"Člověk" dokonalých vědomostí

4. ledna 2017 v 14:42 | Misantrop

Má slova nejsou klam; před tebou je "člověk" dokonalých vědomostí.


Nepřejeme si nic víc než uchovat v bezpečí a neporušené ty vědomosti, o nichž máme za to, že je jednou budeme potřebovat.


Můžeme jen šířit vědomosti od jednotlivce k jednotlivci, od generace ke generaci. Tváří v tvář Ideopolicii není jiné cesty.


Je těžko vládnout lidu, který má mnoho vědomostí.


Tu trošku vědomostí, které ses naučil, měj rád a v ní hledej uspokojení; a nechtěj se stát ani tyranem, ani otrokem nikoho na světě!


Není na světě nic sladšího, než vědomí každodenního vzrůstu a rozšíření vědomostí o tom, jak věčný zákon vtěluje se v nadčasovou pravdu a krásu.


Moje touha po vědomostech je přerušovaná, ale touha pročistit si hlavu v ovzduší, jaké mé nohy neznají, je trvalá a stálá. Je to, jako když slunce prosvětlí mlžný opar. Člověk nemůže vědět v žádném vyšším smyslu, než je tento.
(Thoreau: Chůze)


Často si myslím, že Římané měli veliké štěstí - jejich civilizace dospěla až k lázním s horkou vodou a přitom ani nezavadila o fatální vědomosti z mechanizace.


Miluješ poznání. Začneš pronikat hloub a hloub - totiž jestli budeš chtít a jestli za tím půjdeš a budeš hledat - k takovým vědomostem, které budou tvému srdci moc a moc drahé.


Jeho intelekt byl z těch, pro něž získávání vědomostí představuje spíše intuitivní nezbytnost než nějakou námahu.
(Poe: Arnheimské panství)


Může moudrý člověk hlásat naduté vědomosti, naplnit si břicho větrem od východu?


Škola je průpravou do velkého světa dospělých. Říkají, že je určená na to, aby naučila děti číst, psát, počítat a jiným vědomostem, ale hlavním cílem školy je vygumovat mozek.


"Víte přece, co je to polština?"
"Mrtvý jazyk."
"Jako francouzština nebo němčina," doplnil jiný student, pyšný na své vědomosti.


Když se Catonovi narodil syn, jakmile začal chlapec chápat, vzal si ho Cato sám do učení. Učil ho číst a psát, ačkoli měl vzdělaného otroka Chílóna, který byl učitelem a měl mnoho žáků. Nepovažoval za důstojné, aby otrok, jak sám praví, plísnil a tahal za ucho jeho syna, jestliže pomaleji chápe, a aby syn za první vědomosti byl zavázán vděčností otroku.


Pravé a rozumné lásky by mělo přibývat, čím větších vědomostí děti nabývají. Obyčejně se to děje naopak. Dojímá nás dětské žvatlání, žert a hra více nežli později skutky již promyšlené, jako bychom je milovali jen pro ukrácení chvíle. Pak by bylo bývalo lépe, kdybychom je ani nezplodili.
(Montaigne: O lásce rodičů k dětem)


Německá výchova byla před válkou stižena mimořádně mnoha nedostatky. Byla velmi omezena jednostranným způsobem kultivace pouhých vědomostí na úkor znalostí. Takzvaná "inteligence" hledí s opravdu nekonečnou blahosklonností s patra na každého, kdo neprošel obligátními školami a nenechal si do hlavy napumpovat potřebné vědomosti. Nikdy se takové hlavě nepodaří vybrat ze změti svých "vědomostí" to, co je právě v dané chvíli potřeba, protože jeho duševní balast není uspořádán do linií života, ale do pořadí knih, jak je četl a jak má jejich obsah v hlavě. To je jeden z výsledků naší polovičaté výchovy, která člověka odpoutává od přírodního instinktu, pumpuje do něho určité vědomosti, bez toho, že by jej mohla dovést ke konečnému poznání, že píle a dobrá vůle samy o sobě nejsou nic platné, nýbrž že zde musí být vlastní, a sice vrozený rozum.


Každodenně se rozšiřují zoologické vědomosti šarží i důstojníků: Vytřískat nový válečný živý materiál a vojensky uvědomělá sousta pro jícny děl, k tomu je třeba důkladných studií přírodopisu nebo knihy Zdroje hospodářského blahobytu, kde vyskytuje se na každé stránce slovo dobytek, prase, svině.


Jaká chudoba ducha tvrdit, že zvířata postrádají vědomostí a citu, že provádějí své výkony stále týmž způsobem, že se ničemu nenaučí, nic nezdokonalí atd.!


Nejlíp když tady víru v papeže jen máš
a celé vědomosti tvé jsou otčenáš.


Je třeba, aby se lidský duch, unavený teologií, kterou nelze pochopit, směšnými bajkami, neproniknutelnými mystériemi a dětinskými obřady, zabýval přirozenými věcmi, srozumitelnými předměty, pochopitelnými pravdami a užitečnými vědomostmi.


Je zajisté i jinak přirozený zjev, že nadané děti spíše zapomínají, kdežto vědomosti získané s namáhavým úsilím jsou trvalejší, neboť každý poznatek jako by se hluboko vrýval do duše.


Vědomosti, násilím nacpané do lidí, je zabedňují a dusí.
(France: Zločin Silvestra Bonnarda)


Namačkej do nich plno údajů, které nejsou nebezpečné, zahlť je tolika "fakty", až se budou cítit přecpaní, a budou mít přitom dojem, že úplně "srší" vědomostmi. Potom se jim bude zdát, že myslí.


Jejich všeobecný přehled a vědomosti jistě nesahají dál než k místním maloměstským drbům a prázdnému tlachání o blbostech.


Využití vědomostí bude vždy tak proměnlivé a pokřivené, jako jsou lidé sami.


Vážné čtení ho unavovalo. Myslitelům se nepodařilo probudit v něm touhu po filosofických pravdách. Květ života však odkvetl a nevydal plody. A vrátil se do své samoty nezatížen vědomostmi, které by mohly usměrnit jeho myšlenky, svobodně mu těkající v hlavě nebo nečinně dřímající.


Mysl nemůže počít a porodit dílo, jen když je zaplavena bohatým proudem vědomostí.


Nějaký správný a zřetelný pojem toho, co vlastně odlišuje šíleného od zdravého, podle mých vědomostí ještě nebyl nalezen.


Vzdělanec roky studuje, moří se, shromažďuje vědomosti, než si konečně dodá odvahy zformulovat výsledky svého bádání, ale uslyší ho nevzdělaný blbec, který v životě nepřečetl jedinou knihu, a řekne: "Co to tu plácáš?"


Vědomosti, které mám, jsem nenabyl ve škole, ale až samostatným studiem dlouho po ukončení veškeré školní docházky, kdy nechuť ke vzdělání, vyvolaná donucováním, odezněla a Já pocítil potřebu zaplnit prázdný mozek vědomostmi podle vlastního výběru a zaměření.


Dychtím po vědomostech tohoto druhu!


Ne, moje dosavadní životní strategie je prostě bez chyby, nic mě v ní nezviklá. Lepší si doma v klidu číst, nasávat vědomosti, poslouchat hudbu, přemýšlet a spát.


Vydejme se po cestě Zarathustry. Jdi na horu a dovol tvé moudrosti a tvým vědomostem, ať uvnitř tebe ztěžknou.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm