, svými zlořády.
Máš čelo nevěstky, odvrhla jsi stud.


Rci, ty se neděsíš? Chceš zapřít všechen stud?
Víš, jaké následky má ten tak strašný blud?
(Molière: Učené ženy)


Mojsej odpovídal: "Nestoudná a smyslů zbavená žena odhalila svou nestydatost, ale i stud odvrhla, když mne nutila k ošklivostem a k neřestem. Nepokořím se před ní a ani její vůli nebudu plnit, neboť je hodna prokletí."


Člověku - v jeho situaci a s jeho hnusnou povahou - by nejlépe slušel stud za svoji existenci!


Má-li úspěch, žene ho odvaha k novým útokům, při nezdaru stud.


Nastal čas tmy, nebo dni brání stud vyjít na světlo, že se halí zem do černé?


A když jsem si pomyslil, že jsem s obcováním s příslušnicí jahujského plemene zplodil další Jahuy, pojal mě nesmírný stud.


Já bych se styděl. Stud by mě poléval za to, že jsem udělal něco tak nesmyslného a škodlivého, jako je přivést dalšího obtížného parchanta na tento svět. Styděl bych se, že jsem provedl něco tak obyčejného a nerozumného. Konečně bych se styděl také za to, že všichni vědí, jak a čím jsem tu živou nestvůru udělal!


Spartský ženich ke své choti přicházel potají a opatrně, se studem a bázní, aby to nikdo v domě nezpozoroval, přičemž i jeho choť to dovedla nastrojit a zaonačit tak, aby se spolu mohli sdružit ve vhodné chvíli a potají.


Někdo ničí sám sebe ze studu před lidmi, i před pošetilcem se bude ničit.


A kdo posloužil druhým, ten nakažen zemřel
z té práce, které stud ho nutil se ujmout.


Stud dávajícího. - Nemít jméno, jako příroda, v níž nás právě nejvíc ze všeho osvěží, že konečně jednou už nepotkáváme žádného dárce a dávajícího, žádnou "milostivou tvář"!


Tribun lidu Sulpicius byl člověkem, který bez ohledu na ostudu byl schopen každého zla; vždyť dokonce prodával veřejně i římské občanství propuštěncům a přistěhovalcům a beze studu počítal peníze za ně stržené na stole stojícím na náměstí.


Když vděčnost mnohých vůči jednomu odhodí veškerý stud, pak vzniká sláva.


Ale víc než muži čest a ženě stud je géniovi sám génius: a je-li ve své nejvlastnější podstatě, která v sobě v nejvyšším stupni obsahuje čest i stud, sebeméně uražen, pak už není ničím, zhola ničím.
(Wagner: Umělec a veřejnost)


Učitel krasopisu a drápe jak slepice! Jak můžete někoho učit psát, když to sám nedovedete? Někrasov byl spisovatel, ale stud nás jímá, když vidíte jeho rukopis.
(Čechov: Nezdar)


Nejsem ochoten hrát žádnou hru; a tedy ani spoluhrát: jakmile se, byť na zlomek vteřiny, v zaměstnání nebo jinde ve společnosti přistihnu, že to jejich bago hraju s sebou, vzápětí se dostavuje alarmující stud a pocit neodčinitelného sebeponížení.


Hudba hrála, páry tančily - osaměla.
Helenka užila vhodného toho okamžiku, uklidila se stranou do zastrčeného koutku u okna a skryla se mezi záclony. Tam jí bylo líp. Nikdo na ni neviděl a sama viděla všechno. Jen aby do tance nikdo ji nebral, panebože, jen to ne. - Tak jí srdíčko v prsou poskočilo, když si pomyslila, že by také tak někdo mohl přistoupit k ní, také tak se jí poklonil a vyzval ji k tanci... - stud jí zkrvavil běloučké líce a celá hořejší polovice jejího těla skryla se za bílou záclonou...

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm