Ti druzí

8. prosince 2016 v 14:07 | Misantrop

Pokyny jedni naznačují, co chtí, a druzí mi šeptají v ucho.


Jedněm se zdá, že příliš jsem v satiře ostrý a mířím
přes dovolenou mez, však druzí zas myslí, že všechno,
co jsem už složil, je slabé, že podobných veršů lze snadno
vychrlit tisíc za den.


Jedni píší kvůli věci, druzí kvůli psaní. Ti první přišli na myšlenky nebo prošli zkušenostmi, o nichž se domnívají, že by stály za sdělení; ti druzí potřebují peníze, a proto píší, pro peníze.


Jsou ve všem závislí
na názorech, jež papouškují druzí,
sami necítí nic a nemyslí,
umění je jim nedobytnou tvrzí.


Nietzscheho minula jen ve spěchu - jako druzí - a odložila ho, jakmile z něho vyčetla malý korektiv svých přepjatých očekávání ve věci všeobecné rovnosti...


Čím větší blbec, tím větší má potřebu zvěčnit tu svou vypatlanou mysl ve vypůjčené knížce, aby to pak druzí musili po něm číst a zřít.


Co asi myslíte, že jsem měl za pocity? Že jsem si byl hnusný? Ani nápad, hnusili se mi především ti druzí.


Peklo jsou ti druzí. Jenže ty s nimi musíš vyjít a pozabíjet je nesmíš.


"Prvotní křesťany" bychom si stejně pro styk nevybrali jako polské židy: ne že by proti nim bylo třeba i jenom námitky... Jedni i druzí páchnou.


Někteří lidé jsou otroky všude, druzí nikde.
(Aristotelés: Politika)


Zákony jsou nepotřebné, ať už je píšou dobří lidé nebo špatní; ti první totiž nepotřebují zákony, ti druzí se jimi zase pranic nedají ovlivnit k lepšímu.


Jedni mají nad hlavou cizí tyranii, druzí svou vlastní.


"Nezacházejte s lidmi jako s dobytkem!"? To je vskutku špatná vizitka pro chovatele lidí i pro pěstitele dobytka. Jedni jsou však jako druzí.


K moci se vtírají vždycky méně svědomití a méně mravní než druzí.


O nacismu lžou všichni - včetně neonacistů. A asi tuším proč. Jedni z pomsty a ze strachu, druzí z hlouposti.


Všichni si lžou do ruky. Jedni, aby zakryli své krvavé řemeslo a svou vražednou náturu, druzí proto, poněvadž nejsou v zásadě jiní.


Ten, kdo má více rozumu než druzí, nutně se druhým jeví stejně bláznivý jako ten, kdo ho má méně.


Každý člověk pokládá sebe, ne-li za chytřejšího, tedy aspoň ne za hloupějšího nežli jsou druzí.


"Oh, ty drzoune," mohl by mi někdo namítnout, "myslíš snad, že když ty jsi blázen, druzí jsou blázny také?" Ne, to neříkám, ale myslím, že někdo své bláznovství lépe tají než druhý.


Svět je divadlo. Jedni herci předstírají upřímnost, druzí předstírají předstíranou upřímnost.


Někteří cílevědomě usilují stát se geniálním umělcem. Nikdy však neuspějí. A druzí se stávají geniálními umělci zcela přirozeně; ani sami nevědí jak. Jiní se cílevědomě snaží stát světci a nikdy neuspějí. A druzí se světci stávají zcela přirozeně, aniž o tom vědí.


Pot vám teče z čela. Vy ubozí! A druzí se vám smějí.
(Wagner: Virtuos a umělec)


Já nehledám štěstí v tom, jaké o mně mohou mít druzí mínění.


Když mluvím, vy se na mne díváte. Když jsem včera večer řekla něco o měsíci, vy jste se na měsíc podíval. To by ti druzí nikdy neudělali. Ti druzí by šli dál a nechali by mě mluvit. Nebo by mi vyhrožovali.


Proč nemohu se smát, čemu se smějí druzí?
Proč se v noci toulám a hledám,
zatím co ostatní spí?
Jsem vůbec člověkem?
(Cross: Večerní procházka)


Jedni jsou stvořeni k životu navenek, druzí k životu v nitru.
(Maupassant: Kdo ví?)


Meditace znamená schopnost být sám - nejen schopnost být sám, ale mít z té samoty požitek; být tak sám, že druzí úplně zmizí, že druzí nejsou.


Všichni jsou modloslužebníky: jedni úcty, druzí prospěchu, a všichni rozkoše.


Jedni vidí černě, druzí modře a dav vidí hloupě.


Ať si jen druzí opakují kompendia, my zatím studujeme ve velké obrazové knize přírody.


Jedni se zločinů proti přírodě dopouštějí, druzí jim to tolerují a žerou.


Kdyby bylo bouchalům dovoleno zabíjet lidi a lidská mláďata - dělali by i to. A dělali by to bez skrupulí a zcela běžně, aniž by v tom viděli cokoli špatného, tak jako dnes klidně zabijí jakékoli neškodné zvíře, včetně zvířecích mláďat. Stejně tak jsou na tom s citem - nebo spíš s necitem - i všichni ostatní řezníci. Jedni jako druzí.


Jestliže umlčujeme své city i přesto, že pociťujeme lítost, jen proto, abychom dělali to, co druzí, a parazitovali na životě, urážíme všechno, co je v nás dobré.
(Rabíndranáth Thákur)


Úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný.


Smrt nic neznamená ani pro živé, ani pro mrtvé, protože prvních se netýká a druzí již neexistují.


Ač možno je stejně, co hlásají jedni i druzí,
a není proč zvolit jedno a nikoli druhé.


Ale to nevadí, hlavně, že mají jedni lidé práci a druzí co kupovat.


"Všichni jsou stejně nedočkaví, aby nás dostali do pekla, a hádají se jen o způsob, jak nás tam dostat."
"Snad by nás tam někteří dovezli trochu pomaleji než ti druzí," namítl Filip.
Rampion pokrčil rameny. "Ale o tak málo pomaleji, že by v tom byl téměř nepozorovatelný rozdíl. Všichni věří v industrializaci v té či oné vládní formě, všichni věří v amerikanizaci. Co je ideálem bolševiků? Amerika, ale ještě daleko víc, Amerika, kde by na místo trustů nastoupily vládní úřady a místo boháčů státní úředníci. A co je ideálem ostatní Evropy? Totéž, jen boháči by zůstali zachováni. Tam stroje a vládní úředníci. Tady zase stroje a Alfred Mond nebo Henry Ford. Stroje, které nás mají dovézt do pekla, a boháči nebo úředníci, kteří je mají řídit. Myslíte, že jedni by je snad řídili opatrněji než ti druzí?"


Pochopte, každý den padnou tisíce mých nejskvělejších mužů... ti nejlepší. Je porušena rovnováha v Evropě, protože ti druzí neumírají. Žijí, žijí ti v táborech a žijí ti méněcenní, a jak to pak bude v Evropě vypadat za sto let? Za tisíc?...

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm