Období největšího přepychu

21. ledna 2017 v 13:27 | Misantrop

Období největšího přepychu národa bývá obyčejně obdobím velmi blízkým úpadku a ponížení.


I ten nejprostší římský občan obýval krásný prostorný dům, jejž bychom dnes nazvali přepychovou vilou!


Zdá se to neuvěřitelné, ale bylo to prostě lepší. Málo aut; chovat čokla ve městě byl buržoazní přepych, který ještě téměř nikdo nepěstoval.


Ano, Řekové byli barbaři - teď už to vím. A Římané ještě větší. Asi jako dnešní Američané. Žádná kultura - jen bezduché vydělávání peněz a jejich nesmyslné utrácení za zbytečný přepych.


Co všecko napáchá pýcha, co lakota, zvůle,
co zla se naplodily! Co přepych a lenost!


Vina je přepych minulosti a Já, pro samou starost o přítomnost, si tenhle přepych nemůžu časově dovolit.


Toužíte užívat nejen to, co vám patří, ale chcete okusit všechno odevšad. Myslíte si, že vám nepostačuje ani vaše země, ani vaše moře, ale kupujete si přepych ze všech konců světa.


Kariéra! Jak málo lidských vlastností je k tomu třeba, lidského rozumu, vůle, citu - co s nimi? Pouhý přepych!


Svobodnou duši nemůže
hřát přepych saské nížiny,
chce volný výhled na moře,
skalnaté drsné výšiny.


Přepych je lékem mnohem horším, než je zlo, které domněle napravuje. On sám je nejhorším ze všech zel v každém státě, velkém nebo malém. Aby uživil zástup sluhů a bídníků, které sám takovými udělal, utlačuje a ničí rolníka i měšťana.


Tak tak jsem se vyhnul psohlavé hlídce u nás v psinci, totiž na bývalém sídlišti, a už jsem konečně "doma" v mé "přepychové rezidenci".


Numa pokládal za pravou mužnost to, jestliže někdo dovedl rozumem potlačit žádosti svého nitra. Z toho důvodu odstraňoval ze svého domu veškerý přepych a nádheru; ve svém volném čase ani nevyhledával požitky, ani se neupínal k hromadění bohatství.


Nejde nám o bohatství nebo přepych, dlouhý život nebo štěstí; jen o moc, o čirou moc.


V některých kulturách jsou dlouhé, dobře pěstěné vlasy symbolem bohatství a přepychu, poněvadž v chudobě je těžké si takové vlasy udržet.


"Mít paláce naplněné nádherou, ale pole zarostlá býlím a sýpky zející prázdnotou, oblékat se v přepychová roucha a k opasku připínat ostré meče, žít v nadbytku jídla a pití uprostřed přepychu a bohatství - tomu se říká chvástat se lupičstvím!" To vše jsou slova, která do té doby v Číně žádný vládce neslyšel, protože konfuciánský žu by se při tom pominul strachy.


S největší rozkoší požívají přepychu ti, kdo ho nejméně postrádají.


Manuův zákoník nařizuje člověku v tom stadiu života, kdy je zván vánaprastha, aby se vzdal všeho přepychu a pohodlí a zaměřil se jen na obětování bohům a myšlenkám na spásu.


Ten, kdo se obrátil zády k přepychu a pohodlí stárnoucí civilizace a vydává se za dravou mladostí, kdo volí primitivní prostotu, má jednoduchou možnost změřit své šance na úspěch; jsou nepřímo úměrné množství a síle všech jeho nenapravitelně zakořeněných zvyklostí.
(London: V odlehlých končinách)


V čem záleží otroctví naší doby? To, že udržují je v továrnách pokušení navyklého většího přepychu, jež si osvojili a jimž mohou vyhovět jen prodají-li svou práci a svou svobodu.


Každý představitelný zdroj je ze Země získáván otrockou prací a dopravován do našich velkoobchodů, abychom mohli žít v přepychu.


Neštěstí je líheň, z níž si bohatí berou objekty svého přepychu nebo krutosti.


Základem Siddhatthova zhodnocení života bylo jeho náhlé pochopení marnosti a pomíjejícnosti lidského snažení ve světě. V legendárních životopisech Buddhových je to vyjádřeno příběhem o jeho čtyřech vyjížďkách, na kterých se poprvé za svého života, doposud prožitého v izolaci dvorského přepychu, setkal tváří v tvář s nevyhnutelnými strastmi života.
(Úvod k Dhammapadam)


Jediným vládcovým údělem je hýřit a trumfovat druhé v přepychu a bezuzdnosti.


Stát sám se všemi tak zvanými zásadními vymoženostmi, které jsou mimochodem všechny jen podružné a povrchní, je právě takový neohrabaný, přebujelý organismus, přecpaný krámy, lapený do vlastních osidel, zruinovaný přepychem a nerozvážnými výdaji.


Převládá bezduché požitkářství, konzum, zvrhlost v myšlení a konání, celková apatie, přesycenost přepychem, nuda, z níž se lze dostat už jen čím dál vyššími dávkami adrenalinu.


V boji o život je záliba v pravdě přepychem - ne-li přímo překážkou.


Svedl bohatstvím ke špatnosti - Lykúrgovy zákony dokonce ve Spartě přímo zakazovaly (z téhož důvodu) jakýkoli přepych!
(Pozn. Mis. k: O králi Dáreiovi)


Co ztratil jsem? Jen hrůzu zrady,
zvetšelých zvyků odsudek,
jen dav, nesmysl jeho vády,
a hanbu přepychu jsem svlék.

Henri Matisse: Přepych (1907)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm