Dennodenně táž zmáhá se všednost

31. ledna 2017 v 17:01 | Misantrop

Dennodenně táž zmáhá se všednost, soulidé jsou k nesnesení, neměnní, mrňousovití do trpajzlictví.


Vše se otupuje, zachází do rámců všednosti, vše se krystalizuje v nudnou nutnost a zmírá.


Kde to jsem, bože můj? Obklopuje mě všednost a všednost. Nudní, prázdní lidé, hloupé ženské... Není nic strašnějšího, urážlivějšího, tesknějšího než všednost. Pryč odtud, pryč odtud ještě dnes, nebo zešílím!
(Čechov: Profesor literatury)


Nikdo nechápal tragiku všedních drobných událostí tak jasně a citlivě jako Anton Čechov, nikdo před ním nedokázal lidem vykreslit zahanbující a smutný obraz jejich života v kalném chaosu každodenní měšťácké všednosti tak nelítostně pravdivě jako on.


Jen absurdity mohou upoutat a zaujmout všední davy, vytrhnout je z jejich všednosti.


Zdá se mi, že v nich vidím hrůzu jejich duší, jako se díváme na obludné dítě ve sklenici s lihem. Naslouchám pomalému proudu všedností, které neustále opakují, cítím, jak se z té sýpky hloupostí, z úst pitomců, řinou slova do nehybného vzduchu, který je nese k mým uším.
(Maupassant: Šlechtici v Cannes)


A co si teprve počne, když si pietisté a jiné švábské krávy upravují ubohou všednost a zatuchlost svého života "prstem božím" v zázrak "milosti", "prozřetelnosti", "spásných zkušeností"!


Démokritovy sady a pole že dobytek spásal,
zatímco beztělý duch dlel v dáli, nás údivem plní;
ty však v tak velikém svrabu, v té nákaze ziskuchtivosti
všednosti nedbáš.


Je třeba odkrývat ošklivosti života, je třeba bít do všednosti a hlouposti, aby nastal život světlejší a teplejší.
(Arcybašev: Hlasatelé a život)


Časem z bílé astry chvějící se na ňadrech vyvolených vyrůstá přelud rájů, kde zpívají andělé… Ale to není nic stálého. To jsou jen přeludy neurčitých tužeb, pouhé jiskry a mizivé záblesky… Na taký moment jeden nadchází hned celý oceán plochosti, ničící, hubící svojí všedností.


V tomto rozpoložení ubíhaly dny neobyčejně rychle. Vnější život byl jednotvárný a také mozek se nepozorovaně obaloval přilnavým prachem všednosti.


Místo aby se jako mnoho jiných lidí usmíval všeobecné omezenosti a myšlenkové bídě valné části lidí, hrozně tím trpěl. Přehnaná mozková citlivost cítila jako rány hloupoučké všednosti, které každý den všichni opakujeme.
(Maupassant: Studie o Gustavu Flaubertovi)


Co už také má člověk opěvat ve svém umění, že? Misantropismus? K tomu nemají dost dobrou výbavu. Realitu každodenní nudné všednosti života stěsnaného mezi prací a čuměním do piva?


Dívky šly dále, zvučně se smějíce, ale Dora si myslila, zatínajíc zuby: "Jak málo potřebují, aby žily... Jaká všednost, jaká všednost!..."
(Arcybašev: Stíny jitra)


Banalita malého českého člověka ztvárněná na filmovém pásu. Vybavují se mi obdobné zážitky z dětství. Život však píše ještě větší trapné všednosti. Znám v sousedství lidi, jimž Homolkovi nesahají ani po kotníky, co se té navýsost sprosté směšnosti týče. Jenomže čemu se v komediích smějeme, to si ve skutečném životě většinou ošklivíme.
(Misantrop: Komentář k filmu Hogo fogo Homolka)


Mám odpor k davům, straním se všednosti.
(Horatius: Ódy)


Kdo by tušil, že když vyjdu z prachu a všednosti
Tento jižní svah Chan-šanu dostanu za ni


Kdykoliv sem do svého koutku byla vešla, jako by za sebou nechala všechny svoje starosti, všechen prach všednosti, čistá vešla a čistá se domů zas vracela, silná, osvěžená, prohřátá sluncem, ovlažená rosou utajených studánek.


Odmítnout čirý pramen, který může uhasit mou žízeň ve žhavé poušti všednosti, jíž se tak namáhavě vláčím? Na mou věru, nebudu tak hloupý; každý ať si hledí sebe v té poušti sobectví, kterou nazýváme životem!


Zírám okem génia na obraty všech světů. Sem, kde se nyní nacházím, nepřijde za mnou lidská všednost.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm