Omezenost je neomezená

11. listopadu 2016 v 12:03 | Misantrop

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená.


Tvrdohlavost a umíněnost jsou přímo úměrné omezenosti našeho rozumu; jen neochotně přijímáme to, co přesahuje hranice našeho obzoru.


V podzimním tichu, když se chladná, syrá mlha plíží ze země do duše, když jako žalářní stěna stojí před očima a přesvědčuje člověka o omezenosti jeho vůle, člověk rád sladce sní o širokých, prudkých řekách se svobodnými sráznými břehy, o neprostupných lesích a širokých stepích.
(Čechov: Sny)


Tváří v tvář přelidnění a lidské zločinnosti na této planetě se po pravdě řečeno upřímně divím, že může někdo milovat lidi nebo tvrdit, že má ještě po tom všem lidi rád. Pro mne je něco takového známkou hlouposti, omezenosti a špatnosti.


Místo aby se jako mnoho jiných lidí usmíval všeobecné omezenosti a myšlenkové bídě valné části lidí, hrozně tím trpěl.
(Maupassant: Studie o Gustavu Flaubertovi)


Máme tu jednak Kafku a jednak Juráčka. A oba spolu vzájemně zaměňovat nebo připodobňovat svědčí leda tak o kritikově tuposti, omezenosti a lenosti duševní. Juráček je jen jeden a Kafka je také jen jeden.
(Misantrop: Komentář k filmu Postava k podpírání)


V každé zemi projevuje se lidská omezenost, zvrácenost a špatnost pouze v nějaké jiné formě a to se nazývá národním charakterem.


Přestože je to odporné rybaření obecně považováno jen za jakýsi neškodný koníček navozující duševní pohodu, opak je pravdou: tím, že takový mamlas rybářský nedokáže ve svých rybích obětech rozpoznat živou a citlivou bytost, prozrazuje naopak velmi nefilosofického ducha a vůbec duševní omezenost.


Moc mnichů se zakládá na hlouposti a omezenosti lidské.


Teprve včera, uvažoval, bylo oznámeno, že se příděl snižuje na dvacet gramů týdně. Je možné, že to zbaštili dřív než uplynulo čtyřiadvacet hodin? Ano, zbaštili. Parsons to zbaštil bez námahy, s omezeností zvířete.


"Časová neomezenost" skončila již za pouhých šest let, zatímco jejich intelektuální omezenost trvá dál a věčně.


A stejně tak i žena: když se blíží muži, zvučí jako harfa, podrobuje se jeho myšlenkám, cítí jeho cítěním, se snadností chameleonovou přejímá všechno, co muž považuje za svaté a drahé, a když takto vpila se mu do duše, stala se částí jeho srdce, tu odhodí svou škrabošku a ukáže se v úplné své omezenosti.
(Arcybašev: Vypravování o jednom políčku)


Dej si pozor, Iljo, nezapadni do bahna. Praobyčejná ženská; odporný způsob života, dusné ovzduší omezenosti, hrubost - fuj...!


Nebojím se toho slova - omezenost. Práce toho nejvznešenějšího, co člověk má - rozumu - vede právě k neustálému omezování nekonečna, k dělení nekonečna na vhodné, lehce stravitelné porce - diferenciály.


Ale nemyslete si proto snad, že autor této knihy měl někdy pyšnou touhu stát se karatelem lidských vad. Bůh ho chraň před takovou omezeností! Bylo mu prostě potěšením nakreslit člověka, jak ho chápe a jak ho naneštěstí pro vás příliš často potkával. Dost na tom, že je nemoc zjištěna, jak ji vyléčit - to sám pánbůh ví.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm