Z čeho vyvěrá naše bída

16. prosince 2016 v 14:33 | Misantrop

Naše celá ekologická bída vyvěrá z toho, že jsme ztratili kontakt s přirozeným světem.


Když převládne to, co je ustanoveno od lidí, nad tím, co je od přírody, přichází jen bída a neštěstí.


Malá úrodnost určitého životního prostoru může jednu rasu vybičovat k nepředstavitelným výkonům, zatímco u jiné bude pouze příčinou neskonalé bídy a konečné podvýživy se všemi jejími důsledky. To, co u jednoho vede k vyhladovění, vychovává jiné k tvrdé práci.


Každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání, i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až vaše bída se přižene jako vichřice.
(Bible: Přísloví)


Schopenhauer byl přesnější; jeho učení a učení církve vycházela ze společného hlediska; opíral se také o nespravedlnost a hanebnost světa, vyrážel také s Následováním Ježíše Krista bolestný výkřik: "Je skutečně bída žíti na zemi! Stvořil-li Bůh tento svět, nechtěl bych býti tímto Bohem; bída světa by mi rozervala srdce."


Bída světa mnoho podob. Klene se nad širým obzorem jako duha, má barvy právě tak pestré jako ten oblouk, právě tak členěné, a přece právě tak důvěrně prolínavé.
(Poe: Berenice)


Bída, jež je údělem našeho pokolení, podřizuje člověka jinému člověku.


Jestliže cíl a smysl života je v bídě a v nenapravitelné a beznadějné nevědomosti, nechápu, komu a k čemu je této inkvisice zapotřebí.
(Čechov: Strach)


Lucretius chce Epikúrovou fyzikou zachraňovat člověka z jeho mravní bídy. Ta podle jeho přesvědčení pochází ze strachu před smrtí a posmrtnými tresty.


A "vtělený kněz" vynalézá bídu! Bída nedovoluje člověku, aby myslil...


Do skalisk ať zní má bída.
Echo "Pomstu!" odpovídá.


Od minuty bych vyměnil náš barák pitomý, narvaný partajemi až po půdu (kterou ani nemá) za římské stavení s prostorným peristylem čili vnitřním dvorem se zahradou s fontánami, s domem jako pevností, uzavřenou čtyřmi vysokými zdmi před sousedy a nevítanými pohledy! A pak kde se vzal ten kulturní zázrak antiky! Myslitel, člověk vzdělaný a po vzdělání bažící, hledající klid a pokoj duše, jistě neměl problém při takové vysoké kultuře bydlení dosáhnout duševních výšin. Srovnejme jen toto vše s dneškem: - bída.


Náměstí a lesklé třídy -
a hned se zdá, že není bídy.


Tady na tom pahorku si teď připadám jako nějaký pasáček krav na začátku minulého století. To musel být život! Žádné motory, žádná městská bída, žádná špína přelidnění. Jen prostý život spjatý s půdou.


Buržoasní revoluce, "ten pokrok, který zbavil svět zaostalosti", zbavil lidi také jejich políček, poslední nemovité záruky jejich samostatnosti, aby je natěsnal do dělnických baráků, kde vůbec poprvé v dějinách zakusili "vymoženosti" hladu, bídy, dřiny do úmoru a alkoholismu!


Byl bych rád, kdyby mi někdo vysvětlil, jaká může být bída svobodného tvora, jehož srdce je mírné a tělo zdravé. Ptám se, který život, civilizovaný nebo přírodní, se snáze stane nesnesitelný těm, kteří jej žijí. Kolem sebe vidíme téměř jen takové lidi, kteří si na svůj způsob života stěžují a mnozí z nich se ho zbavují. Ptám se, slyšel-li někdo, že by volného divocha vůbec napadlo stěžovat si na svůj život a spáchat sebevraždu. Suďme tedy s menší pýchou, kde je skutečná bída.


Bída národů je v mých úvahách menší proti bídě velkých jednotlivců v jejich vývoji. Ale nedejme se klamat: mnohé bědy všech těch malých netvoří dohromady ještě součet.


Pravda, bída je veliká, to si přiznejme! Ale prostředek k jejímu odstranění nemá v rukou ani věda, ani vláda. Je to problém čistě individuální. Až se nižší třídy odhodlají zbavit svých neřestí, zbaví se i všeho nedostatku. Ať je lid mravnější, a nebude tak chudý!


Nevím, co mě v té době nejvíce děsilo: hospodářská bída mých tehdejších druhů, mravní a morální otrlost nebo nízká úroveň jejich duševní kultury.


Z toho nám právě pramení ta bída,
že už se ve všem všude
dnes dávným ctnostem odrodili lidi.


Pokud si bída a utrpení člověka popřejí oddechu, hned je tak blízko nuda, že si člověk nutně potřebuje krátit čas. V měšťanském životě reprezentuje neděle to, co pro chudé lidi bída šesti dnů v týdnu.


Není lepší vzdát se hledání spletitých citů a vášní a přiznat na rovinu: byla to bída? Pravdaže moderní bída.


Neboť fanatismus zištných zájmů vyvážil šílení bídy.


"Vymíráme!" Ať žije bída a tlačenice, blbečci!


Děcka, namouvěru,
já mám z vás takovou přeukrutnou radost,
že s úsměvem mi pomáháte v práci.
Ať žije hřích a bída, milí žáci!


V thajském Bangkoku zajal nezaměstnaný stavební dělník Somkuh Phyaknoi jednoho chlapce jako rukojmí a požadoval na policii, aby mu ponechala malý nákladní automobil. Co dohnalo tohoto nezaměstnaného člověka k tomuto kriminálnímu činu? Bída jeho rodiny, způsobená ztrátou jediného prostředku obživy, nebo nepotlačitelná chamtivost?
Jistě nemůžeme přehlížet zločiny, jimž nelze přisuzovat podíl negativního působení státu. Znásilnění či vražda ze žárlivosti náležejí k tomuto druhu kriminality nesporně. Můžeme však totéž prohlásit stoprocentně o loupežích, nebo násilných a vražedných loupežných přepadeních? Rozhodně ne. Může jít zrovna tak o rozeného sadistu a chamtivce, jako i o člověka systémem uvrženého do bídy anebo dohnaného, a byť i třeba zmanipulovaného reklamou, k přepínání svých skutečných potřeb.


Tak je to, člověče, kam se podíváš, všude bída s nouzí. Všude!
(Čechov: Píšťala)


Indové byl vždy čistotný národ, oddávající se s potěchou rituálním koupelím. Dnešní jistá špinavost indických slumů vyplývá pohříchu právě jen z přelidnění a bídy. Každý musí mít rád děti, aby byl dobrým zlověkem. Čím víc otroků mají, tím jsou vlády spokojenější; však bída z přelidnění dopadne jen na hlavy těch dole.


Ještě jsou Indové příliš v pohodě, ještě pro ně nejsou tak enervující bída, hlad a tlačenice…


I nezbude smrtelným lidem nic než bída.


Jelikož jsem se denně budil již před pátou hodinou, zvykl jsem si na hry myšek, které dováděly v mé místnůstce. Vždy jsem jim na podlahu položil kousek chleba nebo chlebové kůrky a pak jsem sledoval, jak se ty žertovné myšky prohánějí kvůli těmto pár dobrotám. Zažil jsem v životě již dost bídy, takže jsem si dobře dokázal představit hlad, a s tím i radost těchto malých tvorů.


Ten škaredý pohled, tu zachmuřenou tvář mi do obličeje vnáší vědomí, že existují na světě lidé, kteří s víceméně klidným svědomím nenamíří na srnu dalekohled, nýbrž hledí pušky, a sprostě zmáčknou kohoutek. Nedělají to z hladu; žádná pozemská bída je k tomuto nejpodlejšímu ze všech zločinů nenutí. Je to však jejich nenapravitelně zvrácená přirozenost.


Zvířecí život je bída a otroctví. Taková je pravda.


EVA
Mne čeká krásný úkol:
budu první matkou na světě!
LUCIFER (stranou)
Ta idea je, ženo, chvályhodná,
tím lidská bída bude znásobená!
Čím se to vlastně chvástáš, ty hloupá?
Tvůj syn už v ráji počatý byl v hříchu.
Přinese na svět jen hřích a bídu.


Váchal nikdy nezplodil jediného "dvounožce", snad proto, že jak sám praví ve verších: "Dětičky jsou požehnání boží, jimiž se bída lidská množí."


Tvůrce svrchovaného umění zaujímá na tomto světě to nejvšednější postavení, totiž to nejbídnější. Ať jsou jeho příjmy jakékoli, jeho údělem je bída, vždy mu patří spodní příčky žebříčku.


V smrti se bída skončí,
Tu chval, příteli, a raduj se při pohřbu.
(Plútarchos: O poslouchání)


Zemřeme už jen v malosti a bídě.


BÍDA... TO VŠECHNO KVŮLI PŘELIDNĚNÍ!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm