Žít znamená být krutý

19. prosince 2016 v 14:13 | Misantrop

Proklet budiž den, kdy jsem se na tobě, zlý, krutý světe, zrodil!


Ach, krutý živote! Jsme všichni věčnou příčinou neštěstí jiných bytostí?


Svět se řítí do pekel. Myslím, že každý, kdo by chtěl do tohohle světa přivést dítě, by byl vůči němu krutý.


Osud je krutý a lidé jsou ubozí.


Život - to znamená: být krutý a neúprosný vůči všemu, co na nás, a nejen na nás, slábne a stárne.


A život dovede být nesnesitelně krutý k poraženým!


Musí to být hrozné strávit život zavřený. Oproti nim se mám ještě docela dobře; Já mohu být aspoň občas svobodný; těm papouškům je to již nadosmrti odepřeno. To je hrozné. Co udělali, že si zasloužili takový krutý trest?


Těžko si vymyslet nějaký opravdu krutý trest. Pro někoho bezelstného, jako jsem Já, je to nadmíru obtížný úkol. Ve vymýšlení rozličných muk nad jiné vynikají lidé, nikoliv Já.


Krutým trestem je postižen Tantalos. Stojí v jezírku a nad ním se sklánějí větve s nejkrásnějším ovocem. Když se Tantalos skloní k vodě a chce se napít, voda zmizí, vztáhne-li ruku po ovoci, větve se zvednou do výše. A tak má Tantalos věčnou žízeň a věčný hlad.


Tenkráte se dálo mnoho zřejmého bezpráví selskému lidu. Páni a vladykové utahovali jej novými, neslýchanými robotami. Leckde nemohli těch nátisků již snésti. Proto opouštěli vše, utíkali ze svých gruntů do lesů, do jiných končin a dávali se v zlodějství, loupežení a v jiná zločinstva. Jiní pak se proti svým pánům bouřili. Tak se zdvihli sedláci proti Adamu Ploskovskému z Drahonic v litoměřickém kraji, poněvadž byl na ně krutý a vymýšlel si na ně nepravé roboty i různé a veliké útisky. Obořili se na jeho tvrz, ztekli její valy, vypáčili bránu, a když se tu jejich krutý vladyka udatně bránil, zranili jej a zajali.


Nelze odsoudit muže třeba i za krutý čin, jestliže ho vykonal ve prospěch teprve zakládaného státu nebo nově budovaného zřízení na sutinách starých pořádků. Jeho skutky jsou měřitelné jen výsledky jeho úsilí. A má-li takové, je ospravedlnění nasnadě. Jen násilí sloužící zkáze je odsouzeníhodné.


Lidé, kteří neznají mé motivy, o mně říkají, že jsem tvrdý, krutý a barbarský, ale já jsem se o tyhle pomluvy nikdy nestaral. Šel jsem svou cestou a prováděl jsem všechno, čemu ti hlupáci říkají ukrutnosti, ale prožíval jsem rozkoš z jemného porovnávání a byl jsem šťastný.


Nebyl lhář, přiznával pravdu a říkal, že je krutý. Slyšeli jste, lidé? Troufá si to tímto chvějícím se perem opakovat!


Existují totiž situace, kdy člověk nejméně krutý je od ostatních tak odpoután, že by mohl vidět hynout celé lidské pokolení, a srdce by mu nezabušilo.


Rozum je krutý, srdce je lepší.


Nazývat Haška například humanistou je přinejmenším směšné; na to byl k lidem příliš cynický a v podstatě i krutý - krutý jako někdo, kdo nemusel nikdy nikomu doopravdy ublížit.
(Misantrop: Doslov k: Hašek - výpisky z díla)


Po "triumfální premiéře" Andaluského psa se na policejní komisariát dostavilo čtyřicet nebo padesát donašečů a tvrdilo, že "ten obscénní a krutý film se musí zakázat".


Kdo sehrál ten krutý žert? Byl to snad Bůh, kdo zešílel?


Bez Ďábla, na kterého by mohli ukázat prstem, by pánbíčkáři "cesty ctnosti" neměli čím strašit své příznivce. "Satan je hříšný, krutý a brutální," varují.


Jeník pozdvihl vděčně srdce ke komusi, jenž nedává zahynouti; nebyl to nikdo přísný a krutý, ne, nebyl to bůh.


Jejich víno, jedovina dračí, krutý zmijí jed.


Jen vyprosť
šíji z mrzkého jařma a zvolej: "Jsem volný, jsem volný!"
Nelze, neb chtíč, pán krutý, tvůj rozum svírá a štve tě
ostrým bodcem, když chabneš, a strhuje zpět, když se vzpíráš.


Ten spalující cit, který ve mně rozdmýchává krutý lidský necit - ten, jedině ten by mě zahubil!


Člověk, maskovaný falešnou škraboškou morálky, je bytost neprůhledná, nepřehledná, zhůvěřivá, a tím nebezpečnější než člověk přirozený, průhledný, přehledný, který nemusí kvůli morálce předstírat, že je lepší než jaký ve skutečnosti je - tedy zlý, krutý a podlý.


Navenek sentimentální, uvnitř krutý. (popis člověka)


Srdce buší tísněno tak náhle o překot a mělce,
a Já pak musím prchnout od tebe, ty krutý smělče


Rozdíl mezi lordem a anakondou je v tom, že lord je krutý, kdežto anakonda ne; že lord svévolně zahubí to, co jinak nepotřebuje, kdežto anakonda nikoli.


Schopenhauer: "Soucit se zvířaty je tak úzce spojen s laskavostí povahy, že s jistotou lze říci, že kdo je krutý vůči zvířatům, ten nemůže být dobrý vůči lidem..."
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Masem ukájí hlad jen zvěř, a ještě ne všechna!
Na příklad kůň a brav i skot, ti travou se živí;
ti však, jejichžto duch jest surový, divý a krutý,
tygřice z arménských hor a lvové vznětliví, vzteklí,
medvědi, jakož i vlci - ti z krvavých těší se hodů.


To jsi tak krutý, všecko jedno je ti?
Kdy pláčeš, že teď stojíš bez dojetí?


A až lhostejnost jejich smysly otupí
Bez obav krutý řezník nastoupí...

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm