Svět je dokonalý. Já jsem dokonalý.

13. prosince 2016 v 14:27 | Misantrop

Ach, jak je svět dokonalý! Již mne zima nevyžene z lesa! Čím to? Mám se podělit o svou radost? Mám na rozdávání? Ó, mám tolik radosti, tolik veselosti, tolik dychtivých pohledů do budoucnosti! Odlétám do tropů, přátelé moji! Odlétám jako vy, ptáci, do teplých krajin! Již navždy do teplých krajin, druhové moji! Život je nádherný! Už jsem tam byl čtyřikrát, vždycky v zimě - obhlédnout terén pro můj triumfální Návrat. Je to úchvatný zážitek, když opouštíte tak rádi zdejší mrtvou zimní krajinu a po hodinách a hodinách letu přistanete plni očekávání na místě, kde všechno kvete a zelená se. Najednou vás přepadne blažený pocit, že jste zase volný, svobodný jako pán světa a připadáte si, jako kdybyste přistál na jiné planetě. Ach, jak je svět dokonalý!


Sedím v lotosové pozici a kolem mne pod nízkými stromečky si bez obav hraje stádečko roztomilých divokých selátek. Je jich asi deset. Stará prasata zřejmě někde poblíž v neprostupných houštinách leží a jejich nezbedná mládež tu u mne zatím bezstarostně dovádí v mlází. Na louce u lesa po západu slunce milostně laškují hned dva páry srnců a srnek. V tom prastarém pudovém zaujetí si zapomněly všímat celého světa okolo sebe a dokonce i mne, stojícího nehnutě opodál. Srnka vábí volookým pohledem plným něhy srnce do remízku, před nímž její vyvolený vzrušeně hrabe kopýtkem. Opodál vyvedla srnčí máma srnčátko na pastvu. Bedlivě se rozhlíží, zdali je všechno v přírodě v pořádku a v rovnováze. Srnčátko může si běhat svobodně kolem ní. Svět je totiž právě teď dokonalý a bezpečný. To jen člověk skáče jako kašpar střídavě na obě misky váhy, chtěje sám ustálit svět, ale vše co se mu při tomto nejapném vyvažování podaří, je vychýlit vždy jen jednu misku vah na úkor té druhé.


"Svět je dokonalý" - tak dí instinkt nejduchovnějších, instinkt přisvědčující - nedokonalost, věci všeho druhu podnámi, distance, patos distance i čandala patří ještě k této dokonalosti.


Věřím, že pouhý list trávy není méně než denní konání hvězd
a že mravenec je stejně dokonalý a také zrnko písku a vajíčko střízlíka
a ropucha je veledílem dokonalosti


Hory kolem se třpytily, vytvářejíce hradbu nedostupné čistoty, a oslepené oči od nich sklouzávaly do zelených hlubin údolí; celá ta podívaná se nedala k ničemu přirovnat, a když přes lotosové jezírko slyšel Conway stříbrnou monotonii cembala, cítil, že to vše utkává dokonalý zrakový i zvukový obrazec.


Je to vše naprosto dokonalé. Příroda je dokonalá, počasí je bez chyby, má samota je dokonalá, Já sám jsem dokonalý.


Dokonalý muž je usazen v lenošce a pozoruje pošetilé pitvoření lidí potácejících se v temnotě. Napadrť svým smíchem rozbíjí falešná měřítka a soudy, jež ostatní přisuzují lidem a věcem.


Láska je podle mého skromného mínění dokonalý nesmysl, pouhý žargon poklon, romantiky a klamání.


Člověk není dokonalý jako stroj, a proto mu občas nezbývá než doufat a věřit.


Dokonalý jedinec žije bez tužeb, bez lpění na hmotných statcích a jeho duši už nezatěžují následky jeho skutků - to jsem přesně Já.


A proto pravím zcela prostě: V dějinách celého lidstva vyskytl se jen jedinec tak všestranně dokonalý, a to jsem já.


Svobodný jsem krásný a dokonalý a píšu ty nejlepší knihy.


Skutečně dobrá kniha je něčím stejně přirozeným a nečekaně a nevysvětlitelně půvabným a dokonalým jako divoká květina objevená na prériích Západu nebo v džunglích Východu.
(Thoreau: Chůze)


Horatius není dokonalý, ale zná cestu, která k sebezdokonalování vede. Je to návod epikurské filosofie, které zůstává nejvíce věren: žít v ústraní, netoužit ani po bohatství, ani po slávě, ale těšit se z toho, co přináší každý den.


Vůbec může být každý v nejdokonalejším souladu jen sám se sebou, ne s přítelem či s milenkou; neboť rozdíly individuality a nálad vedou vždy k nějaké, i když nepatrné, disonanci. Proto je opravdový, hluboký mír srdce a dokonalý duševní klid vedle zdraví nejvyšším pozemským dobrem, jež lze najít jen o samotě a jako trvalé naladění pouze v nejhlubším ústraní.


Ztráta času se zabývat příkladem jakkoli dokonalého člověka, i když cosi jako "dokonalý člověk" existuje jen s velkou dávkou tolerance, představivosti a vlastního umenšení a slevnění.


I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny, bez moudrosti nebude znamenat nic.


Nikdo přece není ve všem dokonalý,
aby mohl právem tvrdit o sobě,
že moudrý je, ne hlupák v oslí podobě.


Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je Země.


Rádi bychom vyrazili na cestu, kterou jsme se v tomto fyzickém světě dosud neubírali a která je dokonalým symbolem stezky, po níž rádi kráčíme ve svém vnitřním a myšlenkovém světě.
(Thoreau: Chůze)


Víte, že ten první matrix byl sestaven jako dokonalý lidský svět, kde nikdo netrpěl a všichni byli šťastni? Byla to katastrofa. Všichni to odmítli. Přišli jsme o celou generaci. Říkalo se, že prý chyběl jazyk, ve kterém by se dal dokonalý svět naprogramovat -- ale podle mne každá lidská bytost definuje realitu skrze bídu a utrpení. Dokonalý svět byl pro vás snem, ze kterého se vaše primitivní mozky snažili probudit.


Jediný způsob, jak z toho ven, je najít díru v systému a tam se uvelebit. Objevit takovou "díru" je však nesmírně těžké, neboť každá "díra" je "chybou v matrixu", jenž je sám o sobě téměř dokonalý.


Vždyť, jak říká Luna: "Nač odboj? Svět je tak krásný a dokonalý! Co komu chybí? Máme přece televizi, orbíka a orgasmatron!"
(Misantrop: Komentář k filmu Spáč)


Každá práce je příliš obtížná, kromě trhání ovoce přímo do úst. Žít z ruky do huby, to je dokonalý životní styl.


Existence boha je co nejdůrazněji popřena - hlavně z důvodů etických (zlo ve světě), ale i ontologických (byl-li by dokonalý, neměl by proč tvořit svět, byl-li by nedokonalý, nebyl by bohem).


Pro uctívače smrti, jimiž jsou lidé, je krucifix dokonalým předmětem. Je to tresť jejich sadomasochismu.


Po smrti není nic, jen smrt, dokonalý spánek bez uspávadel. Očistec, Peklo, Ráj, kdo si to vymyslel? Toho by bylo nutno popravit mayským způsobem, tj. stahovat mu kůži zaživa.


Revoluce bude dovršená, až bude jazyk dokonalý. My však uděláme mozek dokonalým ještě než ho vystřelíme.


Pokud by se dalo myslet, že dokonalý stát či snad dokonce i s naprosto pevnou důvěrou brané dogma o odměně a trestu po smrti by zabránilo každému zločinu: politicky by se tím získalo mnoho, morálně vůbec nic, spíše by se jen brzdilo zobrazení vůle životem.


Dokonalý člověk je božské povahy! Smrt či život na něm nic nezmění, což teprv principy užitku či škody.
Dokonalý muž je druhým bez užitku, vždyť všechno je užitečné samo sobě, a proto i dokonalý muž ponechává všemu jeho vůli i jeho jméno, zatímco sám se všemi splývá bez rozdílu.


Dokonalý jedinec (aristos) stojí nad většinou.
(Antická žeň: Hérákleitos)


Jsem dokonalý demon zla a ani stín toho, co lidé nazývají "dobrem", není ve mně. A to je má hrdost. Zemru hrdě.
(Klíma: Soud Boží)


Buddha "roztočil kolo Zákona":
"Krajnostem se Dokonalý vyhnul, mnichové, a plně pochopil střední stezku, co otevírá oči, skýtá poznání, vede k uklidnění, k vědění, k probuzení, k nirváně. A která je, mnichové, ta střední stezka, již Dokonalý plně pochopil, co otevírá oči, skýtá vědění, vede k uklidnění, k poznání, k probuzení, k nirváně? Je to tato ušlechtilá osmidílná cesta - totiž: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravé snažení, pravá bdělost, pravé soustředění. Toto, mnichové, je ta střední stezka, již Dokonalý plně pochopil, co otevírá oči, skýtá vědění, vede k uklidnění, k poznání, k probuzení, k nirváně."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm