Kdy už vzplane vzpoura otroků?

2. ledna 2017 v 15:26 | Misantrop

Židy začíná vzpoura otroků v morálce: vzpoura, která má za sebou dvoutisíciletou historii a kterou dnes už nevidíme jen proto, že - byla vítězná...


Kéž ani já, ani nikdo z mých přátel nepotřebuje zlato nebo stříbro! Vždyť veškerá zla mezi lidmi, i vzpoury, i války, i úklady a vraždy, vznikají z touhy po tomto kovu.


Fašismus není politický pojem, nebo jen a jen politický pojem. Je to vzpoura hoven.


Snad má vzpoura souvisí s tím, že vůbec nejsem zvyklá běžně se stýkat s lidmi, na které tu narážím, poněvadž by mě zaráželi méně, kdybych je pozorovala častěji.
(Maupassant: Dopisy)


Nesejdeš po celý den ze zlých, špehujících očí. Cestou do školy rostlo záští a nejasná vzpoura. Jak těžký hrozen vzpoury, zrnko k zrnku, hromadila se nesouvislá slova u jeho úst. Ne, nic mu není po lidech!


Mládí je vzpoura proti svinstvu, hledání jiných, lepších cest, kterými bychom se mohli ubírat.


Příbuzní, stejně jako dnešní králové, chtěli, aby mne náboženství udržovalo v poddanství, ale já jsem byl plný vzpoury.


Dojde ke vzpouře proti Bohu a objeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
(Bible: 2. Tesalonickým)


"Přemýšlej o osudné náhodě, která mě vedla ke vzpouře, ač jsem se možná narodil dobrý!" volá Maldoror.


Vzpoura? Máte na mysli to neurotické pózování, co provozujete, než se rozhostí apatie a začnou Simpsoni?


Život je vulgární řada trestů a lží, násilí a vzpoury.


Když se Théseus snažil dosáhnout moci násilím, podlehl demagogickým pletichám a vzpouře.


QUIS TULERIT GRACCHOS DE SEDITIONE QUERENTES
Kdo však snesl by Gracchy, když začnou si na vzpouru stýskat
Smysl: Kdo by snesl člověka, který sám dělá to, nač si stěžuje. Bratři Gracchové byli původci bouří a nepokojů, protože jako tribuni lidu (Tiberius G. r. 133, Gaius G. r. 123 př. n. l.) prosazovali přes silný odpor senátu demokratické reformní zákony.


Protož klidnou svou tvář, ó Fortuno, v bojovnou zaměň,
v Římanech rozpoutej vzpouru a popřej pohřbů mé říši.


Zlo vzpoury je v příčině, která ji způsobuje.


Tak vznikly tyranie, ale i první vzpoury a spiknutí proti vladaři.


Proti revoluci stavím vzpouru, čímž rozumím odvržení veškerých předsudků, posvěcených zvyků atd. Kladu velký důraz na zbavení se pojmů, uznaných společností za svaté, na vnitřní vzpouru proti celému existujícímu světovému názoru.


Musím však ke svému ventilačnímu vyjádření nutně používat dlouhých a nudných způsobů? Tam, kde spřízněný duch vzpoury pochopí z náznaků, upadat do obsáhlých líčení a vyhýbat se stručnosti?


Jednoročák Marek hlásil: "Jsem obžalovanej pro vzpouru! Nechtěl jsem pucovat záchod!"


Národ, který by neuposlechl svého nejvlastnějšího plazivého pudu a pomýšlel na vzpouru, by dřív či později zmizel ze světa jako podzimní list, zahlazen pomstou nelítostného boha.


Bůh se mi jeví - za předpokladu, že jest - jako geniální Nadvelematematik, pokud byl ovšem big bang spirituálně instalován a nebyla to jen vzpoura fyzikálních zákonů.


"Kdo ho zabil? Kdo byl jeho přirozeným nepřítelem?" - Tato otázka vyskočila jako blesk. Odpověď: vládnoucí židovstvo, jeho nejvyšší stav. Od tohoto okamžiku vznikl pocit vzpoury proti řádu, Ježíš byl dodatečně vykládán jako buřič proti řádu.


Jako poznáváš z pazouru
lva lítého jeho vzpouru:
tak Jezovita zlostného
z úst, skutků, praktyk škodného.


Když Římané potlačili Spartakovu vzpouru otroků, byla celá Via Appia poseta ukřižovanými. To bylo ovšem pro výstrahu. Křesťané si v tom však libují; to jim strach nenažene.


První evropští osadníci v Americe spatřovali v dlouhých vlasech domorodců vzpouru proti civilizované společnosti. V Severní Americe a v celém západním světě zůstaly dlouhé vlasy v průběhu kulturních revolucí let šedesátých a sedmdesátých 20. století silným symbolem vzpoury proti kulturní normě. U žen je to často obráceně: dlouhé vlasy (či průměrná délka vlasů podle stávající normy) se stávají znakem přijetí kultury, zatímco vlasy kratší než norma signalizují vzpouru proti ní.


Vzpourou byl pouhý pohled do očí, tón hlasu; v nejlepším případě náhodně zašeptané slovo. Každá organizovaná vzpoura proti Straně jí připadala hloupá, protože musí nutně selhat. Prozíravé je porušovat pravidla a zůstat naživu.


Vře ve mně vzpoura proti smrti. Chřestění našich zkřížených zbrojí se ozývá daleko a potvrzuje moji vzpouru, můj zločin proti lidskosti.


Tak hrozný byl Drakula ve své zemi, že nikde jinde takového cara ani knížete nebylo a není. Jestliže se v jeho zemi vyskytla vzpoura, krádež nebo jiné zlo či nepravost, nikdo životem nevyvázl. Ať to byl pop, bojar nebo prostý člověk, ať měl jakkoliv velké bohatství, nijak nemohl vykoupit svůj život.


Zle bylo ve světě západních Slovanů a mělo být hůře. Ještě toho roku zvedli zmužilí Rataři, sousedé Stodoranů, první korouhev nové vzpoury proti Germánům, dobyli hradu Valislevu a svým vítězstvím povzbudili všechny ostatní k odboji.


Zvláštního významu nabyly placky počátkem Velkého indického povstání roku 1857 - zemí procházeli poslové a z vesnice do vesnice roznášeli placky čapátí, znamení to ke všeobecné vzpouře proti britským kolonizátorům.


Nadávání není - jak by se mohl někdo mylně domnívat - iniciační jiskra, jejímž logickým vyústěním by byl neuhasitelný požár anarchické vzpoury, ale spíš rostoucí a prohlubující se projev celkové degenerace člověka, která se projevuje jeho nevyléčitelným kverulantstvím, hypochondrií, hypersenzitivitou a nekonstruktivní kritikou.


Fyzická vzpoura anebo jakýkoli pohyb ke vzpouře směřující nejsou v současné době možné. Od proletářů se není čeho bát. Ponecháni sami sobě budou přetrvávat z generace na generaci a z jednoho století do dalšího, budou pracovat, množit se a umírat nejen bez jakéhokoli pokusu o vzpouru, ale neschopni pochopit, že svět by mohl být jiný než je.


Kolik bude ještě třeba obětí?
Kolik bude ještě Palachů?
Kdy se už začne střílet do dětí?
Kdy už vzplane vzpoura otroků?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm