Chytrost nám radí

15. listopadu 2016 v 15:56 | Misantrop

Chytrost nám radí, že mezi svým myšlením a mluvením musíme nechat širokou mezeru.


Význam má pro mne taková chytrost, jež umocňuje požitek ze života. A když budeme hodnotit chytrost, to jest inteligenci podle mých kvocientů a podle mých testů, jež testují radost ze života, tento základní parametr chytrosti, tak nejchytřejší nám vyjde valná většina zvířat, včetně mne, a člověk bude se svou neurotickou existencí na posledním místě.


Mám strach ze smrti. Nikoli panický, ale ochromující; sevře se mně hruď, já celý se sevřu a schoulím; všechna má chytrost a tu a tam i moudrost mně nejsou nic platné.


Ctnost očekává svou odměnu na onom světě; chytrost v ni doufá na tomto světě.


Namluvit lidem, že má něco cenu, co cenu nemá, a naopak, to není chytrost.


Žádné peníze nebyly výhodněji použity než ty, o něž jsme se nechali napálit; neboť jsme za ně bezprostředně získali chytrost.


"Škoda vede člověka k chytrosti," praví lid: pokud vede k chytrosti, vede i ke špatnosti.


U největší části lidí zříme jen zbabělost a její sestru chytrost.
(Klíma: Soud Boží)


Všude se proti nudě, jako proti jiným obecným kalamitám, podnikají veřejná opatření, již ze státnické chytrosti, protože toto zlo, stejně dobře jako opačný extrém, hlad, může hnát lidi k největším bezuzdnostem.


V mnoha kapitolách se Lao-c' stále vrací k tomu, jaké naprosto negativní, morálně devastující účinky má státní organizace. "Kde vládne chytrost a mazanost, objevuje se pokrytectví a klam."


Svět prostřednosti, svět "mediokracie", určovaný ráznou chytrostí závisti, obklopil se jako nedotknutelnými ochrannými valy, ze kterých na každou významnou osobnost volá: stůj, dokud tě já, tvůj přirozený nepřítel, neuznám!


Asi se mi snažil vyrovnat chytrostí a vzdělaností, chudák jeden primitivní.


Lidé, kteří vynikají chytrostí, si vždy najdou nějaký prostředek.


Mohou člověka špehovat dnem i nocí, ale když si zachováš jasnou hlavu, můžeš je přelstít. S celou tou svou chytrostí ještě pořád nedokáží zjistit, co si jiná lidská bytost myslí.


Máme-li říct, jaké vlastnosti mají Němci příbuzné s nějakým zvířetem, bude to chytrost a dravý instinkt jestřába. U Židů bude tím příbuzným zvířetem krysa.


Psychologicky počítáno, je židovský národ národem nejhouževnatější životní síly, jenž, přeložen do nemožných podmínek, se dá, dobrovolně, z nejhlubší chytrosti sebezachování, na stranu všech dekadenčních instinktů, - nikoli, že by sám jimi byl ovládán, nýbrž protože v nich uhodl moc, již je možno prosadit proti "světu". Kněží převzali od Židů tu chytrost, že vsunuli na tomto místě pojem "boha", "vůle boží", "zjevení božího". Chytrost "zjevení" přináleží kněžskému typu, kněžím dekadenčním stejně jako kněžím pohanským. "Víra" - nazval jsem ji už vlastní chytrostí křesťanskou. Instinkt vzdává největší poctu morálce odosobnění: k ní věřícího přemlouvá jeho chytrost.


QUI DOCTE SERVIT, PARTE DOMINATUS TENET
Kdo chytře slouží, zčásti také pánem je
Tj. chytrost často umožňuje ovládat i mocné.


Musím být "hodná" z chytrosti, poněvadž by mne jinak moji drazí bližní utloukli.
(Klíma: Bílá svině)


Aristotelés uvažoval podobně jako Nietzsche, který napsal:
"Počátky spravedlnosti, stejně jako chytrosti, umírněnosti, udatenství - zkrátka všeho, co označujeme názvem sokratovské ctnosti, jsou zvířecí: jsou důsledkem pudů, které učí najít potravu a uniknout nepříteli."


Člověk, mnohovrstevné, prolhané, umělé a neprůhledné zvíře, pro ostatní zvířata hrozivé ani ne tak silou jako lstí a chytrostí.


Až tu jednou lidstvo nebude, hodná, avšak hloupá zvířata si možná budou o lidech vyprávět příběhy plné chytrosti.


Pravá literatura, jak tomu rozumím, nepolemizuje s každým povalečem, jenž se nachomýtne a z nudy chce všechny přesvědčit o své chytrosti.
(Arcybašev: Sanin)


- Je snad láska hloupost?
- Chytrosti v ní není.
- Hleďme filosofa.


"Ani milovat, ani nenávidět", obsahuje polovinu vší chytrosti světa; "nic neříkat a ničemu nevěřit", je druhá polovina. Ovšem takovému světu, který učinil nutnými pravidla jako tato a následující, člověk rád ukáže záda.

Edvard Munch: Večerní melancholie
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm