Samá trýzeň

30. prosince 2016 v 14:53 | Misantrop
Ambrogio Alciati: Trýzeň (1907)


Přírodo, ty sama jsi mě sem vlastníma rukama přivedla, a proto by mělo být tvou povinností postarat se, aby se v tvém království dalo žít dobře a spokojeně, nebo alespoň zařídit, aby mě tu nečekalo samé strádání a trýzeň.
(Leopardi: Islanďan)


Život sám, jeho věčná plodnost a návrat, podmiňuje trýzeň, zánik, vůli k zničení.


To o sobě života, vůle, samotná existence je stálé utrpení, dílem ubohé, dílem hrozné. Totéž však nazíráno jedině a čistě jako představa nebo opakováno uměním, zbaveno trýzně, poskytuje významnou podívanou.


Největším štěstím na tomto světě je vůbec se nenarodit;
nepoznat, co je bolest, co trýzeň - a hlavně, co jsou lidi.


Jed nepřátelství srdce lidí proniká
a novou trýzeň k neduhu jich přidává.
(Aischylos: Oresteia)


Jestliže přijmou nějakou filosofii, je to především proto, aby z ní v praxi něco vytěžili. Sirón, o němž se u nás mluvilo jen s úctou, mě zbavil zbytečného strachu a odvrátil mě od trýzní, k nimž nevědomé lidi svádí pravé náboženství, když mi vysvětlil Epikúrovo učení - a právě to nás vede k tomu, abychom se sami na sebe dívali bez domýšlivé pýchy a beze studu.
(France: Ostrov Tučňáků)


Celý kramářův život je samá trýzeň, i smrt jeho je neuspokojená, hloupá... Neumí se milovat... stejně jako vy... Tak!
(Arcybašev: Stíny jitra)


Křesťanství žádá sílu jen na to, aby člověk snášel trýzeň, trápení a útlak.


Satane, já pomstím tvou trýzeň, zničím Krista navždy!


Ach, bratří, ten bůh, jejž jsem stvořil, byl výtvorem člověka, byl šílenstvím člověka, jako všichni bohové! Utrpením by mi teď bylo a trýzní by bylo uzdravenému, věřiti v taková strašidla.


Taková nauka nemusí být naukou o štěstí; ale tím, že uvolňuje sílu, stlačenou a spoutanou až do trýzně, přináší štěstí.


Sirou krávu nepotěší a nezprostí nastalé trýzně;
pohled na jiná telátka na bujné pastvě.


Můžete mluvit o "lásce" jako o zastaralém romantickém pojmu, ale obávám se, že přece jenom existuje a že od samého počátku obsahuje nepopsatelný prvek trýzně.


Ta dívka měla srdce tvrdší než kámen. Ífis už nemohl snášet dál trýzeň nevyslyšené lásky. Ještě naposled přišel k jejímu domu a pronesl přede dveřmi zoufalou hrozbu: "Anaxareto, když mě nechceš mít ráda, musím zemřít."


Kromě všeobecné příčiny vzájemné nenávisti mezi manželi, která spočívá ve spoluúčasti na poskvrňování lidské bytosti, a ještě jiných příčin, pramenem neustálé vzájemné trýzně manželské jest také vzájemná žárlivost.


A nevidouc zatím, jak mohla by vzít její muka
konec a kde je konečně mez její trýzně,
z téhož má ve smrti strach, že to pak bude horší.


Sny vládnou nám mocí rozkoše a trýzně.
(Byron: Sen)


Někdo prostě už nemůže dál, duševní trýzně ho vyčerpaly, nasugeruje si a namontuje do mozku nezviklatelné stanovisko.


Mocný v strachu, trýzni žije,
zda vrah ho pro moc nezabije.


Jistou bolest a trýzeň si za ňadry nehřej!


Ach běda, strašlivá zas trýzeň tísní nás.
(Eurípidés: Hekaba)


Nic na světě není tak zlé jako fyzické utrpení. Tváří v tvář takové trýzni není hrdinů, není hrdinů, opakoval si v duchu, když se svíjel na zemi, bezmocně svíraje zchromlou levou paži.


Žalář a též trýzeň hladu
výborní jsou lékaři a mistři,
kteří napraví i stáří.
(Aischylos: Oresteia)


Hlad a lačnost se spojily. Vzápětí toužil ten bezbožník mít všechny poklady země i moře, toužil po dalším a dalším jídle a stále neměl dost. To, co snědl, by nasytilo všechen lid jeho království, ale král stále cítil hlad. A čím více jedl, tím větší hlad se v něm ozýval. Jedl ve dne v noci, bez ustání jedl, ale žádal si stále další a další pokrmy, aby ukojil tu bezmeznou lačnost a trýzeň žaludku.


Jídla s prostou chutí působí stejný pocit slasti jako nákladná hostina, jestliže člověka zbavují veškeré trýzně vzniklé z pocitu nedostatku.


Válka s Mloky vře nejen rozmarem a vynalézavostí vypravěče, ale i prudkou trýzní skeptika, který zkrachovalému lidstvu řečí svého příběhu nakonec říká, že už je vtipu dost, že už je čas přestat vtipkovat se svým osudem.


Vnitřní trýzeň génia je mateřským klínem nesmrtelných děl.


Námaha je něco jiného než trýzeň a život v klidu není ještě zahálka.
(Leopardi: Islanďan)


Tento svět je jasně místem utrpení, místem, kde pošetilý vzkvétá a kde dobří a moudří jsou nenáviděni a pronásledováni, místem, kde mužové a ženy se trýzní navzájem ve jménu lásky; kde se děti bijí a zotročují ve jménu povinnosti rodičů a výchovy; kde slabí tělem jsou otravováni a mrzačeni ve jménu léčení a slabí charakterem jsou uvrženi ve jménu spravedlnosti do strašné trýzně vězení.
(Shaw: Druhý ostrov Johna Bulla)


Stojím sám před tváří smrti, a když přijde, zemřu sám, bez hoře a bez trýzně, jen se strašnou nenávistí v duši k tomu, kdo dal mně lidský život a lidskou smrt.
(Arcybašev: Ze zápisků jednoho muže)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm