Neuvěřitelné!

11. prosince 2016 v 14:11 | Misantrop

Neuvěřitelné! Světový misantropismus nastává. Člověk se vyhýbá člověku; ze strachu, z trapnosti shledání, z odporu k němu, z nenávisti.


Všichni jen číhají na svou příležitost. Tomu se říká krycím názvem "společenské vyžití". Je neuvěřitelné, že se dá leckdo ještě dnes chytit! Je to tak průhledné!


To je neuvěřitelné! Ano, pro toho, kdo nezná lidáky a jejich choré mozky se to může opravdu zdát neuvěřitelným!


Někde za rokem 1935 vede hraniční čára, někde v roce 1936 nebo 1938. Lidé, kteří se narodili za ní, jsou docela jiní než my. Je to neuvěřitelné, ale nicméně zřejmé na první pohled. Jsou jaksi amerikanisovaní, praktičtí, střízliví, sportovnější, neduchovní...


Zdá se být neuvěřitelné, že lidský život obsahuje tak málo; a přesto doufáme, že se dříve či později něco stane. Hluboký omyl. Život může být klidně zároveň prázdný a krátký.


Je skutečně neuvěřitelné, jak život většiny lidí uplývá v nicneříkání a bez významu, viděn z vnějšku, a jak tupě a nesmyslně, pociťován z nitra.


Je neuvěřitelné, kolik věrolomnosti je v těchhle lidech, kteří chtějí být považováni za vedoucí osobnosti.


Přisuzujte to vše jejich nesmírné, nevyslovitelné, neuvěřitelné a neocenitelné špatnosti, kterou ustavičně kují a provádějí ve své dílně.


Je až neuvěřitelné, jakou drzost si takový chlapík dovolí a před jakými literárními podlostmi se nezastaví, je-li si jist svou anonymitou.


Není pochyby, že ho ta dívka špehuje. Určitě ho sledovala, protože bylo neuvěřitelné, že by se čirou náhodou procházela téhož večera v týchž obskurních zastrčených uličkách, kilometry od čtvrti, kde bydleli členové Strany. To by byla příliš velká náhoda. Málo záleží na tom, jestli je agentka Ideopolicie anebo jen amatérský špicl, který si chce šplhnout. Stačí, že ho sleduje.


"Strašně příjemné" mít na zadku přilepeného lidáka, to vám povím! U zahrádek jsem odbočil doprava nahoru do svahu, ve snaze ho setřást, ale on jako by schválně šel furt za mnou! To je neuvěřitelné! Cožpak nepochopil, že mi není jakožto ocásek milý?


Pozoruji ptáky alespoň z okna, když už se nedá jít ven. Kupodivu i tím poutám pozornost kolemjdoucích. To je neuvěřitelné, ani z toho pitomýho okna se "člověk" nemůže podívat, aniž by nezpůsobil málem sběh lidu! Jeden chlápek se dokonce zastavil a vrátil se o pár kroků zpátky, aby na mne lépe viděl. To je strašné. A vůbec mu to zřejmě nepřišlo trapné.


Zapáchá tělesně i duševně. Jak trefné, stručné označení! A incredibile dictu (věru neuvěřitelné) - tato chátra chce stejná práva, práva s námi, vzdělanými a vysoce postavenými lidmi - není to směšné?


Jejich nezpůsoby byly často neuvěřitelné; tak jsem si tedy občas dovolovala hrubé slovo.
(Goethe: Zpověď krásné duše)


Box. Je neuvěřitelné, jak špatné mínění je o tomto sportu rozšířeno ve "vzdělaných" kruzích.


Je neuvěřitelné, jak si lidé, už tak omezení ve svých zábavách a schopnostech, životy ještě komplikují všemi možnými předsudky.


Je až neuvěřitelné, jak lehko jdou věci, dříve považované za těžké, když jim skočíte rovnou po krku!


Válka - mimo jiné veliký kazimír vědy! - Neuvěřitelné! Poznání, emancipace od kněze, přibývá i navzdory válkám.


Je nesnadné uhodnout, jak se lidé naučili znát a užívat železa, protože je neuvěřitelné, že by sami přišli na to, jak dobývat rudu z dolů, jak ji zpracovat, aby se dala tavit, kdyby nevěděli, co z ní vznikne. Tím méně můžeme přičíst tento objev náhodnému požáru, protože ložiska se tvoří jen na místech neplodných a holých, kde není stromů ani rostlin. Člověk by řekl, že se příroda postarala o to, aby nám toto osudné tajemství odňala.


Je to až neuvěřitelné, že v přírodě může být tak ticho.
(Čechov: Člověk ve futrálu)


Dnes v noci stále štěká liška. Podle poslechu se dá krásně určit směr jejího putování. To je neuvěřitelné: míří rovnou v městu! Shodou okolností tam mám namířeno i Já, takže se tam možná někde potkáme.


Nenadávejte na metafory, je to jediná cesta, jak znovu oživit silné rysy v jazyce, když začnou blednout, a jak všemu dodat života a vřelosti. Je neuvěřitelné, co všechno naše nejkrásnější slova ztratila.


Ze života darmošlapa, německy Aus dem Leben eines Taugenichts, z pera německého romantika Josepha svobodného pána von Eichendorff. Tuto knížečku, "skvost německé romantiky", o pouhých 150ti stránkách, mi zaslali z Havlíčkova Brodu (zas ten Havl. Brod s jeho nepřeberně vybavenou knihovnou! Já se tam snad odstěhuji!). Šikovná ta knížečka vyšla opět v hlubokém komunismu v roce 1959 za pakatel 4 korun 20 haléřů. To je neuvěřitelné. Dnes už neexistuje ani dvacetihaléř, ani taková láce. A Já za mizerné vypůjčení, respektive za poštovné, zaplatím horentních 50 korun.


Germáni. Tato krásná, výpravná kniha s mnoha obrázky a fotografiemi, v tvrdých pevných deskách, o třech stech stranách nabitých informacemi, vyšla v roce 1977 a tehdy stála pouhých 38 Kčs! Dnes se to zdá neuvěřitelné, ale je to tak. Dnes by stála minimálně desetkrát tolik a bylo by v ní nejspíš plno chyb (což neznamená, že i tady nebudou obvyklé chyby)...


Timon Athénský. Výborná hra. Kde se mi až dosud skrývala? Je neuvěřitelné, že autor takových podpásových, podsukničkových sraček, jako je Romeo a Julie nebo jako jsou milostné sonety, může stvořit perly tohoto typu.


Zvali Attilu bičem božím a již se těm asijským divochům nesmáli jako dřív, kam že by si troufali. Zdálo se neuvěřitelné, že Hunové pronikli do nynější Francie, která tvořila díl říše římské, ale bylo to pravda.


Sókratés dovedl obratněji rozmlouvat se sofisty a vytrvaleji přenocovat v mrazu pod širým nebem a maje nařízeno přivést kteréhosi Salamíňana, uznal za šlechetnější rozkazu se vzepřít a pak "si hrdě ulicemi vykračovat", což by bylo svrchovaně neuvěřitelné, i kdyby to bylo pravda.


"Poslyš, co se mi přihodilo," volala zdálky, "je to až neuvěřitelné. Právě jsem byla u otcova hrobu. Náhrobek byl ověnčen a ležel na něm chomáček ustřižených vlasů. Kdo jiný by jej tam položil než Orestés? Jistě se vrátil a dnešní den pro nás znamená začátek šťastnějšího života. Už se nermuť a raduj se, jinak to nemůže být, Orestés se vrátil!"


Morlar - chtěl jsem se mu podobat, ještě víc podobat. Mimo jiné jsem si vytkl za cíl psát také takové znepokojivé, uštěpačné, sžíravé, hrozivé a zlé knihy. I to jeho jméno se tak nápadně rýmuje s mým oficiálním příjmením! Neuvěřitelné.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm