Rčení v literatuře a filosofii

1. listopadu 2016 v 13:04 | Misantrop

Poprvé po třech měsících tepla budu se muset v příštích dnech začít řídit tímto pěkným německým rčením: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. - Neexistuje špatné počasí, je jen špatné oblečení.
Po stezce se poflakovalo stádo hulákajících školních parchantů. Řvali jako na lesy. Je smutné, že řve-li někdo, používá se k tomu expresivní rčení "jako na lesy". To také hodně vypovídá o lidech.
Platón není nic moc; nezáživné, nelíbí se mi to. Čtu to - tu Ústavu - ani ne tak pro autora samého, nebo pro toto jeho dílo, jako spíše kvůli vyhledávání marginálií a detailů, jež by mě přivedly na stopu nějakých neznámých starořeckých reálií, rčení, přísloví, pověstí, osobností, způsobu mluvy a podobně. V tom je ta kniha přínosem, jinak je to zatím všedně napsaná nuda a literární slabota, soudě zatím podle První Knihy s názvem "Sókratés".


Knihovníkem alexandrijské knihovny byl řecký učenec Kallimachos z Kýrény. Ten věřil, že literatura má být stručná a prostá. "Velká kniha, velká nuda," tak znělo Kallimachovo lakonické rčení.


Noviny jsou tak špatně psané, že se nedají vůbec číst. Použít jich lze leda k jiným účelům, jako například vytřít si s nimi prdel, dělat si z nich prdel anebo jimi něco zabalit. Také rčení "zacházet s něčím nebo s někým jako se včerejšími novinami" vyjadřuje přibližně, jaká nehodnotná četba noviny jsou.


Něco málo ze všeobecného samovzdělání jsem utrpěl, a tak vím lépe než ten, kdo se tím živí a kdo za to dostal zaplaceno, že například latinské rčení ex tripode neznamená "trojpólově", jak si nejapně vymýšlí takzvaný "překladatel", odpovědný redaktor a PhDr. v jedné velmi neúctyhodné osobě jménem Milan Váňa, nýbrž ex tripode znamená doslova "z třínožky", což byl kus nábytku, na němž sedíce, pronášely věštkyně boha Apollóna své mlhavé pýthické předpovědi, stejně vymyšlené a vycucané z palce jako takzvané "překlady" milého páně Váně! To se mu tedy povedlo na pravém místě! Ach ta krutá ironie nechtěného vtipu!
A další latinské rčení simplex sigillum veri, doslova "jednoduchost pečetí pravdivé" nebo česky volně také "v jednoduchosti je pravda", je blbě přeloženo jako nicneříkající slovesný paskvil "jednoduše průkaznou pečetí"!


Na všechny fušery hodí se přiléhavé rčení, že si sami stojí ve světle. Nemají potuchy o tom, že jedině intelekt oproštěný od nadvlády vůle a všech jejích projektů, tedy intelekt svobodně činný, protože se propůjčuje jen opravdové vážnosti, uschopňuje k pravým produktům.


Rčení "víc hlav víc ví" je přesná ukázka lidského sebeklamu. Je to návod k tomu, jak získat moudrost tisícihlavého a přesto bezhlavého stáda.


Obecná rčení se dají užívat podle toho, jak je člověk otočí, jednou tak a okamžik nato v přesně opačném smyslu.


"Čarodějnice plavající po vodě" je pouze obrazné rčení a má znamenat jen tolik, že čaj a káva jsou vlastně jejich živlem, a já vážně myslím, že naše nové čarodějnice nemohou v kafi utonout, protože jsem sám viděl, jak jedna onehdy vypila 14 šálků, kdežto nejzdravější vestfálské děvečky po čtyřech umírají.


V angličtině se sousloví "dlouhé vlasy" svým významem tradičně váže zhruba ke komusi, kdo je umělecky založený, estét. V češtině máme naproti tomu nepěkné rčení "dlouhé vlasy - krátký rozum", což je v podstatě původem latinské rčení Mulieres longam habent cesariem brevem sensum, vztahující se pouze k ženám, jež zavedl do Čech zřejmě až kronikář Kosmas; do té doby, a do příchodu latinizovaného křesťanství, se obě pohlaví pyšnila dlouhými vlasy, na rozdíl od Římanů té doby.


Hleď dříve na nahotu svoji a pak teprve na jiné. - Obdoba našeho rčení: "Zameť si (nejdřív) před vlastním prahem (a pak teprv kárej cizí)"; srov. s latinskými příslovími: TE CORRIGAS PRIUS, ALTERUM QUAM CORRIGAS - Dříve než pokáráš jiné, naprav se nejprve sám, resp. AB IPSO LARE INCIPE - Začni (nejdříve) u vlastního krbu.
(pozn. Mis. k: Bajky Bidpajovy)


Nimka znala indické rčení, že labuť dovede oddělit mléko od vody - dobré od zlého, a protože jsem věděl, že je dobrá, poznávala ve mně labuť. Labuť plachtila dovnitř i ven a Indie se stala zemí, kde se všechno, co je všude jinde zlé, napraví. Ind je ve svých hloubkách příliš prostý - není-li kočky, není dobra. Úspěch je hřích.


Mezi vegetariánskými pokrmy má výjimečné postavení khičrí, míchanice.
O všeobecné oblibě khičrí v Indii svědčí i běžné rčení "Tak jen pojď a já ti nandám khičrí", což odpovídá našemu "Dostaneš dršťkovou".
To připomíná také velice oblíbenou výhrůžku "Udělám z tebe karí".


Pokud se týče toho, jak dalece pojem políčku vnikl do nejširších vrstev lidových, o tom svědčí některá zajímavá folkloristická rčení jako: "facka jako trám", na Moravě "facka jako Brno" a podobně.


"Mateřství je hrdá profese," říká jedno staré rčení. Těžko s ním polemizovat, snad až na to, že se to týká obou pohlaví. Dnes je však rodičovství jedno z nejkritizovanějších a stále víc podhodnocovaných úsilí, jež můžeme podstoupit.


Ženské se holedbají, že jako nositelky života jsou mírumilovné. Jenže ony muže k válčení vybízejí a navádějí. Muži se jim nejvíc líbí v uniformě, u ženských má taky původ rčení o správných chlapech, kteří byli na vojně.


Stále to zdůrazňování věčného boje zvířat za přežití - přesně podle rčení "podle sebe soudím tebe" - jako kdyby si zvířata nikdy nehrála, nikdy neodpočívala, nikdy nežila v míru a nikdy nezažila pocity štěstí.


Člověk myslí, a devastuje svoje okolí. Zvíře je rozumné, protože to nedělá. Zvířata na rozdíl od člověka zabíjejí pouze z nutnosti. I proto rčení "člověk se chová jako zvíře" zvířata samotná velice poškozuje. Já ho beru jako lichotku... pro člověka.
(Jan Masopust)


Člověk člověku vlkem. - Toto staré latinské rčení je ovšem zcela nesprávné. Správně by mělo znít "homo homini homo", tj. člověk člověku člověkem, neboť neexistuje horší nepřítel nad člověka. Vlk je oproti člověku (nebo i např. oproti psu) zcela milé a neškodné zvíře, pravý ušlechtilý tvor divoké přírody se všemi atributy, jež se k tomuto pojmu víží. Říkejme tedy pro příště jednoznačně vždy jen "homo homini homo", jak je to příhodnější a výstižnější.


V lese jsem dnes zažil něco naprosto neobvyklého: Potkal jsem na cestě ženskou se dvěma černými hafany. "A jéje," pomyslel jsem si a v duchu se připravoval na obvyklé problémy s dotíráním a štěkáním nezvladatelných drzých psisek. Nejenže se však nic nepříjemného nestalo, naopak ještě ta milá paní seřadila oba své psy pěkně za sebe ke kraji pěšinky, aby mi nepřekáželi v průchodu! Nevídáno. S takovým slušným chováním a ohleduplným jednáním se věru tak často u lidí neshledáte! Vlastně si ani nepamatuji, kdy se mi něco podobného kdy přihodilo. Inu platí stále ono mé okřídlené rčení, že jaký pán, takový pes a když není majitel psa vyložené hovado, ani jeho pes nebude zlý.


do svého hradu a do hor - tj. do svého venkovského zátiší v sabinských horách (viz předmluvu). Rčení "můj dům, můj hrad" je tedy nejspíš prastaré a mezinárodní, např. i anglicky zní stejně: "My house is my castle"; tuším, že i čeští cestovatelé Hanzelka a Zikmund si toto heslo kdysi namalovali na své terénní vozidlo. Srov.: Misantrop: Plivanec na rozloučenou 19.5.: "Můj stan - můj hrad!"
(pozn. Mis. k: Horatius: Satiry)


Oblíbená rčení císaře Augusta:
Tak snadno, jako když si dřepne pes.
Bližší chitón než plášť.
Ředkev možná řecky neumí, ale já ano.
Odměny je hodno i mlčení.


Zenové rčení: "Když se dostaneš na vrchol hory, šplhej dál."


Co je svoboda? Je to jenom cukrová voda, nikoli med - třebaže lidé přilepí se na tuto falešnou náhražkovou vodu stejně, ba pevněji, než na pravý přilnavý med. A známé rčení: není to žádný med - vystihuje plnohodnotně současný stav.


Burlap hromoval proti "velkým strojům, kdysi otrokům člověka, nyní jeho pánům", proti standardizaci, proti průmyslu a obchodu a jejich zhoubnému vlivu na lidskou duši a na závěr uvedl rčení, že peníze jsou kořen veškerého zla; že jsou osudnou potřebou, která člověka nutí, aby žil z peněz, nikoli přímo z věcí.


Sokol odletěl do nebe a jiný vstoupil na jeho místo.
- staroegyptská obdoba rčení "zemřel král, ať žije král"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm