Takzvaný ušlechtilý člověk

20. prosince 2016 v 15:06 | Misantrop

Konfucius zdůrazňoval, že ušlechtilý člověk se nehryže tím, že je zneuznáván: "Ušlechtilý (vznešený) člověk trpí vlastní neschopností; netrpí tím, že ho lidé neznají." Ne to, že ho lidé neznají, ale to, že on nezná lidi, mu dělá starost.


Velký a ušlechtilý je ten, kdo po způsobu velkých zvířat poslouchá štěkání psíků, a nedbá na ně.


Ušlechtilý duch nemiluje lichou nicotnost.


Dav nechť váhá, mdlí a spí;
ušlechtilý všechno zmůže,
chápe-li a uchopí.


Dva základní ethické příkazy vysokého ducha: buduj sebe co nejvýše! A k tomu hleď se provléci tímto ušlechtilým životem co nejchytřeji, jak se to jen nechá.
(Klíma: Svět jako vědomí a nic)


Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím, že si hledí uchovat mládí.


Ušlechtilý nezanechá započatého díla, i když je velmi nesnadné!


Takzvaný Ušlechtilý muž (Ťün-c') se obvykle nezanáší ničím jiným než morálním řádem a pravidly správného jednání.


Rusům je v nejvyšší míře vlastní vysoce ušlechtilý způsob myšlení, ale řekněte mi, proč se v obyčejném životě vznesou vždycky tak nízko? Proč?
(Čechov: Tři sestry)


Kdo tě proklel, Iljo? Co jsi spáchal? Jsi dobrý, rozumný, něžný, ušlechtilý... a... hyneš! Co tě zahubilo? To zlo nemá jméno...


Jen sám se sebou a s knížkami hovořím. Ó, jak dobrý, čistý je to život, jak sladký, ušlechtilý klid.
(Antická žeň: Plinius Mladší)


Za vlády císaře Jao, ve třetím tisíciletí před naším letopočtem žil ušlechtilý a vznešený Sü Jou. Císař Jao mu chtěl postoupit trůn. Odmítl a uchýlil se do samoty v kraji při řece Jing, v podhoří hory Sung. Tam oral pole. Když mu císař Jao znovu nabídl vládu nad zemí, sklonil se k řece Jing a její vodou si vymyl uši, aby je od slov o vládě očistil. Po všechny časy se o něm vypráví.


Věřím, že voda je jediným nápojem hodným moudrého člověka; víno není tak ušlechtilý nápoj.


Odešel do trójské války tento mladý hrdina, jinoch krásný, ušlechtilý a vždy vítězný, neúnavný v bojích, nanejvýš obětavý a vždy nezištný. Věděl, že padne v květu mládí, a přece neustoupil od svých povinností. Slavný v životě i v smrti.


Není to vlastnický pud, který moderní civilizaci tak pobláznil po penězích. Vlastnický pud se neustále musí uměle dráždit výchovou a tradicí a mravními zásadami. Chamtivcům se musí říkat, že shon po penězích je přirozený a ušlechtilý.


Mateřská láska je jen pud, ale pravá láska je ušlechtilý cit.


Vždy se nechápavě divím tomu, že někdo, kdo je natolik ušlechtilý a moudrý, že zbožňuje přírodu i s jejími všemi tvory, dokáže být přesto tak polovičatý, že necítí ani trochu nenávist k těm, kteří na tomto světě jako jediní rozsévají jen zmar a zkázu - tedy k lidem, k lidské rase vůbec.


Jaký nebetyčný rozdíl mezi těmito všemi svobodnými a divokými zvířaty zde a tím chlévským dobytkem, zvaným lidé, tam dole v té jejich chlívárně! Tam mám neodolatelnou chuť mučit, vraždit a vyhlazovat do posledního kolene tu hnusotu, lidé zvanou; tady, při pohledu a při poslechu zvířat a ptáků mám tužbu zcela jinou, opačnou - chránit, bránit a obdivovat se jim, být jako oni, stejně krásný a ušlechtilý, stejně tak i volný a divoký.


Hulváti se prozradí už svou příliš hlasitou mluvou, takzvanou nevymáchanou hubou, kdežto tvor ušlechtilý nevydává jedinou hlásku, aniž by porušil velebné ticho mlčícího nočního poutníka.


Člověk si sere do huby, sere nejen prdelí, ale sere i hubou. Nenávidím jeho řeč. Jak je nakažlivá sprostota jeho mysliveckých termínů, tak by nakonec našinec přivykl i té jeho necitelné duši, nebo co to má černého uvnitř sebe, co vazce vytéká a leptá každý ušlechtilý soucit.


Má nenávist k lidem je cit krásný, jemný a ušlechtilý, vzbuzující touhu vyjádřit jej i poeticky a filosoficky. Nenávidět člověka lze i krásně a moudře, to jsi nevěděl?


Je zřejmé, že pokud slovem člověk má se rozumět někdo ušlechtilý a myslící, tu nemůžeme pod druh homo sapiens zařadit takového představitele, který zabíjí zvířata pro zábavu, sport.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Je přinejmenším směšné, že za tohoto stavu věcí se člověk sám ještě dokáže nazývat dobrým, laskavým, nesobeckým, nenásilným, svatým, ušlechtilým, rozumným, mravným, slušným, moudrým a kdesi cosi, a myslet si to o sobě!


Zvláštní věc tenhle Člověk: je poskládán ze stejného materiálu jako My, dýchá stejný vzduch jako My, a přesto je nanejvýš zřejmé, že sem nepatří. A ještě má tu drzost o sobě prohlašovat, jak je ušlechtilý a dobrý!


Jaké to mistrovské dílo jest člověk! Jak ušlechtilý rozumem! A přece, čím jest mi tento výkvět prachu! Já nenalézám potěšení ani v muži ani v ženě.
(Shakespeare: Hamlet)


PAR NOBILE FRATRUM
"Ušlechtilý" bratrský pár
Horatius ve své satiře odsuzuje dvojčata pro jejich rozmařilost a přívlastku "ušlechtilý" užívá ironicky ve smyslu "povedený, vydařený páreček".


Když je nějaký ušlechtilý tvor nucen pracovat s chátrou nebo dokonce otročit tvoru tak neušlechtilému a zkaženému, jako je člověk, pak je to čirý komunismus; nebo demokracie, již Platón řadí v pořadí společenských zřízení na druhé nejhorší místo, hned po tyranii.


Ideálem Ciceronovy politiky je prý laskavé otroctví, neboť písemně i ústně hlásá, jak ušlechtilý člověk je mladý Caesar. "Avšak naši předkové," praví Brutus, "nestrpěli nad sebou ani laskavé pány."


Pokrytectví je nápadný rys, je vlastní fysiognomií všech křesťanských století až dodnes. Právě proto se skutečný život změnil z původně ušlechtilého, nikoli nepůvabného lidového mravu v život nečistý a neřestný.
(Wagner: Umění a revoluce)


Někdy jsou nabídnutí k sňatku plná lží. Tak například:
Ušlechtilý majitel psince hledá touto cestou... atd.
Může být majitel psince ušlechtilé povahy, když při kupírování štěňat řeže jim ohony a stříhá uši?
Stejně by se mohl otisknout inzerát:
Ušlechtilý katův holomek hledá touto cestou...
(Hašek: Malý oznamovatel Národní politiky)


Z nekulturního barbara povstává kultivovaný jedinec; z kultivovaného jedince vzniká ušlechtilý barbar.


Divý muž Kalibán je ošklivý, špinavý, je zosobněním nebezpečné Přírody, zosobněním "vyjící přírody" - na druhé straně je Kalibán také ušlechtilý a nespoutaný, je zosobněním "rajské přírody".


Mýtus o ušlechtilém divochu - o těch, kteří "dávali", kteří žili uvnitř ekosystémů, aniž by jim škodili, než přišli ti, kteří jen "brali":
Někteří lidé žili bezpochyby na zemi šlechetněji než ostatní, ale náš druh musí ještě demonstrovat schopnost žít společně uvnitř ekosystému. Ještě bychom to mohli dokázat, a byl by to ušlechtilý cíl našeho snažení, ale je nám jasné, že to nepůjde, když nás bude šest nebo sedm miliard.
- Patrick Frank, "Ušlechtilý divoch", listopad 2001

Ten ušlechtilý výraz! Na nich je vidět, když myslí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm