O bláznovství světa

4. prosince 2016 v 13:46 | Misantrop

Chtěl bych ti několika větami
povědět o bláznovství světa.


Žiji ve světě, kde špatnost mívá prim a dobrota se bere jako kaz a bláznovství.


Bláznivost má stan, kam lze dohledět:
u ní může sídlit téměř celý svět,
hlavně, kdo má moc, kdo v penězích se zhléd.


Jste snad spoluspiklenci v současném bláznovství národů, které chtějí co nejvíce vyrábět a být co nejbohatší?


Jedním z nejrozšířenějších projevů bláznovství našeho světa je levičáctví.


To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech.


Svět je tak plný bláznovství, že si jich nikdo nevšímá, nikdo se jim nevysmívá ani nediví, protože všichni jsou jim zvyklí.


Ale bláznovství se také nemění v právo.


"Blázen" se spíš hodí někam do eseje Erasma Rotterdamského Laus Stultitiae, i když ono "stultitiae" se také překládá dosti falešně jako "bláznovství" a přitom to znamená spíše "hloupost".


Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství.
(Bible: Římanům)


Žádný rozumný tvor, kterého by někdo zavedl do tohoto cirkusu, by se nemohl domnívat nic jiného, než že je svědkem řádění bláznů nebo vzteklých zvířat. Všichni si tady byli podobni, žádná inteligence nesvítila v jejich pohledech. Nemohl jsem jednoho od druhého rozeznat. Všichni byli stejně oblečeni a všichni měli stejnou masku bláznovství.


Věk roste nám, ne rozum, žel!
Cos bláznovství už prováděl!


Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím.
(Bible: 1. Korintským)


Kdo přesvědčen je sám, že je moudrý víc než dosti,
a zatím zřejmé všem jsou jeho bláznivosti;
však kdopak k němu jde a odvážně mu poví:
"Co děláš, blázne zas?" - kdo pokárá ho slovy?


Co nesvázala moudrost, snadno může rozvázat bláznovství.


Moudrost tohoto věku je bláznovstvím.
(Bible: 1. Korintským)


Kolik je filozofických směrů a náboženských sekt a politických systémů, tolik je druhů bláznovství.


Moudrost spočívá téměř v poznání světového, nekonečného bláznovství.


Může být nesmlouvavost životní cesty a smysl pro humor známkou bláznovství?


Nasloucháte-li sebetiššímu, leč trvalému a dozajista pravdivému našeptávání svého génia, nedbáte, do jakých krajností či dokonce bláznovství vás může zavést.


Toto bláznovství jsem postavil na místo oné vůle, když jsem hlásal: "Je nemožné, aby při čemkoli byla - rozumnost!"
Něco málo rozumu, semínko moudrosti, rozhozené od hvězdy k hvězdě - ano, tento kvas je přimíchán všem věcem: ve jménu bláznovství je ke všem věcem přimíchána moudrost!


Existuje víc bláznů než mudrců, a dokonce i mudrc má v sobě víc bláznovství než moudrosti.


Bláznovství mívá někdy tak šťastné nápady, jaké ani zdravost a rozumnost nemohou tak snadno poroditi.
(Shakespeare: Hamlet)


No ano, občas se i vyskytne pár pomatenců, kteří vykonají nějaký "šlechetný" skutek. Ale komu se tím pomůže, kdo z jejich bláznovství má skutečný prospěch?


Jaké bláznovství rozhořčovat se, kritizovat, vzbuzovat proti sobě nenávist, starat se o ty vznešené zájmy politiky, jež nás přitom vůbec nezajímají!


Kde je zvrácená hloupost,
tam je i bláznovství vrchol.


Nač, blázni, kazit bláznovství,
když mudrc sám se za mudrce má?
Vždyť je to blázen jako vy:
nechutný světa dík on promrhá.
(Goethe: Nevzrušený poutník)


Každý vyšší, pro ně nezvyklý, divný a tedy jistě "zvrhlý" cit, naprosto nepochopitelný, pokládají za projev nějaké duševní vyšinutosti, choroby, bláznovství, jež by se mohlo stát nebezpečným pro lidskou společnost, kdyby se jako nákaza, či lék, rozšířilo mezi lidský mor.


Myslím, že není na světě člověka, který by byl bez chyby, neboť všichni jsme přece z jednoho těsta. "Oh, ty drzoune," mohl by mi někdo namítnout, "myslíš snad, že když ty jsi blázen, druzí jsou blázny také?" Ne, to neříkám, ale myslím, že někdo své bláznovství lépe tají než druhý. Člověk není bláznem proto, že má bláznivé nápady, neboť v mládí je míváme obyčejně všichni; za blázna je však pokládán ten, kdo tyto nápady vypouští navenek, protože mnozí jich neukazují vůbec, jiní pak jenom zčásti. Ti, kteří je potlačují úplně, jsou nudní patroni; ale ty, kteří dovolují příležitostně svým bláznivým nápadům, aby vystrčily růžky a popadly dechu, protože jinak by je udusily, ty pokládám za nejlepší a nejrozumnější lidi. Já jsem své bláznovství projevil až příliš, protože jsem viděl, jak jsem teď svoboden.


A přece, abych pravdu děl, mám raději to bláznovství svobody než mravouku žalářní.


Mé úvahy někdy narazí na rolničky bláznovství.


Kolik bláznovství já mám, tolik důvtipu se tobě nedostává.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Ne že bych se chtěl nestoudně vyloučit z území bláznovství. Pocházím z něho a patřím do něho, přiznávám se. Avicenna praví, že druhy bláznovství jsou nekonečné.


Moje bláznovství spočívá v tom, že odmítám být člověkem. Člověk, ten ohyzdný mutant, není ani tak zvrácený živočišný druh, jako spíš samo jméno pro duševní poruchu. Ostatně, zdá se mi, že takový chovanec psychiatrického ústavu, který si o sobě myslí, že je Napoleon, nenadělá tolik škod, co řadový člen druhu Homo Sapiens.


Lidé se mohou vzdát svého bláznovství jen tehdy, vzdají-li se svého lidství.
(Antická žeň: Démokritos)


Už mě to bláznovství s člověčím vlkem omrzelo. Je to člověk, lidský tvor, nenávidím ho až do morku kostí!


Žádný tvor, který bude pokračovat v dějinách člověka, nebude opakovat sebevražedné bláznovství lidstva.


Bláznovství, bláznovství, opakovalo jeho srdce; vědomé, dobrovolné, sebevražedné bláznovství.


Všichni se nějakým způsobem snaží zakrýt svoji bláznivost. Ale čím více ji ukrýváte, tím více ji chráníte, a tudíž tím více se stává vaším rysem. Opusťte ji a ponechte ji větrům a hvězdám, slunci a měsíci a ona sama zmizí.


Je to paradoxní, protože vědomým šílením se dostaneš za všechno šílenství. Člověk meditující touto metodou se nemůže zbláznit. Je to nemožné, protože všechno bláznovství vyhazuje ven, neshromažďuje ho. A když ho neshromažďuješ, nemůžeš se zbláznit.


Je snad svoboda bláznovství? Uchovej bůh, neboť šílenství a svoboda se spolu nesrovnávají.
(Epiktétos: Rozpravy)


Jen nemyslete, že je konec bláznivosti!
My blázni máme bratrů velkých, malých dosti.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm