Podoby zbožnosti

5. listopadu 2016 v 11:14 | Misantrop

Krtajuga, jakýsi "zlatý věk", se vyznačuje všeobecnou spokojeností, blahobytem a štěstím, zbožností i dlouhověkostí všech pozemšťanů a jejich pokojným vzájemným soužitím; trvá 1.728.000 let.


Toto zlé, tvrdé a kruté pokolení podupalo veškerou zbožnost.


Strádající svět bude dějištěm obnovení zbožnosti.


Na Hradčanech, na hradě českých králů, rostla tou dobou velikolepá stavba Karlova, nový chrám svatého Víta za řekou pak na širém návrší přibývalo vůčihledě Nového Města. A mezi ty dva slavné pomníky své zbožnosti, své lásky k umění a k nejmilejšímu svému městu počal Karel budovati třetí veliké dílo, Kamenný most.


A všichni rozuměli čtení Písma, modlitbám, zpěvům, každému slovu a jati vroucí, srdečnou zbožností jako u vytržení povznesli mysli své k Bohu. Na krále zapomněli.


"A což má krása? Tou se vyrovnám i bohyním!"
Užasly Thébanky nad řečí své královny. Znaly ji sice jako hrdou vládkyni, která se nesnížila k svým poddaným, ale takové rouhání přece jen nečekaly. Zděsily se toho ve své zbožnosti.


"Zde odměnu vezmi za zbožnost!"
Obrátiv hned svou sekyru od stromu na něj,
rázem uťal mu hlavu.


Co říkáš, filosofe? Čím se ti asi jeví zbožnost a svatost?
"Bohové neexistují, a jestliže i existují, nestarají se o lidi a nemáme s nimi nic společného. A co lidé nazývají obecně zbožností a svatostí, to je lživý výmysl podvodníků a sofistů nebo zákonodárců, kteří chtějí zastrašit a držet na uzdě lidi páchající bezpráví."
(Epiktétos: Rozpravy)


To není zbožnost, co chvíli se s pokrytou hlavou
utíkat k soše a obcházet kdekterý oltář
či tváří k zemi se vrhat a rozpínat ruce
před chrámy bohů či oltáře dobytčí krví
bohatě skrápět a hromadit na sliby sliby -
nýbrž s pokojem v duši se na všecko dívat.


Myslím si, že ten, kdo se dívá na přírodu s otevřenýma očima, stane se tím nejzbožnějším člověkem; ne ve smyslu církevní zbožnosti, nýbrž na způsob vnitřního sebepoznání.


Mohutná lesní melodie ho hned z počátku podnítila k takové zbožnosti, jakou se jindy cítí uchvácen jeho zrak při pohledu na temně modrou noční oblohu.
(Wagner: Hudba budoucnosti)


Člověka po smrti nedoprovázejí ani požitky, ani nahromaděné bohatství; jediným přítelem je mu zbožnost, jež ho neopouští ani na krok.


A čím je zbožnost? Je zástěrkou zločinů.


Před lidskou zkažeností nejsou jisty ani nejsvětější věci; denně vidíme různé zloduchy zneužívat zbožnosti a zlovolně si jí pomáhat při největších zločinech. I napadlo mě, abych napsal komedii, která by vylíčila pokrytce a náležitě odhalila všechny ty strojené tváře oněch výstředně poctivých lidí, všechna ta skrytá taškářství oněch falšovatelů zbožnosti, kteří hodlají nachytat svoje bližní na líčenou horlivost a sofistickou křesťanskou lásku.
(Molière: Petice k Tartuffovi)


Nic nenávidím víc
než křivou zbožností se honosící líc.
(Molière: Tartuffe)


Některá náboženství zacházejí tak daleko, že každého, kdo patří k jiné náboženské sektě než jejich vlastní, označují za kacíře, a to dokonce i v případech, kdy se celkové učení a podoby zbožnosti téměř neliší.


Člověk žije, aby pod rouškou zbožnosti šířil škarohlídství.


Zbožnost je skutečná nemoc duše; člověk může dělat co chce, a stejně se nevyléčí. Snadno vniká do duší nešťastných lidí, protože je utěšuje, protože jim nabízí chiméry, které mají utišit jejich bolesti. Vymýtit zbožnost z takových duší je velmi obtížné.


Hle, jak má láska blízko k zbožnosti.
Obě jsou totiž vždycky slabostí.


Vyzvánění zvonů, kněžská roucha a pitvoření je vývěskou, falešným zdáním zbožnosti atd. - Téměř všechno na světě je takový prázdný ořech.


Ti, kteří jsou oddáni zbožnosti, až příliš často skládají samolibě ruce v klín a modlí se, aby došlo ke změně, jíž by vlastní aktivitou dosáhli daleko rychleji!


RESPONDET POSITIS MONACHI DEVOTIO NUMMIS
Mnichova zbožnost je rovna penězům, které mu podáš


Kněží dokázali onen zázračný padělek, jehožto dokladem je valná část bible: přeložili s výsměchem, jemuž není rovno, minulost vlastního národa proti všemu podání, proti veškeré historické realitě, do řeči náboženské, to znamená, že z ní udělali stupidní spásný mechanismus viny vůči Jahvovi a trestu, zbožnosti k Jahvovi.
*
Protlačujíce se, jako činí pokrytci, sedíce v koutech, živoříce co stín ve stínu, dělají si z toho povinnost: povinností se jim jeví život v pokoře, pokorou dávají o důkaz více zbožnosti...
*
Při sebemenší míře zbožnosti v těle měl by nám být bůh, jenž vyléčí v pravý čas rýmu nebo jenž nám dá vstoupit do vozu v okamžiku, kdy se strhne veliký déšť, bohem tak absurdním, že by bylo třeba ho zrušit, i kdyby existoval.
*
Oni svatí anarchisté si udělali "zbožnost" z toho, aby zničili "svět", to jest Imperium Romanum, až nezůstal kámen na kameni.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm