Tož Moloch má teď zlato

29. ledna 2017 v 14:50 | Misantrop

By Moloch ten mohl své zlato jíst,
dnem, nocí, ten Babelu zlatého Antikrist,
vše zkoupil svým zlatem. Dal utápěti
svět celý v svém zlatě... My staří i děti
jsme pro něho od rána do noci
jak otroci
se plahočili... Tož má teď zlato.
(Sova: Předzvěst zlatého Babelu)


Ocel již zločinná vzešla a zločinnější než ocel
zlato, vzešla i válka, jež bojuje obojím kovem.


Pro básníka je to zlato a stříbro, ale pro filozofa je to železo a obilí, jež zcivilizovaly člověka a zahubily lidské pokolení.


O životech našich vlastních si myslíme, že jsou nad všechno zlato světa, ba i nad sůl, a že všechno živé i neživé se tomuto zvláštnímu, ojedinělému životu musí podrobovat a obětovat. Ostatní si myslí totéž. Mýlí se však všichni. Smrt je z tohoto rozšířeného omylu vyvede velice záhy a razantně.


Tázal se ho mužík, čeho žádá za odměnu: měřici zlata nebo moudrost? Chudák se rozhodl pro zlato.


Člověk: osudem poslaný pes, aby z hnojnice aportoval něco na povrchu plujícího, co s obvyklou rozumností "praktického rozumu" považuje za zlato (nevidí, že kleslo by ke dnu); teprve když to v držce drží, pozná, že má hovno.


Pozná se zlato i na hnojišti.


Ó Die, pročs dal lidem jasná znamení,
by rozeznali jimi zlato nepravé,
proč nemá lidské tělo také zřejmý znak,
jímž bychom mohli poznat zlého člověka?


Šťastná to doba a blažené časy, které nazvali staří zlatým věkem, a nikoli snad proto, že by zlato, jehož si náš věk železný tolik cení, bylo v oněch požehnaných letech dobýváno bez námahy, ale proto, že ti, kdo tehdy žili, neznali ještě slov tvoje a moje.


Ó cti ty milá - ubohá!
Jak je mi tebe líto!
Že tak mnohý tě zaprodá
za zlato - za koryto...!


Zlato se v ohni pozná, v neštěstí ctnost.


Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.


Později vynašli jmění a nalezli zlato,
jež vážnost k síle a kráse zlehčilo lehko;
vždyť i ta nejhezčí těla a největší reci
zpravidla bohatšího se stoupenci stanou.


Zlato mívá svůj rub: starost a stálou chuť
ještě bohatším být.
(Horatius: Ódy)


Marx s ostatními osvícenskými mysliteli sdílel víru, že technologie může přeměnit obyčejný kov lidské přirozenosti na zlato.


Zlato má nyní tak velkou hodnotu v očích všech národů, že vlastnictví zlata je skoro vždy pokládáno za hlavní zásluhu.


Utopijští ze zlata a ze stříbra dávají zhotovovat nočníky a všechny nejšpinavější nádoby. Kromě toho z týchž kovů se u nich dělají řetězy a tlusté okovy, kterými spoutávají otroky. Konečně jestliže u nich někteří občané upadli v bezectí pro nějaký zločin, z uší takových lidí visí zlaté náušnice, jejich prsty objímají zlaté prsteny, kolem šíje se vine zlatý řetěz, ba i zlatým kruhem je poutána jejich hlava. Tak se starají všemi prostředky o to, aby u nich bylo zlato i stříbro v potupném opovržení.


Nabízejí mi skvosty a zlato si vzít, vystavují mne pokušení
Není k ničemu dobré, žádného smyslu v tom není.


Svoboda nade všecko (nad zlato).


Je-li něco na světě žádoucí, tak žádoucí, že to mohou ve zvláštních okamžicích i tupé davy cenit výše než zlato a stříbro; pak je to případ, kdy paprsek světla padá do temnoty našeho bytí a dává nám výklad o této tajemné existenci, na níž není jasné nic než její bída a nicotnost.


To místo obsadili zlatokopové: ti prohazují suť čím dál hůř bez ladu a skladu, a chcete-li se dostat na starou šachtu, která kdysi vedla k drahokamu, házejí vám v cestu strusku a kočičí zlato. Tato směsice se vrší stále výš a výš a zeď je čím dál tlustší: pot vám teče z čela. Vy ubozí! A druzí se vám smějí.
(Wagner: Virtuos a umělec)


Teprve na miliony těchto pozlacených dvacátníků připadá jeden, jenž je bez klamu, celý z masivního zlata; a na takovém nemůže zlato oprýskat. Takový je v šedesátém roce stejným dítětem jako ve dvacátém. Teprve takový je génius.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


A zdaž nemusím se skrývati jako ten, kdo spolkl zlato - aby mi nerozpárali duši?


Chceš uspořit si krádež potupnou?
Své zlato skryj, svůj obchod, víru svou.
(Goethe: Kniha pořekadel)


Toť rys, jenž celé lidstvo sbratřuje: pozlacený prach spíš velebit než zlato zašlé prachem.


Zda v čase slabošském, básníku našich let,
jsi také neztratil svou cenu,
za zlato vyměniv tu sílu, kterou svět
v obdivu přiznal tvému jménu?


Za krev a zlato kupčili
vám s vlastí, již jste ztratili -


Kéž ani já, ani nikdo z mých přátel nepotřebuje zlato nebo stříbro! Vždyť veškerá zla mezi lidmi, i vzpoury, i války, i úklady a vraždy, vznikají z touhy po tomto kovu.


Nemyslím příliš na zlato a nikdy jsem nepociťoval dost živě a dlouho jeho nedostatek. Ten pocit strašného nedostatku mi bude vždycky chybět, aby ve mně vítězně čelil znechucení.


V povídce Poklad se chudý vesničan honí tak dlouho za bohatstvím, až ve světě nalezne na pokraji vyčerpání větší poklady než stříbro, zlato a diamanty: naučí se znát sám sebe, znát bytost, jíž je.


Zlato a zisk, ministerské křeslo a vznešené postavení! Nikdy jsi neviděl obětního vola na oltářích na hranicích města?


Snad řekneš, zlato že to všechno vyváží,
že je věc příjemná žít v samém bohatství.
Nelíbí se mi držet v ruce poklady
a každý šramot s bázní poslouchat, starost
jen mít. Kéž mám jen skrovné jmění, v klidu však.
(Eurípidés: Ión)


Přišel kupec z Uherské země. Podle příkazu zanechal vozy na cestě před palácem, zboží ve vozech a sám spal v paláci. Kdosi přišel a ukradl mu z vozu sto zlatých dukátů. Kupec přišel k Drakulovi a řekl mu o ztrátě zlata. Drakula ho uklidnil: "Nermuť se a jdi domů. Této noci se tvé zlato octne na voze." Pak rozkázal po celém městě hledat zloděje, řka: "Jestliže ho nenajdete, zničím celé město." Dal příkaz položit ztracené zlato do kupcova vozu a přidat jeden zlaťák navíc. Když kupec vstal a nalezl své zlato ve voze, přepočítal je dvakrát i třikrát, neboť nalezl ve voze o jeden zlaťák víc. Přinesl jej vojvodovi. Mezitím k němu přivedli také zloděje, jenž ukradl zlato. Drakula řekl kupci: "Jdi s pokojem. Kdybys mi byl neřekl o zlaťáku, který jsem ti dal navíc, byl bych tě dal vsadit na kůl spolu s tímto zlodějem. Ale takto odejdi ve zdraví." Zloděje vsadili na kůl.


Střezte rukopis, jako by to bylo zlato. Žádnou chybu tisku; každé slovo je důležité.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm