Obklopuje nás morbidita

3. prosince 2016 v 13:11 | Misantrop

Obklopuje nás slabost, strach a morbidita. Odkud vzejdou poklady dobroty a inteligence, které by nás jednoho dne mohly zachránit? I náhoda se mi zdá bezmocná...


Jsou filmy - dobré filmy - které ukazují nebo poukazují na morbiditu. Avšak jsou také takové, které jsou pouze morbidní. Toto je jeden z nich. Většinou to jsou filmy o židech. Filmy o židech nemám rád.
(Misantrop: Komentář k filmu ...a pátý jezdec je Strach)


Nejsme jen parta misantropů a asociálů, malthuziánů, kteří mají morbidní radost z každé pohromy, jež kdy udeří na lidstvo. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Dobrovolné vyhynutí lidstva je humanitární alternativa lidských pohrom.


Je jenom "buď" a "nebo". Kompromis = problém = morbidní situace.


Čuang-c' má často poněkud morbidní náladu a vykládá o smrti jako o štěstí, nebo dokonce mluví o tom, že život je vřed, který se smrtí provalí a konečně bude od něho pokoj, ale v podstatě vidí jednotu života a smrti podobně jako jednotu bdění a snu a několikrát se vrací k úvaze o smrti jako Velkém probuzení.


Přemýšlím nad ohavnou (ale pravdivou - dnes již na celém světě) symbiózou prasečího žraní dle Jacka Londona, Ginsbergovým Greyhoundem a Darwinovou teorií o druzích přemnožených, kde jedinci požírají jeden druhého. Je to symbióza morbidní, bastard mezi Bohem a ďáblem, řekl by asi Voltaire, ale je platná víc než cokoliv jiného, protože morbidní je dnes celá tahle konzumní společnost.
(Mirkův dopis Olze Hepnarové do vězení)


Předobraz kontemplativního života, přežvykující kráva, ležící spokojeně na louce, děsí člověka víc než morbidní výjevy poprav!


Skupina Belphegor to vytmavila všem bez rozdílu. Tak to má být. Výtvarná stránka alba se rovněž povedla k mé plné spokojenosti: morbidní scény mučení, vyhřezlých střev, rozkládajících se mrtvol, zohavených trupů knězů nabodnutých vzhůru nohama na papežské berle, ztopořených penisů, poloobnažených jeptišek chlípně "obcujících" takzvaně "na koníčka" s krucifixem nebo s kozlem ležícím naznak na pentagramu a podobné blasfémie.


Mladí lidé nejsou morbidní,
ale všechno kolem nich ano.
(Le Nouveau Candide / Paris)


Přibývající civilizace s sebou nutně nese také přírůstek morbidních prvků, neuroticko-psychiatrických a kriminálních.


Ten "velký a mocný" židokřesťanský bůh je posléze už jen jakýmsi zástupným symbolem pro vrtohlavé, zpovykané stádo odporných semitských podlidí a pro jejich hrubé, násilnické, morbidní a praštěné mravy - čímž zůstal dodnes.


Celá tato morbidní, nechutná, latentní masochisticko-kanibalistická magoriáda je jen tím nejnázornějším příkladem Ježíšovy typicky zvrácené pomatenosti, nad níž se zvedá žaludek. Nedivím se, že od té chvíle ho mnoho jeho kumpánů opustilo. (Povšimni si mimochodem "ďábelského" čísla onoho verše: 6,66.)
(pozn. Mis. k: Bible: Jan)


Dovolil jsem si jednou označit celý křesťanský trénink pokání a vykoupení za metodicky zplozenou folie circulaire, ovšemže na půdě k tomu již připravené, to jest důkladně morbidní. Křesťanský je jistý smysl pro ukrutnost, k sobě i k jiným; nenávist k těm, kdo jsou jiného smýšlení; vůle pronásledovat. V popředí jsou chmurné a rozčilující představy; stavy nejvytouženější, nejvyššími jmény označované jsou epilepsoidní; dieta se vybírá tak, aby podporovala morbidní zjevy. Zovu je sublimním pokračováním hédonismu na podkladě veskrze morbidním.


Kněz odříkávající morbidní mši za zesnulou: "Simono Choulová, Bůh tě vzal k sobě, tak jako pastýř shání své ovečky do ohrady na sklonku dne. Co může být přirozenějšího, co je větší útěchou? Není to snad největší naděje nás všech, že přijdeme ke stádu; že nás čeká život na věčnosti, ten pravý život, zbavený všech světských starostí, ve věčném blaženství před tváří Všemohoucího, jenž skrze Ježíše Krista pro nás zemřel na kříži; jenž shlíží na nás, ubohé smrtelníky, naplněný láskou, nekonečně milosrdný, na nemocné, trpící, na umírající? Ano, umírající. Ledový hrob - a v něm se obrátíš v prach, z něhož jsi vzešel. Jen kosti zůstávají. Červi vyžerou oči, rozleptají rty, ústa, zalezou ti do uší, zalezou ti do chřípí, tělo shnije až do nejvnitřnějších zákoutí a bude vydávat nepříjemný puch. Ano, Kristus vstoupil na nebe a přidal se k zástupu andělů božích. Ale ne k takovým, jako jsi ty! Tobě patří nejnižší hřích, který ti dává pouze tělesné uspokojení. Jak se opovažuješ mě trýznit a smát se mi zde u mého hrobu! Taková drzost! Co děláš zde, v mém chrámu? Patříš na hřbitov! Budeš zapáchat! Budeš zapáchat jako hnijící mrtvola u cesty! Vpravdě ti říkám: nikdy nevejdeš do mého království!"

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm