Historie nás učí

4. listopadu 2016 v 11:38 | Misantrop

Zatímco historie nás učí, že v každém čase bylo něco jiného, snaží se filosofie pomoci nám k pochopení, že ve všech dobách bylo zcela totéž, je a bude. Na tom spočívá protiklad mezi hlavami filosofickými a historickými: filosofické chtějí zdůvodňovat, historické chtějí vyprávět do konce. Historie se každou stránkou ukazuje jen jako totéž v odlišných formách: kdo však to nepozná v jednom nebo málu, bude k tomu těžko dospívat, i když projde všechny formy. Kapitoly národních dějin se v podstatě liší jen jmény a letopočty: vlastně bytostný obsah je všude týž.


Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl.
(Ramón Gómez de la Serna)


Historie se neopakuje, ona jen kdysi zakopla o bludný kořen, zabloudila a bloudí dál.


To, co vypráví historie, je vskutku jen dlouhý, těžký a zmatený sen lidstva.


Užitek z dobré znalosti historie nikdy není k zahození.


Historie nás varuje, že obyčejný osud nových pravd počíná jako kacířství a končí jako pověra.


Historie nás učí, že národy ponenáhlu ztrácejí statečnost, ctnost a i lásku k svobodě tím, jak se civilizují; že každá společnost hned po svém utvoření spěje podle okolností, v nichž žije, krokem více či méně rychlým k otroctví a musí podlehnout despotismu; neboť to je konec, k němuž směřuje každý druh vlády a forma, kterou udržuje každý stát až do svého úplného zničení.


Stačí jen vyčkat, až bude vyhlášen zákon jdoucí do mnohem větší hloubky, než světová historie dosud znala: zákon o protistátních myšlenkách a citech. Možná že to ještě nějaký čas potrvá - ale že k tomu jednou dojde, tím jsem si jist.


Jen někdo podivuhodně neznalý historie by mohl věřit, že soutěž myšlenek by mohla vyústit ve vítězství pravdy. Myšlenky rozhodně soutěží jedna s druhou, ale zvítězí obvykle ti, kdo mají moc a lidskou hloupost na své straně.


Je to strašná historie, historie nejvyššího člověka, mudrce. Nejvíce se tím poškozuje paměť velikých, neboť ti napolo podaření a nepodaření jich neznají a vítězí nad nimi "úspěchy".


Záštiplný boj mezi sviní a géniem, toť vůdčí idea historie lidstva.


Až jednou po dlouhém čase bude historie psát o nás, vyjádří jistě svůj obdiv nad hloupostí těch lidí, kteří slavili své jmeniny, pořádali josefské zábavy a veliké poutě.
(Hašek: Fejetony)


Historie nás učí, že drobným potřeštěncům není popřáno místa v stránkách dějepisu. Tam přicházejí jen velcí lotři, lupiči, žháři a vrahové, kteří čím více lidí zabili, tím větší mají tituly knížecí, královské a císařské.
(Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí)


Historie je k němu nespravedlivá, neboť dějiny píšou vítězové. Běda poraženým!
(Misantrop: Předmluva k: Hitler: Mein Kampf)


"Zbraně dětem!" aby i příští generace měla následníky kráčející v krvavých stopách lidské historie!


Tvořit a ničit! Ta dvě slova jsou souhrnem dějin vesmíru, celá historie světů, všecko, co je, všecko.


Žádnou slavnost bez krutosti: tak učí nejstarší, nejdelší lidská historie.


A vám je patrně i z historie známo, že státnická moudrost se udržuje při životě jedině ústupky - tedy...


Z historie není jasné, kdo poprvé omezil možnost lhaní na pouhé umění a přizpůsobil je potřebám politiky.


"Stará historie!" - prohodil.
"Proto přece jen nepřestane být pravdou."
(Arcybašev: Podpraporčík Gololobov)


Celá historie byla palimpsest, mnohokrát oškrábaný a znovu a znovu popisovaný pergamen. Tak se historie neustále přepisuje.


Kdo nám asi vylíčí celou historii narkotik! - Vždyť je to bezmála historie "vzdělání", takzvaného vyššího vzdělání!


Ani pomocí lupy nenajdete v učebnicích historie zmínku o někom, kdo aspoň přibližně věděl, jak správně žít!


Je zajímavé, jak úzce je historie jabloní provázána s historií lidskou. Geologové tvrdí, že čeleď Rosaceæ, do níž patří jabloň, přišla na svět jen krátce předtím, než se na něm objevil člověk.
(Thoreau: Historie jabloní)


Historie lidské duše, i když docela mělké duše, je snad ještě zajímavější a užitečnější než historie celého národa.


Člověk nedělal nic jiného, než že stále a znovu vymýšlel Boha, aby mohl žít, aby se nemusel zabít; v tom je celá historie světa až dodnes. Já jsem první a jediný člověk v historii světa, který si vymyslet Boha nechtěl. - Kirillov, Běsi, II. díl


Historie o světcích jsou nejdvojznačnější literatura, jaká vůbec jest: na ně používat vědecké metody, není-li jiných listin, zdá se mi předem marné, - jen učená zahálka...


Historie, jež se vztahuje k tomuto úděsnému pahorku, je pozoruhodná: Kříž prý označuje místo, kde se v dávných dobách konalo poslední rozloučení odsouzenců před popravou. Lidé se báli sem chodit. Lze jenom litovat, že jim ta pověrečná hrůza nevydržela až do dnešních časů - a právě do dnešních!


Nikdy nebylo studium historie tak poučné a ve srovnání s dneškem nebo s vizemi budoucnosti tak skličující.


Jediné poučení z historie lidstva je, že lidstvo je nepoučitelné.
(G. W. F. Hegel)


Jsme sváděni k víře v humanitu; ale historie, skutečnost i každodenní zkušenost nás poučuje, jak je to všechno falešné a lživé.


A jestliže všichni ostatní přijímají lež, kterou Strana předkládá - jestliže všechny záznamy opakují stejnou povídačku - pak lež přešla do historie a stala se pravdou.


Základní chybou je podle mne úsilí o znivelizování lidstva a taky neodůvodněné přesvědčení o proveditelnosti tohohle nemožného záměru. Že je to úsilí naprosto marné a přesvědčení bezpochyby bludné, to nemusím dokazovat, historie lidstva, kam až paměť sahá, to dělá za mne.


Během celé historie včetně pravěku šly lidský postup a ekologická devastace ruku v ruce.


My nazýváme naše hnutí HDVL, ale je nepochybné, že v průběhu historie mělo i jiná jména. Nikdo je však nezaznamenal, pokud je známo. Bylo to uvědomění, jež se v průběhu historie nezávisle objevilo v různých koutech světa, avšak ztratilo se uprostřed nově se rodících společenství.


Alan Weisman píše:
Chystá se geologická historie k dalšímu útoku? Odborník na vymírání Doug Erwin pracuje s tak nesmírnými časovými souřadnicemi, že několik milionů let existence druhu Homo sapiens mu téměř nestojí za úvahu. Znovu pokrčí rameny. "Lidé nakonec stejně vyhynou."


"A vy se domníváte, že toto všechno přijde ještě za mých časů?"
"A věřím, že tu bouři přežijete. A snad budete dál žít i po ní, v těch dlouhých dobách zpustošení, budete stárnout, budete stále moudřejší a trpělivější. Uchováte vůni naší historie a obohatíte ji charakteristickými rysy svého ducha."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm