Vypisujte si úvahy

28. listopadu 2016 v 15:36 | Misantrop

Vzdělávejte se, čtěte, čítejte s rozumem, přemýšlejte o tom, co jste přečetl, vypisujte si úvahy.
(Hašek: Čtenář)


Cílem všech těchto úvah je ovšem ukázat, že moudrý člověk se zdržuje zasahování i jednostranného hodnocení.


úvahy někdy narazí na rolničky bláznovství a na zdánlivou vážnost toho, co je celkem jen groteskní.


Kdo říká, že ještě nenastal vhodný čas pro filosofické úvahy nebo že již vhodný čas minul, podobá se tomu, kdo říká, že ještě není pravá chvíle pro blaženost nebo že již tato chvíle zase není.


Tak v duchu já často přemítám o všech
otázkách těchto i jiných, rty sevřené přitom, a když se
naskytne vhodná chvíle, své úvahy na papír črtám
pro radost.


Nebudu se snažit, abych Ti dával dobré rady. Kdykoliv mi přijde na mysl takové ponaučení, hned přijdou v zápětí za ním i úvahy o jeho nicotnosti.
(Shaw: Povolání Cashela Byrona)


POSTERIORES COGITATIONES SAPIENTIORES ESSE SOLENT
(Cicero, Filipiky 12,2,5)
Pozdější úvahy bývají moudřejší
Tj. úvahy o záležitosti, jejíž výsledek známe. Srov.: Po bitvě každý generálem.


Jediná morálka přírody je zákon džungle neboli zákon silnějšího neboli zákon vraždy neboli boj o život. Proto musejí být všechny úvahy z hlediska mravnosti zákonitě chybné.


Příroda / A tak by to byla jen chyba, kdyby se cokoliv na světě mohlo trápení zbavit.
Islanďan / Stejné úvahy slyším od všech filozofů. Ale když trpí ten, koho deptají, a ten, který ho deptá, z toho stejně nic nemá a za chvíli bude sám zničen, vysvětli mi, co mi žádný filozof nedokáže vysvětlit: komu se líbí a komu prospívá ten neblahý život celého vesmíru, udržovaný jen bolestí a smrtí všeho, co k němu patří?
(Leopardi: Islanďan)


Duchu, jenž je schopen vidět obyčejné události v jejich skutečné podstatě, dávají zcela prosté příběhy příčinu k vážným úvahám.
(Samuel Johnson)


Všelijaké úvahy mu šly hlavou; hra byla plná děje, ale nelíčila skutečné charaktery. Líbila se a bavila. Takové jsou počátky všeho dramatického umění. Prostý člověk je spokojen, jen když vidí, že se něco děje; vzdělanější chce při hře něco pocítit, a přemýšlení je jenom velmi vzdělaným lidem vhod.


Zřejmě máme všechny ty vznešené úvahy jenom na to, aby se odvedla pozornost jinam.
(Čechov: Višňový sad)


Určitě existují jiné světy než ten náš, jiné myšlenky než myšlenky davu, jiné úvahy než spekulace sofistů.


Jako bych byl všude přišel příliš pozdě, jako by celý svět se mnou nepočítal. To vše mě uvrhlo do trudných úvah.


Z fabriky jsem se vracel v hluboké depresi a s úvahami nad zbytečnou existencí, již vedu. Tohle není život.


Winstonovy úvahy se točily po stejné trase jako kulička, co padá stále do stejných škvír. Úvahy, které by snad mohly navodit skeptické anebo odbojné nálady, jsou už předem likvidovány vnitřní kázní, kterou si v dětství osvojil.


Ať tě netrápí takové úvahy jako tyto: "Budu žít v nevážnosti a budu všude bezvýznamný." Jaká je v tom nevážnost?
(Epiktétos: Rukojeť)


Zneklidňující úvahy o nepostižitelné věci, kterou člověk považuje pro sebe za velmi důležitou, rozrušují ho a vyvolávají v jeho hlavě nebezpečný zmatek. Všude vidíme šílence, kteří pohrouženi do trudných úvah o svém strašném bohu, docházejí k přesvědčení, že jsou povinni, aby se mu zalíbili, uvalovat na sebe všemožná trápení a působit si na jeho počest neuvěřitelná muka! Zkrátka, všechny tyto ponuré úvahy o Bohu nejen nejsou s to utěšit lidi v jejich životním neštěstí, ale naopak vnášejí nepokoj do jejich srdcí a vyvolávají šílenství, zhoubné pro ně samé.


Křesťanství přeneslo těžiště úvah do budoucnosti, vtělilo ji do touhy po neexistujícím, po něčem, co nikdo nepozná.
(Arcybašev: Sanin)


Naše hříchy svědčí proti nám, známe svoje nepravosti:
v srdci nápady a úvahy o klamných věcech.


Úvahy o tom, že Buddha si nemohl přece představovat, že není nesmrtelnosti, opomíjejí skutečnost, že právě člověku hluboce myslícímu a cítícímu, který nadto prošel školou upanišadové moudrosti a pochopil její klady i zápory, je možno poznat a udržet si hluboký vnitřní klid a dokonce jas, který neplyne z iluzívních představ, ale z bezpředsudečného pohledu ontologické skutečnosti tváří v tvář.


Několikrát jsem dosti hluboce přemýšlel, málokdy však s potěšením, téměř vždy jsem tak činil nerad a jakoby z donucení - snění mě osvěžuje a baví, úvahy mě unavují a rozteskňují.


Hlupák plodí mlhavé, stokrát omleté, smrtelně nudné filosofické úvahy a tváří se přitom stále kysele.


Nejdříve chtěl v klidu a nerušeně vstát, obléci se a především nasnídat, a pak teprve si rozvážit, co dál, neboť mu bylo jasné, že úvahy v posteli k ničemu rozumnému nepovedou. A spíš s rozčilení, jež tyto úvahy v Řehořovi vyvolaly, než z řádného rozhodnutí, vymrštil se vší silou z postele.


Těžké myšlenky a složité úvahy navozují spíše stav těkavosti, neklidu, roztržitosti a rozčilení. Kdyby filosofové psali místo teoretických úvah pouze filosofické deníky, bylo by to rozhodně čtivější a možná, že by tak své nejlepší myšlenky sdělili mnohem snáze a srozumitelněji jen tak náhodou, mimochodem, "mezi řádky".


Nezajímají mě lidé a jejich hlubokomyslné úvahy, z nichž se vždycky vyklube marný humanistický kec.


Její zbytečnost je tak dokonalá, že se mi nad tím zastavuje rozum. Zajímalo by mě, jestli je takových lidí víc a kolik. Kdyby jich bylo sto v milionu, stačilo by to k úvahám o méněcennosti lidstva.


O sousedy nestojím. Vlastně jsou to všechno zbytečné úvahy; nestojím o žádnou lidskou společnost.


Alexandros sám se na základě úvah rozhodl zjednávat odvahou a duševní silou bezpečnost a záchranu říši, poněvadž, ukáže-li se, že jen dost málo povoluje ve své zmužilosti, zdvihnou se proti němu všichni.


Ale k čemu všechny ty úvahy? Třeba proto, že jsou to oni domnělí blázni, kteří hýbou pákou pokroku.


Stojíme-li sami hluboko v lesích - zatímco vítr setřásá ze stromů sníh a jediné lidské stopy tu za sebou zanecháváme my -, zjišťujeme, že naše úvahy jsou mnohem pestřejší než život velkoměst.


A za mírného deštíku, kdy jsem byl zabrán v tyto úvahy, jsem zčistajasna pocítil tak líbezné a blahodárné společenství v přírodě, v každé pleskající kapce a v každém zvuku a hnutí kolem svého domu, jakési neskonalé, nevysvětlitelné přátelství, zaplavující mě náhle jako povětří, že se mi pomyslné přednosti lidského společenství zdály bezvýznamné, a už jsem na ně od té chvíle ani nepomyslil.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm