Na titul pohleď a nazvi mě titulem!

2. prosince 2016 v 14:16 | Misantrop

Na titul pohleď! Já nechci tě učiti lásce!


knihu. Usadil se do špinavého křesla a rozepjal přezky na aktovce. Těžký černý svazek, amatérsky vázaný, bez titulu na obálce. Také tisk vypadal poněkud nepravidelně. Stránky byly na okrajích otřepané a daly se lehce otáčet, jak kniha prošla mnoha rukama. Na titulní straně stálo: TEORIE A PRAXE OLIGARCHICKÉHO KOLEKTIVISMU


V knihovně jsem šel najisto za novou sbírkou humorných povídek Woodyho Allena, s povzbudivým titulem Čirá anarchie (vydalo opět skvělé nakladatelství Argo). Je to velmi pěkně provedená kniha čtvercového formátu, v pevných tvrdých deskách, s velkými literami uvnitř. Kousek jsem si už přečetl na záchodě, a je to dobré. Woody Allen mě odvrátil od sebevražedných chmur.


Proč, pomyslíte si, tato předehra a úvod? Protože obyčejně totiž vnější znak (tj. zde titul) je předmětem posměchu a vtipů; po obsahu se již nepátrá. Ale tak lehkomyslně se nemají lidská díla posuzovat. Proto je třeba otevřít knihu a pečlivě uvážit, co se v ní dále vypisuje.


Čím je dopisu adresa, tím má být knize její titul; jeho účelem je tedy dovést knihu k té části veřejnosti, pro niž může být její obsah zajímavý. Proto má být titul výstižný, a jelikož je zásadně krátký, tedy i koncízní, lakonický, pregnantní; měl by tvořit pokud možno monogram obsahu. Špatné jsou proto rozmáchlé, nicneříkající, šilhavé, dvojznačné, nebo dokonce falešné a zavádějící tituly - ty pak mohou své knize připravit osud chybně nadepsaných dopisů. Nejhorší jsou však ukradené tituly, tj. takové, které už nese jiná kniha; neboť za prvé je to plagiát a za druhé zcela jasný důkaz totálního nedostatku originality: neboť kdo jí nemá dost na to, aby své knize vymyslel nový titul, bude ještě mnohem méně schopen dát knize nový obsah.


V originále se kniha jmenuje Brave New World, česky tedy pouze tolik, co "Překrásný nový svět" nebo také "Zbrusu nový svět" - český titul "Konec civilizace" je tudíž pouze překladatelská licence, avšak úplně pomýlená. V románu žádná civilizace totiž nezaniká, ba právě naopak: Překrásný nový svět se zde jeví vítězným a nezničitelným a jeho civilizace je silná, neotřesitelně silná, silnější než kdy dřív. Český titul Konec civilizace je proto nejodpudivějším výrazem hrubého nepochopení celého díla a natolik blbý a neadekvátní, že jej z názvu těchto výpisků zcela vypouštím.


V žádném jiném jazyce, než právě v němčině, nezní "čistý zdroj žití" tak zvukomalebně a pro titul knihy přitom tak výstižně.


Když v roce 1946 byla v pražském Komorním divadle uváděna tato komedie, dali jsme do titulu hlavní otázku celé hry: Čí je to dítě? Titul vystihující i trochu aténsky bulvární formou celého Menandra. A tento název komedii zůstal.
Co se týče druhé hry, Dyskola - není to zase ani mrzout, ani hrubián. Oba výrazy čiší zrovna šedivou nudou, která je až k zbláznění nemenandrovským dvojencem k tomu bulvárnímu dítěti. Užít druhého autorova titulu (Misantrop) by o něco lépe vystihlo lidský charakter hlavní role. Ale když je tu Molière se zcela jinou náplní slova! Je jeden výraz, pro nás bohatý, lidový výraz. A to je - dědek. Takový zatracený dědek! A proto "Dědek".


Komenský napsal Labyrint světa a ráj srdce - stejným stylem, ba ještě horším, plným scholastiky a "Boha" -, ale co takhle, pánové "učenci", Labyrint vlastní mysli a ráj přírody! To by byl titul, to by byla kniha všech knih! Jen nevím, kdo z vás potrhlíků by ji dokázal jasně a zřetelně napsat.


Že žijí mezi námi různí klerikální vychovatelé dítek, o kterých čteme každou chvíli pod titulem "Zase jeden" - to vděčíme rovněž Noemovi, jenž v arše zachránil prasata před vymřením.
(Hašek: Zapomenuté jubileum)


O psech se mluví s největším opovržením, poněvadž jich jménem nadává se tak lidem. A přece vidíme, že psi v zájmu bezpečnostní služby pod titulem policejní psi konají dnes tak výborné služby celému lidstvu.


Co je to za tupou hlavu, když neví, že není na světě šlechtického titulu s tolika výsadami a zvláštními právy, že nikdo na světě nenabude jich tolik jako potulný rytíř?


Dokonce i jeho vlastní matka Agrippina, jinak patologická intrikánka a notorická travička, osoba tak posedlá mocí a mocenskými machinacemi, že se jí nakonec staly osudnými, prý nazvala svého syna Nerona "nepřítelem lidského rodu" - HOSTIS GENERIS HUMANI. No to už je přímo úctyhodný titul!


Pocti mě titulem "Homo Sapiens" a hned máš o jednoho nepřítele navíc. Nejvýš bych prošel mlčením označení "Homo Morosus".


Jang Ču odmítal touhu po vnějších věcech a s tím i vše, co souvisí se sociálním životem člověka. Snažil se pouze, aby si zachoval bez úhony svoji přirozenost (tchien-sing), které se mu dostalo při zrození a aby ji mohl rozvíjet. Toto učení mu vyneslo titul egoisty a to se traduje dějinami. Evropští badatelé viktoriánské epochy (např. Legge) ho vydávali přímo za zrůdného zvrhlíka, čemuž se ovšem Číňané dost divili.


Pravý mučedník je ten, komu upírají tento titul.


Políček pomalu se rozšiřoval celou střední Evropou, až vyvrcholil v onom dějinném okamžiku české historie, kdy někde v Německu nějaký český pán na říšském sněmu nebo na jiné mírové konferenci zpolíčkoval nějakého kurfirsta, poněvadž chtěli vzít českému králi titul vrchního číšníka.


Politici, kteří nechají z titulu své funkce rozkrádat, znásilňovat, ničit a pustošit zemi a ještě se navíc na tom rozkrádání, znásilňování, ničení a pustošení aktivně podílejí; politici, kteří dnes a denně vymýšlejí stále nové a nové způsoby, kterak Zemi a život na ní ještě víc otrávit a ještě více sešněrovat svými zákonnými nařízeními; politici, kteří dopustí, aby se šedá masa špatných a nadpočetných lidí měla dobře a hrstka dobrých a výjimečných, aby se měla špatně, takoví politici nejsou mými králi.


Hlavně že jejich tituly jsou delší než jejich jména, ale nikde to vidět není.


Titul majstra, ba doktora mám,
vodím křížem a sem a tam
své žáky za nos po deset let -
a dovedu jedno jen povědět:
je nemožné, bychom cokoli znali!


Dnešní páni jsou samá učenost, znají věci, že by je ani znát neměli, a co z toho? Už od pohledu je to chudinka. Třasořitka, chcípáček, žádná důstojnost, žádný vzhled, akorát panský titul. Neví kam se vrtnout, k čemu se postavit, a kdoví co by vlastně chtěl. Buď sedí s udicí a chytá ryby, nebo leží pupkem nahoru. Neumí nic kloudného a ani mu nepřijde, že by se měl do něčeho pořádně obout. Dřív býval každý druhý pán generál, ale dneska je jeden jako druhý nekňuba!
(Čechov: Píšťala)


Byla to užvaněná potvora,
pro kterou kdysi dávno jazyk náš
měl titul "andělského doktora"


Geheimrat - tajný rada, Goethova úřední hodnost, spojená s titulem Excelence. - Dokonce i doma jeho vlastní žena jej takto oslovovala: "Můj milý dobrý tajný rado."
(Pozn. překl. + Mis. k: Rolland: Goethe a Beethoven)


Zmocnila se jí jakási hrůza při pouhém pomyšlení, že by svou drahou samotu a své důvěrné myšlenky obětovala nějakému mladíkovi, kterému by titul manžela dovoloval rušit celý ten niterný život.


Ženy, při naprosto nesmyslném zřízení, že se dělí s muži o stav i titul, jsou neustálé podněcovatelky neušlechtilé ctižádosti.


I tyto rujné rezavopačesaté samice lidského pokolení si osobují titul Matka.


Však co, konají se nejrůznější přehlídky krásy: Máme Miss Republiky, Miss World, dokonce Miss vesmíru - i když není známo, že by se o tento titul kdy ucházela nějaká mimozemšťanka... Oni jsou hnus! Měli by se honosit doživotním titulem "Hnusák roku".


Velcí lotři, lupiči, žháři a vrahové, kteří čím více lidí zabili, tím větší mají tituly knížecí, královské a císařské.
(Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí)


Vidět a slyšet, jak lžou, a ještě tě pokládají za blázna, že jim to lhaní trpíš, snášet urážky a ponížení, nesmět otevřeně prohlásit, že jsi na straně čestných, svobodných lidí, lhát sobě samému, usmívat se, a to všecko za kus chleba, za teplý kout, za nějaký titulek, který nemá za groš cenu - ne, takhle se dál nedá žít!
(Čechov: Člověk ve futrálu)


Skutečně, občanství je synonymem útlaku; potom tedy neoficiálně prohlašuji, že tímto se zříkám svého titulu "občan ČSFR" a vyhlašuji samostatný stát Misantropie.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm