Všichni špatní

18. listopadu 2016 v 14:30 | Misantrop

Ach, jak jsou špatní a zlí! Ihned ti o jejich špatnosti povím, poslouchej dobře:


Základními kameny, pilíři a vůbec převažujícím materiálem každé lidské společnosti i každé lidské spravedlnosti jsou vždy lidé špatní.


Nesmysly o tom, že špatná společnost umožňuje vyniknout špatným lidem. Neboť jsou to právě špatní lidé, kdo tvoří základ, páteř a pilíř každé společnosti, každého státu i každé lidské skupinky. Není to tedy tak, že by se jeden eón urodila společnost dobrá a v dalším eónu společnost špatná. V každé době byla, je a vždy bude společnost špatná, protože lidé ji tvořící jsou vždy špatní.


Vysoká královská koruna z ptačích per a drahocenných démantů je jen odznakem moci, nikoliv mocí samou či mandátem moci; a už vůbec není odznakem odpoutání se od špatných lidí. Nad špatnými vždy budou panovat jiní špatní. A oni jsou špatní!


Králům a samovládcům, třebaže sami jsou také špatní, jejich osobní stráže a jejich zbraně poskytují právo leckteré kárat a také moc provinilce trestat; ale kynikovi místo zbraní a osobních stráží dává tuto moc jeho sebevědomí.
(Epiktétos: Rozpravy)


Démónax řekl, že zákony jsou nepotřebné, ať už je píšou dobří lidé nebo špatní; ti první totiž nepotřebují zákony, ti druzí se jimi zase pranic nedají ovlivnit k lepšímu.
(Lúkiános: Démónaktův život)


Kdo prokazuje dobrodiní nevděčnému, tedy podlému a špatnému člověku, nečiní nic dobrého, protože podporuje špatné, protože hází své poklady do stoky. A podlí a špatní jsou skoro všichni lidé.
(Klíma: Bílá svině)


Myslejí si, jak jsou dobří. Ale vyvedu je z jejich bludu. Ukážu jim, že jsou špatní. - Dobří? Oni že jsou dobří? Být dobrý - co to je? Říkám snad Já o sobě, že jsem dobrý? Neříkám, protože jen ti špatní o sobě vždy nejvíc tvrdí, že jsou dobří, kdežto ti, kteří přiznávají svou lidskou nedokonalost, mají výjimečně pravdu.


Nic se nemění, nikdy se nic nemění - a nezmění. Lidé jsou přece stále za všech dob a za všech režimů stejní, stejně špatní.


Lidé jsou špatní a doba je hrozná.
Bude-li tomu naopak, kdopak to pozná?


Požadovat, aby se špatní lidé neproviňovali, bylo by nesmyslné, neboť by to znamenalo přát si nemožné.


"Schlechte Leute haben keine Lieder" - nepřesný citát dvojverší od německého spisovatele a básníka jménem Johann Gottfried Seume (1763-1810). Správně má být: "Wo man singt, da laß' dich ruhig nieder, / böse Menschen haben keine Lieder." - Význam je nicméně správný (dovoluji si volně přebásnit do češtiny): "Kde se zpívá, tam upokoj se klidně, / neb špatní lidé nezpívají písně."


Špatní tě strhnou v ostudu
a navíc na tebe uvrhnou pomluvu.


Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé? Všichni špatní nenechají nevyužitu ani tu nejmenší příležitost, jak nám něco vytknout, protože jsme jim vypověděli válku na život a na smrt.


Co je divného na tom, že špatní lidé konají špatné skutky?


Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří.


Ušlechtilí lidé jevívají se v mládí prostoduchými a snadno přístupnými klamům lidí nespravedlivých, poněvadž nemají sami v sobě příkladů podobných stavů jako špatní.
(Platón: Ústava)


U těch, kteří jsou špatní nebo ve špatném stavu, by se mohlo zdát, že tělo vládne duši, a to právě pro jejich špatný a nepřirozený stav.
(Aristotelés: Politika)


Špatní lidé žijí, aby jedli a pili. Dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili.


Jen dobrý je svobodný a všichni špatní jsou otroci.


Zatímco Já svobodou rostu a zušlechťuji se jí, u lidí je tomu přesně naopak: je svoboda umenšuje a kazí, protože jsou v jádru špatní.


Ti, kdož si zatím dělají co chtějí, jsou pouze ti špatní.


"Každý by řekl," myslil si Vittorio, "že jsou to nejlepší, nejpříjemnější a nejdobrosrdečnější lidé na světě. Ale jejich malá očka pod úzkými čely svědčí o tom, že jsou to lidé obyčejní, tj. nízcí a špatní..."


Starý Kadmos nevěří ani v dobro ani ve ctnost. Ví, že lidé jsou špatní, a že bozi, mocnější než lidé, jsou ještě horší.


Je zajímavé, že jakožto ti charakterově nečistí a špatní aktéři Oceánu příběhů jsou většinou kupci, nebo též čandálové žeroucí hovězí, často též ženy. "Lež" se hindsky řekne "džhúth"; "kcharáb" znamená "špatný". Nevím, jak ty, laskavý čtenáři, ale Já v těch slovech slyším "Žid" a "Arab".


Dobří spisovatelé se života dotýkají často. Prostřední po něm jen občas rychle přejedou rukou. Špatní ho znásilní a dál se o něj nestarají.


Lidé jsou tak špatní jen proto, že jejich rozum není ještě dostatečně vyvinut.


Lidé byli velice špatní, a protože Bůh nevěděl, jak je polepšit, moudře se rozhodl, že je zničí.


Ekonomové a historici (například A. J. Toynbee a jiní) hledají, kde se stala chyba a dospívají k tomu, že lidé jsou prostě špatní, neschopní jako živočišný druh žít jako ostatní zvířata v rovnováze a harmonii se svým životním prostorem. Konečně na to kápli! To je objev na Nobelovku!


???: Nejsou to špatní lidé, kteří dnes dělají děti?
Někdo říká: "Dnes chtějí mít děti jen špatní lidé." Kolikrát jste už tohle zaslechli? Je jisté, že ten "někdo" nemluví o sobě: jsou to vždy ti špatní lidé. Úplně by stačilo se zeptat: jsme-li tak špatní, že zničíme každé prostředí, které obsadíme, proč tomu prostě nezabráníme?


Díváte se na všechny ty lidi, o kterých jste si říkali, že jako oni nikdy neskončíte, a teď si s nimi tykáte. Nejsou tak špatní, když jim dáte alespoň poloviční šanci. Ve skutečnosti máte hodně společného. Dělají vám dobře.


(Novákovi po usmíření s Bartáčkovými):
"Ale řeknu ti, že ti Bartáčkovi nejsou tak špatní."
"Jo, ale on se mi samozřejmě nezapomněl pochlubit s balkónem, kterej my nemáme."
"A mně zase Bartáčková ukazovala svůj šatník."
"Vždyť říkám, že to je pakáž."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm