Fanatismus je mi odporný

19. ledna 2017 v 12:56 | Misantrop

Fanatismus je mi odporný, ať ho vidím kdekoliv. Všechna náboženství objevila pravdu. Marxismus také.


Že Menandrových komedií je po světě tak málo, má na svědomí hlavně fanatismus byzantských mnichů, kteří ničili jejich verše na hranicích.


Fanatismus zištných zájmů vyvážil šílení bídy, aristokracie si osvojila zběsilost opilé lůzy a noční čepice se neukázala méně ohyzdnou nežli rudá čapka.


Toto zvláštní spojení protikladů - znalosti s nevědomostí, cynismu s fanatismem - je jedním z hlavních charakteristických rysů oceánské společnosti.


Sepisování zákonů řídil častěji duch pověry a fanatismu než duch spravedlnosti.
Četl jsem dějiny různých vyznání; vypočítával jsem jejich nesmysly, hanbil jsem se za lidský rozum a styděl se, že jsem člověkem. Žasl jsem zároveň nad zly, jež působí pověra, i nad fanatismem, který vždy bude činit náboženství tak neblahým světu.


Náboženský fanatismus jednu část lidí otupuje strachem z časných i věčných trestů, druhou část lidstva vede k tomu, aby se navzájem pronásledovalo a rdousilo, a to všechno ve jménu nebe.


Netradiční protest - Skutečně netradičně protestoval proti zákazu potratů v Polsku nejmenovaný muž ve Štětíně. V místní katedrále si veřejně a vlastnoručně odřízl "nástroj hříchu". (Zpráva z tisku, podle níž je i není zcela zřejmé, zda fanatismus nefunguje i v opačném směru.)
(Pozn. Misantropova k předešlému)


Voltairovi - tomuto úhlavnímu nepříteli metafyziky, fanatismu, lži a zrůdných názorů - musely být pochopitelně všechny legendy a legendičky o Panně solí v očích. Snažil se vždy najít pravdu a stavět ji lidem tváří v tvář. Byl zvyklý rozbíjet modly a rozhánět mračna kadidla - nezastavil se proto ani před kultem panny Orleánské.
(Doslov k: Voltaire: Panna)


Když se zfilmuje něco o Hitlerovi, tak je to - nenapadá mě lepší výraz - debilita na entou, která nemá se skutečností absolutně nic společného a všechno se tam schválně převrací v opak, pro pobavení vládnoucí chátry, nikoliv pro poučení. Ve filmu například Hitler týrá psy, ačkoli ve skutečnosti měl psy často raději než určité lidi; počíná si v rozporu se známými fakty zbaběle, hloupě, nevzdělaně a nekultivovaně, dokonce úchylně a sexuálně perverzně; není schopen žádného lidského citu ani lásky; ženy a děti se mu vyhýbají, třebaže ho ve skutečnosti měly rády, pak je posílá na smrt a podobně; kam přijde, tam pokazí svými náladami, svým křikem a svým otravným fanatismem každou zábavu atd. atd. No, samé výmysly. Hlavně na něm za každou cenu nevidět nic dobrého, aby se neřeklo, že jsme (a byli jsme!) na jeho straně, že? Že stejní lidé, kteří se k němu modlili, nenechají na něm nyní nitku suchou.


Abú Raihán al-Bírúní, učenec a cestovatel z Chórezmu (zemřel r. 1048), který strávil v Indii téměř čtyřicet let a věnoval se za sultána Mahmúda z Ghazny studiu indické filosofie a náboženství, si ve svém arabském díle trpce stěžuje na hinduistickou uzavřenost: "Všechen jejich fanatismus je namířen proti těm, kteří k nim nepatří, proti všem cizincům. Říkají jim mléččhové, to jest nečistí, a zakazují mít s nimi jakékoliv styky, ať už je to smíšený sňatek a jiný druh příbuzenského vztahu nebo sezení, jídlo a pití s nimi, protože si myslí, že by se tím poskvrnili... Věří, že žádná jiná země není jako jejich, žádný národ jako jejich, žádní králové jako jejich, žádná věda jako jejich. Jejich nadutost je taková, že když jim vyprávíš o nějaké vědě nebo učenci v Chorásánu nebo Persii, myslí si, že jsi hlupák a lhář."


Podobný soubor citátů:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm